Operní panorama Heleny Havlíkové (320) – Různé světy hudební renesance na Pražském jaru

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Jakkoli protiepidemická covidová opatření zredukovala program 76. ročníku Pražského jara na „pouhých“ 23 koncertů, sešly se v něm dva dramaturgicky nevšední koncerty čerpající z renesanční vokální polyfonie v podání špičkových souborů, které se specializují na starou hudbu.

Barbora Kabátková, Jaromír Nosek, Saša Rašilov, Ondřej Holub, Vojtěch Semerád, Hana Blažíková - Capella Mariana - Pražské jaro 2021 (foto Pražské jaro)
Barbora Kabátková, Jaromír Nosek, Saša Rašilov, Ondřej Holub, Vojtěch Semerád, Hana Blažíková – Capella Mariana – Pražské jaro 2021 (foto Pražské jaro)

Vlámský vokální soubor Huelgas Ensemble vzdal hold 500. výročí úmrtí vrcholného představitele franko-vlámské polyfonie Josquina Desprez (1450–1521) a český vokální soubor Cappella Mariana připomněl 400. výročí popravy mečem českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564–1621) odsouzeného za účast při povstání českých stavů po prohrané bitvě na Bílé hoře společně s 26 pány, rytíři a měšťany na Staroměstském náměstí. Oba koncerty se příhodně konaly na Pražské křižovatce a kostel sv. Anny svým citlivým nasvícením prohloubil jejich atmosféru.

Polyfonní závěť Josquina Desprez
Huelgas Ensemble
patří k těm souborům, které už v 70. letech minulého století začaly prosazovat koncept historicky poučené interpretace staré hudby. V roce 1971 ho založil během svého studia na Schole Cantorum ve švýcarské Basileji Paul Van Nevel a jeho název odvodil od středověkého liturgického kodexu ze španělského cisterciáckého kláštera Las Huelgas. Mnoha prestižními oceněními ověnčená diskografie souboru zahrnuje na základě podrobného studia tehdejší interpretační praxe a dalších dobových kontextů osmdesát nahrávek převážně renesanční polyfonie (včetně skladatelů s vazbami na Čechy), a to i kompozice pro 24, 35 nebo dokonce 40 hlasů. Soubor nahrávek obsahuje i kuriozitu, kterou vzdal umělecký vedoucí Van Nevel hold své zálibě v doutnících – CD The Art of Cigar s kompozicemi na toto téma od 16. po 20. století.

Huelgas Ensemble - Pražské jaro 2021 (foto Zdeněk Chrapek)
Huelgas Ensemble – Pražské jaro 2021 (foto Zdeněk Chrapek)

Za padesát let své existence, kterou Huelgas Ensemble letos slaví, dosáhl dokonalosti, která mu umožňuje koncipovat i tak výlučné programy, s jakým soubor přijel na letošní Pražské jaro. Koncert sestavený podle slov dramaturga festivalu Josefa Třeštíka speciálně pro toto vystoupení se koncentroval na tvorbu vrcholného mistra franko-vlámské vokální polyfonie Josquina Desprez se zaměřením na jeho poslední tvůrčí období, kdy se po působení v Itálii vrátil do svého rodného regionu, aby se stal proboštem kostela ve městě Condé-sur-l’Escaut na pomezí dnešní Francie a Belgie.

Z Josquinových mší L’homme armé a Malheur me bat zazněly části Agnus Dei, dále tři moteta na latinské mariánské texty (Inviolata, integra et casta es Maria, Ut Phoebi radiis a Praeter rerum seriem), tři chansony s milostnou tematikou na francouzské texty (Comment peult avoir joye, Et trop penser a La plus des plus) a moteto na text z Vergiliovy Aeneidy Dulces exuviae, v němž se kartaginská královna Dídona smiřuje se svým osudem. Jedinou výjimkou z josquinovské monotematičnosti bylo Sanctus ze mše Praeter rerum seriem, v níž německy renesanční skladatel Ludwig Daser použil jako cantus firmus stejnojmenné Josquinovo moteto s vyústěním do jásavého Hosana.

Huelgas Ensemble - Pražské jaro 2021 (foto Zdeněk Chrapek)
Huelgas Ensemble – Pražské jaro 2021 (foto Zdeněk Chrapek)

Jak v rozhovoru před koncertem připomněl Paul Van Nevel, Josquin Desprez natolik ovládal tehdejší skladebné techniky kontrapunktu, že si mohl dovolit posouvat jejich hranice a experimentovat s jejich porušováním. A zdůraznil, že poslech vokální polyfonie není jen relaxace, ale mentální cvičení, které bystří a rozjasňuje mysl. A skutečně trojice sopranistek, pět tenoristů a dva basisté v různých kombinacích pro tříhlasé až šestihlasé kompozice rozezněly kostel sv. Anny svými intonačně vyladěnými, oblými, barevně bohatými hlasy ve vytříbených dlouhých frázích renesanční polyfonie. Do kontemplativní melancholické nálady vstoupil svižnějším tempem chanson Et trop penser na odlehčené milostné téma dívčiny, která se jen v košilce dávala své milému celou noc.

Třebaže se navzdory covidové pandemii podařilo vystoupení Huelgas Ensemblu uskutečnit, do plného soustředění umělců epidemická opatření přece jen zasáhla. Místo sevřeného kruhu, v němž jsme zažili pro tento soubor typické rozestavění při jejich vystoupení v rámci cyklu staré hudby FOK v roce 2017, ponechávali zpěváci mezi sebou „bezpečnostní“ rozestupy a při každém přemisťování si nasazovali a sundávali roušky. Koncentrace při téměř 80minutém koncertu se změnami rozestavění zpěváků mezi jednotlivými dvou až devíti minutovými skladbami a s jízdami kamer malinko intonačně polevila pouze v chansonu La Plus des plus.

Tvorbu Josquina Desprez známe z interpretace řady dalších souborů včetně Cappelly Mariany, ostatně jeho umělecký vedoucí Vojtěch Semerád byl členem Nevelova Hueglas Ensemblu. S vokálními uskupeními zaměřenými na starou, ale i soudobou hudbu máme u nás navíc v posledních letech řadu zkušeností nejen díky našim dalším souborům, jakými jsou například Collegium Vocale 1704, Ensemble Inégal nebo Tiburtina, ale i zahraničním, když u nás hostoval Hilliard Ensemble, The King’s Singers, Cantus Cöln, Stimmwerck, ale například i Neue Vocalsolisten (Stuttgart) nebo Chanticleer. V této „konkurenci“ interpretace Huelgas Ensemblu v prázdném prostoru kostela sv. Anny pouze za přítomnosti kamer působila jako až příliš akademická legenda. Nicméně podle informací Pražského jara patřil přímý přenos koncertu Huelgas Ensemble k nejlépe sledovaným v zahraničí.

Sokratis Sinopoulos, Kiya Tabassian, Saša Rašilov - Constantinople - Pražské jaro 2021 (foto Pražské jaro)
Sokratis Sinopoulos, Kiya Tabassian, Saša Rašilov – Constantinople – Pražské jaro 2021 (foto Pražské jaro)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


3 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments