Operní panorama Heleny Havlíkové (131)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nejzajímavější skladbou nepříliš sourodého programu sobotního poledního koncertu byl Nový Špalíček, písňový cyklus Bohuslava Martinů, který v klavírní verzi zazněl v roce 1943 ve Spojených státech právě v interpretaci Jarmily Novotné za doprovodu Jana Masaryka. A nyní jsme si poprvé mohli poslechnout Nový Špalíček v instrumentaci Jiřího Temla.

Odpolední část festivalu byla věnována Händelově opeře Apollo a Dafné s příběhem z antické mytologie podle Ovidiových Proměn o lásce slunečního boha k nymfě, která v družině bohyně lovu a lesa Diany ovšem přísahala věrnost a čistotu. Nejprve se děti v operní dílně mohly během výtvarně-hudebního workshopu namaskovat jako postavy z této opery a podílely se i na výrobě rekvizit. Před grottou zámeckého parku se pak zapojily do „činoherně-loutkové“ verze. A když už všichni věděli, o čem opera je, v provedení souboru Musica Florea s barytonistou Tomášem Králem jako Apollonem a sopranistkou Monikou Sommerovou v roli Dafné zazněla přímo Händelova opera. Děti z Litně se do ní zapojily coby strašlivý drak, kterého bůh Apollon statečně přemůže, nebo psi Dafné, ale i rošťák Kupid, který vtipně oživil jinak jednoduchou režii tím, že trefil svým milostným šípem Apollona ne do srdce, ale do sedací části těla. Produkci přihlížela asi stovka diváků, jistě třetinu z nich tvořily předškolní děti (pro které byl zajištěn i jiný program a na dobu večerního koncertu dětský koutek s hlídáním). Třebaže nebylo tak docela jednoznačné, zda právě volba této Händelovy opery je pro takovou ope(r)n air produkci nejvhodnější, bylo zřejmé, že se podařilo naplnit jedno z poslání festivalu – Liteňští ho vzali „za svůj“.

Večer se ve stodole konal Galakoncert barokní hudby z děl Marina Maraise, Georga Friedricha Händela a Johanna Sebastiana Bacha. Zvolená dramaturgie souvisela spíše než s Jarmilou Novotnou s její vnučkou Tatianou Daubek, houslistkou, která se zaměřuje na historickou interpretaci barokní hudby a spolu s hobojistou Gonzalem Ruizem se připojila k souboru Musica Florea pod vedením Marka Štryncla. Galakoncert ovšem představil další záměr festivalu, který chce dávat příležitost mladým umělcům, z nichž nejvíce zaujala svým sytým mezzosopránem Lucie Hilscherová.

Sympaticky synergický efekt znamenalo i zapojení stanice Český rozhlas Vltava – nad rámec přímých přenosů byl už na 4. září večer zařazen pořad Pěvkyně a prezident o vztazích Jarmily Novotné s rodinou Masarykových (připravili Dita Hradecká a Pavel Kosatík); sobotní operní večer tato stanice k poctě Jarmile Novotné uvedla Verdiho Traviatu z Metropolitní opery z roku 1941 právě s Novotnou v titulní roli za řízení Ettore Panizza. A v neděli odpoledne pozvala Jana Vašatová posluchače Vltavy do Telefonotéky k povídání o Jarmile Novotné s hudebním publicistou Janem Králíkem, který se podílel na její vzpomínkové knize Byla jsem šťastná.Urna slavné pěvkyně je dnes uložena v rodinné hrobce v Litni. Václav Havel Jarmile Novotné udělil státní vyznamenání Řádu T. G. M. a od roku 1997 umělkyni připomíná busta v pražském Národním divadle. Na splácení letitého dluhu to ale nestačí – buďme rádi, že občanské sdružení Zámek Liteň památku Jarmily Novotné připomíná nejen s pietou, ale jako žijící odkaz této vlastenky a umělkyně nastupujícím generacím mladých – umělců i těch, kteří zůstanou „jen“ diváky a posluchači.

Festival má sice teprve nakročeno k tomu, aby se začlenil mezi ty výrazně profilované na bohatě zaplněné české festivalové mapě, ale věřme, že se liteňské zámecké hodiny, po letech mlčení slavnostně spuštěné první den druhého ročníku holdu Jarmile Novotné, již nikdy nezastaví.

Hodnocení autorky: 75 %

***

Ouvertura Dvořákovy Prahy v Lužanech
Zatímco Festival Jarmily Novotné svou tvář teprve hledá, Dvořákova Praha s šestým ročníkem už patří mezi zavedené akce. S novým vedením v čele s Markem Vrabcem se program Dvořákovy Prahy podařilo obohatit o nápad předsadit festivalu během víkendu kolem výročí narození Antonína Dvořáka ouverturu, která bude výletem do míst, kde Dvořák žil, tvořil nebo i odpočíval. První z takových výletů po stopách Antonína Dvořáka letos vedl do Lužan a bylo to směřování navýsost skvělé a navíc velmi vzácné: Zámek, který patří „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“, jak zní oficiální název Hlávkovy nadace, je dnes pro veřejnost přístupný jen výjimečně a slouží představitelům vědy a kultury, vybraným studentům vysokých škol, vedení vysokých škol, fakult a pracovišť akademie věd.V kapli zdejšího zámku, který přebudoval a kde řadu let žil Josef Hlávka, architekt, stavitel, politik, zakladatel České akademie věd a umění a významný mecenáš, zazněla poprvé v roce 1887 Dvořákova Mše D dur, op. 86, zvaná právě podle místa prvního uvedení Lužanská. Mši si Hlávka a jeho žena Zdenka, dobrá klavíristka i zpěvačka a blízká přítelkyně rodiny Dvořákových, objednali u Dvořáka k zasvěcení nově zbudované kaple. Ostatně obě manželky, Hlávkova i Dvořákova, si během premiéry pod vedením skladatele zazpívaly společně s dvanácti členy plzeňského Hlaholu sopránový a mezzosopránový part, který rozhodně není nijak snadný. A Hlávka, jak před vlastním koncertem poutavě doložil americký muzikolog David R. Beveridge, který se Dvořákem a jeho vztahy právě s rodinou Hlávkových zabývá, radil coby zkušený obchodník s rozsáhlými kontakty v této oblasti ne vždy zběhlému a společensky obratnému skladateli.

Právě síla genia loci intimního prostoru kaple lužanského zámku ještě umocnila provedení Mše tak, jak zazněla v roce 1887 s komorním sborem pouze za doprovodu maličkatých varhan na ruční pohon s lahodným zvukem. Vskutku povolaným interpretem byl Ensemble Inégal pod vedením Adama Viktory, který tuto verzi Lužanské mše právě v této kapli nahrál již v roce 2001 pro vydání na kompaktním disku. Dvořákovo duchovní poselství s dramatickou gradací v Credu, radostným zvoláním v části Sanctus a s vyústěním do tiché niterné prosby Dona nobis pacem v Agnus Dei mělo v jejich provedení hloubku a nebývalou sílu, která doznívala i ve zšeřelém parku před zámkem a nedá se na ni jen tak zapomenout.
Hodnocení autorky: 100 %

***

Akcent na děti, mládež a mladé talenty

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Festival Jarmily Novotné 2013

[yasr_visitor_votes postid="70971" size="small"]

Vaše hodnocení - Dvořák: Lužanská mše (Dvořákova Praha 2013)

[yasr_visitor_votes postid="70938" size="small"]

Mohlo by vás zajímat