Operní panorama Heleny Havlíkové (65)

  1. 1
  2. 2

Týden od 5. do 11. března 2012

 – Stále sugestivní Sommerova Vokální symfonie
 – Evangelizace (s) Luksem
 – Inspirace na dny příští
***

Stále sugestivní Sommerova Vokální symfonie Sedmý koncert orchestrálního cyklu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK 7. a 8. března byl věnovaný Vladimíru Sommerovi (1921-1997), jednomu z čelných skladatelů poválečného padesátiletí, a jeho vrcholnému dílu – Vokální symfonii pro mezzosoprán, recitátora, sbor a orchestr. Třebaže ji Vladimír Sommer dokončil v roce 1958, premiéru se podařilo prosadit se značným zpožděním až v roce 1963, kdy se začínala otevírat možnost uvádět i jiná než režimu poplatná nadšenecky oslavná díla. A měla pod taktovkou Václava Neumanna se Symfonickým orchestrem FOK, sólistkou Věrou Soukupovou a recitátorem Otakarem Brouskem úspěch mimořádný. Vokální symfonie je sugestivním vyjádřením skladatelovy hluboké deziluze z vývoje poměrů. Vladimír Sommer, představitel generace, která se s nadějemi a spontánním nadšením připojila k přestavbě světa ve jménu komunistických ideálů (Sommer je mimo jiné. autorem Kantáty o Gottwaldovi a řady takzvaných masových písní), si koncempadesátých let plně uvědomil rozpory a zdrcující skutečnosti o praktikách vládnutí socialistického režimu, které se postupně vynořovaly na veřejnost.

Kompozičně i myšlenkově koncízní, hluboce pesimistické symfonické drama, je vystaveno na třech textových předlohách: V první větě je to básnická próza Franze Kafky V noci s apelem na nutnost bdělosti i za zdánlivě poklidného spánku. Druhá dramatická věta vyrůstá z fantaskního příběhu Raskolnikovova snu v páté kapitole Dostojevského románu Zločin a trest se scénou řádění rozběsněného davu. Vokální symfonii uzavírá třetí věta s básní Cesara Pavese Přijde smrt a bude mít tvé oči s meditací nad údělem lidského života a neodvratností smrti.

Uvádění Vokální symfonie Vladimíra Sommera Symfonickým orchestrem hl.m. Prahy má mnohaletou tradici, kterou zahájila nejen premiéra, ale opakované nastudování v šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých letech nejen s Václavem Neumannem, jemuž byla věnována a který ji považoval za jednu z nejlepších poválečných skladeb a plnou vahou své osobnosti ji prosazoval a prosadil, ale i dalšími dirigenty – Karlem Ančerlem nebo Jiřím Bělohlávkem. Orchestr pod vedením Petra Altrichtera při druhém provedení 8. března vystavěl přesvědčivě architekturu této Sommerovy tísnivě skličující hudební meditace i vzdoru. Plasticky vyznělo vedení hlasů v kontrapunkticky vedených částech, poryvy gradace stoupaly do energicky hutného orchestrálního pléna s exponovanou žesťovou sekcí. O to působivější pak byly kontrasty zklidněných ploch až po závěrečné ztišené doznívání vzdalujících se úderů tympánů.

Ve druhé větě Raskolnikovova bizarního snu naplnila interpretace požadavek dramatického vrcholu díla s gradací při opileckém běsnění mužiků a s vyústěním do mučivě žalostné otázky: „Proč koníčka ubili?“. V této části vstupuje do Vokální symfonie sbor jako „spoluviník“ i komentátor tohoto drsného a groteskního dění.  Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka umocňoval bizarní tragiku fanatického ubití ubohé hubené kobylky, která nemůže utáhnout těžce naložený vůz pijáckou cháskou. Jakkoli je třeba ocenit, že se Jan Kačer ujal skutečně až na poslední chvíli za původně ohlášeného herce Jiřího Suchého z Tábora ve 2. větě klíčové role recitátora. Na výrazově propracovanější projevy svých předchůdců, především Otakara Brouska se mu však navázat nepodařilo. Otázkou je také použití amplifikace, která příliš vyčleňovala takto uměle dozvučený hlas. Paradoxně přes svou nepřirozenou hlasitost oslabovala účinek, pro který by bez této technické berličky herec musel vystupňovat svůj projev nad orchestrem hrajícím ve fortissimu. Navíc tato amplifikace nebyla technicky bezvadná a reproduktory rušivě bručely.Ve třetí závěrečné větě s chmurným obrazem smrti i se záblesky vyrovnanosti a klidu se bohužel nejzřetelněji projevila slabina provedení  – obsazení mezzosopránového partu Dagmar Peckovou. Má s Vokální symfonií zkušenosti z dřívějška; tentokrát se sice snažila až násilně zbarvit hluboko posazené části temnou ponurostí, ale ve vyšších polohách se její hlas lámal a ztrácel pevnost i objem pro požadovaný exaltovaný dramatický výraz. Její deklamace byla navíc málo srozumitelná, což je pro celkové vyznění Sommerovy Vokální symfonie podstatné.

Uvedení Vokální symfonie Pražskými symfoniky po téměř padesáti letech od premiéry se sice nezařadí k těm vzorovým či „památným“, záslužně však připomnělo nezpochybnitelné skladatelské umění Vladimíra Sommera a stále aktuální poselství tohoto díla, což plně zaplněná Smetanova síň Obecního domu ocenila bouřlivým potleskem.***

Evangelizace (s) Luksem

V sobotu 10. března se v Českém muzeu hudby v Praze uskutečnila v rámci projektu Hudební most Praha – Drážďany novodobá premiéra oratoria La Passione di Gesù Cristo (Pašije Ježíše Krista) pozdně barokního skladatele Josepha Schustera (1748-1812) na libreto Pietra Metastasia (1698-1782).

Schusterův původ, jeho působení i tvorba korespondují s tímto zaměřením, mapujícím rodové i umělecké vazby hudebníků pocházejících z Čech a Saska nebo v tomto teritoriu působících.

Pašijové hry, zobrazující utrpení Ježíše na kříži, vznikly patrně už ve 13. století a zvýrazňovaly liturgické obřady Svatého týdne; tématu se věnoval nespočet umělců. Spojení oratoria s pašijemi má svou historickou logiku i zdůvodnění – „radostnou zprávu“ Nového zákona lze šířit všemi dostupnými uměleckými prostředky a „abbé“ Metastasio v libretu k La Passione di Gesù Cristo vytvořil dramatický text plný typicky barokních metafor, který tuto zvěst jako příslib nese dodnes. Konfrontuje čtyři postavy, které byly přímými svědky Kristova utrpení, kdy byl Ježíš po Jidášově zradě dopaden, odsouzen a ukřižován. Zachycuje je ve velmi složitém období, kdy jsou zkoušeny jejich charaktery – jejich víra ve znovuzrození Krista a život věčný.

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Symfonický orchestr hl.m.Prahy (Praha 7./8.3.2012)

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Vaše hodnocení - Schuster: La Passione di Gesù Cristo (Praha 10.3.2012)

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Mohlo by vás zajímat


8
Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment
5 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Lenka

V tipech na dny příští je přenos z MET Chovanština. Nevíte někdo, kde to bude? V rámci předplatného na přenosy z MET (Aero, Světozor) to není.

Dan

Je to rozhlasový přenos. Pokud nejste závislá na tom jít do kina na přenosy z Met, protože je to módní :-), nalaďte si. Protože zvukově to bude určitě daleko lepší než v kině a zadarmo :-)

J.M.

Daleko kvalitnější příjem než přes FM stanice budete mít přes počítač, http://www.wqxr. Ovšem, musíte mít HiFi aparaturu, a pořídit si kabel, jdoucí ze zeleného výstupu na zadní straně počítače. Ten dostanete tam, kde prodávaji televizory a podobné elektronické zboží. Je to newyorská stanice, která vysílá klasickou hudnu 24 hodin denně přes dva kanály, jeden je “normální” klasická, a druhý “moderní” klasická (opravdu velmi moderní). A také přenosy z Met, nové i staré. Mluva a texty jsou ovšem v angličtině.

Lenka

Všem děkuji za vyčerpávající informace!

J.M.

Adresa je vlastně http://www.wqxr.org. Sorry.

V.T. Slajer

Tohle je skvela stanice, uz jsem si ji pridal k favourites. Jen mit vice casu…

Kdybyste meli zajem o starsi jazz/pop, tady je jina stanice z USA, take zdarma. Dobre se pri tom delaji domaci prace:

http://www.baltimorenetradio.com/BNRflashplayer.htm

J.M.

Pane V.T.S: Zkusil jste také druhý kanal Q2 na téže stanici? Pořad je snad unikátní na světě, jenom avantgardní hudba. Domácí práce se přitom ovšem dobře nedělá. A pro opravdu zavilé operní fandy je tam ještě třetí kanál, Operavore, který vysílá jenom operu. Bud’ celé opery předních operních domů, nebo arie. Počítačový zvuk je CD kvality, FM je zastaralá technologie, sám ji používám jenom v autě.