Operní panorama Heleny Havlíkové (183)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Týden od 8. do 14. září 2014
– Opera Plus – Výroční ceny i Benefiční galakoncert podruhé
– Burianův Voiceband v 21. století
– Inspirace na dny příští
***

Opera Plus – Výroční ceny i benefiční galakoncert podruhé
V neděli 14. září se na Pražské křižovatce v kostele sv. Anny konal benefiční večer s českou operou, na kterém byly vyhlášeny Výroční ceny udílené internetovým portálem Opera Plus.Až by se mohlo zdát, že je v dnešní době těch nejrůznějších cen až příliš. I v tak relativně úzkém oboru divadla, včetně divadla hudebního. A může být obtížné se v nich vyznat. Zejména když se jejich pořadatelé a organizátoři nemohou dohodnout, jako se to stalo v případě cen Alfréda Radoka, které kvůli neshodám mezi Nadačním fondem Cen Alfréda Radoka a organizátorem, kterým je časopis Svět a divadlo, po dvaadvaceti letech skončily. Nebo když generální partner a sponzor o podporu cen ztratí zájem, jak se to stalo v případě Ceny Divadelních novin, které po třinácti letech skončily sezonou 2012–2013.

Přitom v oblasti divadla, umění tak pomíjivého, které s každým jedním představením v jedinečném vztahu umělců na jevišti a diváků v hledišti vlastně končí, má udělování cen svůj specifický smysl. Zdá se, že větší stabilitu i srozumitelnost pro publikum mají ceny, vyhlašované jednou, pokud možno zavedenou institucí: Hereckou asociací v případě cen Thálie, které fungují od roku 1993, nebo Ministerstvem kultury, které dokonce nařízením vlády založilo v roce 2003 cenu za přínos v oblasti divadla. Své ceny mají ale například i festivaly, jako je Dvořákova Praha (zde udělované osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným počinem zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby) nebo festival Opera, případně jednotlivá divadla.

Kategorie těchto cen se týkají hereckých, respektive pěveckých výkonů, a to i mohou být i věkově vymezené, přes jednotlivé profese, které se na divadelní inscenaci podílejí – režie, scéna, kostýmy, hudební nastudování – až po inscenace nebo divadla, případně obecně za přínos v daném oboru v časovém vymezení kalendářního roku, sezony či celoživotního působení.

Také navrhování a způsob rozhodování jsou odlišné – a bývají oním jablkem sváru: navrhovat sice mnohdy může „veřejnost“, ale tyto podklady pak procházejí filtrem porot složených z odborníků daného oboru (o ceně Alfréda Radoka rozhodovali kritikové) nebo širšího okruhu osobností. A zde pak vyvstává ona kardinální otázka, z jaké šíře skutečně zhlédnutých inscenací – výkonů hodnotitelé vybírají (mimopražská divadla či inscenace mimo festivaly a přehlídky se dostávaly do nevýhody, protože i sebelepší záznam nikdy nemůže nahradit dojem z představení přímo v divadle po zvukové i vizuální stránce). Samozřejmě také vlastní ocenění má různou podobu od finanční po diplom a květinu – stejně jako způsob předávání a jeho prezentace v médiích.

Internetovému portálu Opera Plus se podařilo „vyhmátnout“ dosud nevyužité příležitosti, niky mezi všemi těmi dosavadními cenami v několika základních směrech. Většinový model širokého spektra návrhů, které následně zužuje porota, otočil: nominované umělce vybírá skupina publicistů (letos pětice), o vlastním udělení ceny rozhodují svými hlasy diváci-posluchači. Nástrojem pro hlasování je médium pro takovou metodu vhodné – internet, s tím, že z každé adresy je možné hlasovat pouze jednou. Jistě, ani v tomto systému nelze vyloučit, nakolik který sólista má aktivní svůj fanklub, ale i to k profesi sólisty a oblibě sociálních sítí dnes patří. A za výhodu lze také označit, že na rozdíl od často nepřehledné změti nejrůznějších kategorií, Opera Plus uděluje ceny za ženské a mužské výkony v operním a také v tanečním oboru – a to za výkony na tuzemských jevištích bez ohledu na to, zda je vytvořili čeští či zahraniční umělci, a za výkony českých umělců v zahraničí.

Okruh nominovaných byl i letos široký – čtrnáct žen a patnáct mužů, někteří z nich opakovaně za své nové role sezony 2013–2014, Češi i zahraniční sólisté, zkušení pěvci s rozsáhlou kariérou jako například Simona Houda Šaturová, Dana Burešová, Maria Kobielská, Štefan Margita, Tomáš Černý, Aleš Briscein, Pavel Černoch nebo Jaroslav Březina, Gianluca Zampieri, Luciano Mastro vedle mladých talentů – Václava Krejčí Housková, Lucie Kašpárková, Jiří Přibyl nebo Jan Šťáva. Okruh nominovaných zahrnoval výkony nejen v inscenacích pražského Národního divadla, respektive Státní opery (ve dvanácti případech), ale i mimopražských divadel – devětkrát ostravské opery, šestkrát plzeňské.V konečném výsledku je vítězství sopranistky Dany Burešové, nominované za Anežku ve Smetanových Dvou vdovách v pražském Národním divadle a Alžbětu ve Verdiho Donu Carlosovi ve Státní opeře, a tenoristy Aleše Brisceina za Jeníka v plzeňské inscenaci Smetanovy Prodané nevěsty i Ladislava Podhájského také v pražských Dvou vdovách zasloužené. Podobně jako loňský výsledek, kdy ceny získala sopranistka Jana Šrejma Kačírková a basbarytonista Adam Plachetka. Svědčí to o tom, že veřejnost operní scénu pečlivě sleduje, nadprůměrných výkonů si všímá na sedm tisíc lidí.

Také letos se podařilo získat pro benefiční koncert přední české sólisty, kteří působí i na významných světových operních scénách – sopranistky Eva Urbanová, Dana Burešová, mezzosopranistka Kateřina Jalovcová, tenoristé Aleš Briscein a Jaroslav Březina, barytonista Jiří Hájek. Nejmladší pěveckou generaci reprezentovali sopranistka Adéla Škopková a basista Jiří Přibyl. Jejich ochota a zaujetí vystoupit ve prospěch Opery Plus zaslouží uznání tím spíš, že tento portál není žádným propagačním nástrojem těchto sólistů, ale prostorem otevřeným i velmi kritickým výměnám názorů v oblasti opery, tance a vážné hudby.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Burian: Vojna (BodyVoiceBand/Disk)

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Mohlo by vás zajímat


1
Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
zdeněk potter (divák)

Jak může Havlíková hodnotit výkony první části Benefičního koncertu, když byla pro pozdní příchod do sálu vpuštěna až na jeho druhou část my zůstává velkou záhadou.