Operní panorama Heleny Havlíkové (250)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Říjnová barokní sklizeň v Praze: Reichenauer, aneb kolik krásné hudby ještě ukrývají archivy? - Očišťování Panny Marie v XXI. století. - Jen zběžný pohled do Zelenkovy sbírky světských skladeb. - Image of Melancholy s radostným vyzněním. - Julia Lezhneva „jen“ v Resurrezione. - Inspirace na dny příští.
Reichenauer znovuobjevený (zdroj FB)

Říjnová barokní sklizeň
Po letním prázdninovém (hlavně) barokním operním hodování díky souborům Ensemble Damian v Olomouci, Musica Florea v Praze, Capella Regia v Českém Krumlově, Czech Ensemble Baroque ve Znojmě nebo Barocco Sempre Giovane a Concerto Aventino v rámci Smetanovy Litomyšle v Nových Hradech nepřišel půst. Říjnový program v Praze nabídl celou sérii koncertů, která svědčí o tom, jak se uvádění tzv. staré hudby u nás etablovalo a jak dramaturgicky pestrá, umělecky zajímavá a různorodá je nabídka souborů, které se věnují historicky poučené interpretaci této hudby. Prvními koncerty otevřely své letošní cykly dva soubory – Collegium 1704 svoji 8. pražskou sezonu v Rudolfinu zahájilo raným oratoriem Georga Friedricha Händela La resurrezione (Vzkříšení) a Collegium Marianum své už 19. barokní podvečery (ze kterých se staly večery) uvedlo obrazy melancholie s díly alžbětinských skladatelů, Lullyho, Händela a Thomase Augustina Arnea. Ensemble Inégal na říjen nasměroval svůj 6. ročník mezinárodního hudebního festivalu zaměřeného na Jana Dismase Zelenku. A Musica Florea Marka Štryncla ve spolupráci s vokálním souborem Victoria Ensemble představila výběrem z duchovních kompozic českého barokního skladatele Antonína Reichenauera.

Reichenauer, aneb kolik krásné hudby ještě ukrývají archivy?
Vokální soubor Victoria Ensemble umělecké vedoucí Viktorie Dugranpere a orchestr Musica Florea pod vedením Marka Štryncla představil v refektáři Dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze duchovní kompozice Antonína Reichenauera (nar. před rokem 1700–1730). Tento skladatel a varhaník se teprve postupně dostává do širšího povědomí. Byl pravděpodobně ředitelem kůru v kostele svaté Máří Magdaleny při dominikánském klášteře na Malé Straně (dnešní České muzeum hudby), v letech 1723–1729 zastával místo domácího skladatele ve službách hraběte Václava Morzina, který si zřídil kapelu, o níž se s uznáním vyjadřoval například i Antonio Vivaldi. Podle Vojtěcha Semráda, který se právě Reichenauerem zabývá dlouhodobě, lze předpokládat, že v té době působil i jako regenschori v některém z pražských kostelů. Poslední rok svého života přesídlil jako varhaník do Jindřichova Hradce.

Vzhledem k tomu, že se Reichenauerovy skladby dochovaly v hudebních sbírkách nejen v Čechách, ale například i v Drážďanech nebo ve Varšavě a na notových materiálech jsou dochovány přípisy o jejich provozování na pražských hudebních kůrech ještě ve druhé polovině 18. století, Vojtěch Semrád se domnívá, že patřil ve své době k uznávaným skladatelům. Nicméně z rozsáhlého díla, které Reichenauer za svůj krátký život vytvořil v oblasti hudby duchovní i světské, byly u nás nahrány zatím jen jeho koncerty vivaldiovského typu pro různé dechové a smyčcové nástroje. V novodobých premiérách je pro záslužnou supraphonskou ediční řadu Hudba Prahy 18. století zprostředkovaly Collegium 1704 a Musica Florea, součástí CD s adventními a vánočními barokními díly v provedení souboru Collegium Marianum jsou i Reichenauerovy roráty.

Do programu říjnového koncertu Victoria Ensemble a Musica Florea interpreti vybrali Reichenauerova díla ke katolickým liturgickým obřadům z kompozic soustředěných z různých klášterních fondů v Českém muzeu hudby. Z Reichenauerovy sbírky osmi offertorií (RISM. XLVI F 79) koncert zahájila čtyři mariánská offertoria na latinské texty (Zelo zelata sum, Audi filia et vide, Vulnerasti cor neum, In Gloria Jerusalem), která odpovídají tehdy rozšířenému oblíbenému mariánskému kultu. Následovaly Litanie k nejsvětějšímu jménu Ježíšově (Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu), zádušní moteto Ihr Armen Seelen na německý text a koncert vyvrcholil zádušní Mší in F. Program takto soustředěný na chrámovou hudbu byl proložen jednou instrumentální sonátou.

Reichenauer znovuobjevený (zdroj FB)

Prezentovaná díla potvrzují závěry dosavadního muzikologického výzkumu, že Reichenauerova duchovní tvorba, uváděná nejen na pražských kůrech, ale i mimo Prahu, mohla být srovnatelná s Drážďanami nebo Vídní. Bylo zřejmé, že Reichenauer byl nejen důkladně obeznámený s kompozičními pravidly kontrapunktu benátského stylu a využíval ho i ve zvukově bohatých kombinacích pěveckých hlasů a nástrojů, ale i s principy afektové teorie, kterou obratně využíval pro hudební vyjádření textu. Ve vokálních kompozicích mohl Reichenauer také uplatnit svůj talent pro nápadité melodie, které byly předností stylu neapolské školy, jak pronikala do chrámové hudby zejména prostřednictvím operních árií upravovaných na latinské texty. Právě offertoria byla do mešního ordinaria doplňována při obětování jako koncertantní skladby se sbory a vokálními sólovými party. Uváděná offertoria se čtyřhlasými sbory, sólovými vokálními party a melodicky samostatným doprovodem, který se uplatňuje samostatně v instrumentálních ritornelech, jsou přes svou stručnost několik málo minut bohatá i harmonicky. V litanii k Nejsvětějšímu jménu Ježíš o pěti částech převažuje radostný charakter prosby o smilování a v rekviem Marek Štryncl zdůraznil dramatický charakter a živá tempa, díky nimž mše za zemřelé dostala i charakter radostné naděje na Boží smilování a posmrtné očištění.

Protože se obsazení měnilo podle aktuálního instrumentáře daného kůru, mají dnešní interpreti velkou volnost. Musica Florea hrála v obsazení pěti houslí, resp. čtyř houslí a jedné violy s continuem, v němž varhanní pozitiv v basové linii podporovaly violoncello, kontrabas a fagot. Na koncertě se ovšem vedle houslistů, z nichž některé známe z jejich působení v jiných uskupeních staré hudby, uplatnili i hornisté Jiří Tarantík a Jana Švadlenková. Jejich výkony ve virtuózních partech, určených dle dobových pramenů ke zdůraznění slavnostního charakteru klarinám, byly hodny obdivu a staly se ozdobou večera.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat