Pětapadesátiny skladatele Jiřího Bezděka

Bezděkův jubilejní i úspěšný rok 2016
Čtenáři Opery Plus blogují

Hudební skladatel, publicista a pedagog Jiří Bezděk v letošním roce oslavil pětapadesáté narozeniny. I přesto, že je pro něj typické značné pracovní nasazení, letošní rok měl přece jen punc jisté výjimečnosti.

Jiří Bezděk při svém letošním jubilejním koncertu se svými žáky – Romana Schuldová, Jakub Červený, Jiří Bezděk, Václav Špíral, Jan Rösner, Jiří Vyšata, Petr Švantner (foto Eva Hubatová)

Jako úspěšné lze nazvat desetileté působení skladatelského oddělení, které na Konzervatoři Plzeň založil a vytvořil k němu i studijní program. O kvalitě jeho pedagogické práce svědčí i významné úspěchy jeho žáků na skladatelských soutěžích či jejich následné studium na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění.

Za zcela mimořádný Bezděkův umělecký počin lze bezpochyby považovat Symfonii č. 3 Gaudeamus igitur. Vznikla z podnětu vedení Západočeské univerzity v Plzni, která v letošním roce slavila pětadvacáté výročí svého založení. Provedením tohoto dvacetiminutového díla byla pověřena Plzeňská filharmonie. Ve světové premiéře pod taktovkou belgického dirigenta Ronalda Zollmana zazněla při slavnostním večeru a poté ještě dvakrát – na abonentních koncertech v Plzni a Domažlicích. Třívětá skladba má své hlavní jádro sdělení v poslední větě, která ve variačním procesu připravuje materiál pro zaznění známé studentské hymny. Ta se objeví ve velebné instrumentaci až na samém vrcholu symfonie, před závěrečnou codou. První dvě části pak sdělují závažné hudební myšlenky a připravují je jako panely pro závěrečnou strhující gradaci symfonie. Dvacetiminutový celek byl odměněn bouřlivými ovacemi také díky skvěle připravenému dirigentovi a orchestru.

Jiří Bezděk po úspěšném provedení Symfonie č. 3 Gaudeamus igitur (foto Eva Hubatová)

V rámci výše uvedených oslav byla v premiéře provedena i Ceremoniální hudba (pro dvě trubky a dva pozouny), kterou pro slavnostní udílení cen Ladislava Sutnara na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Zapadočeské univerzity v Plzni Jiří Bezděk složil. Fanfárovitá kompozice o pěti větách se rovněž setkala s příznivým ohlasem všech přítomných.

Nejhranější Bezděkovou skladbou se v letošním roce stala skladba pro flétnu, akordeon a kontrabas Překročit svůj stín. Zazněla v rámci česko-německého projektu akordeonového virtuóza Ladislava Horáka Nová hudba na druhou, a to celkem šestkrát (v kostele St. Klara v Norimberku, na pražské konzervatoři, v regensburgském kulturním centru Weinschenkvilla, v kulturním zařízení Seidlvilla v Mnichově, v klatovské městské knihovně a v plzeňském rozhlasovém studiu, kde byla celá kompozice i natočena). Flétnový a kontrabasový part hrálo mnichovské Duo Aussenstimmen (Karine Erhard a Georg Karger). Rozměrná, harmonicky atraktivní Bezděkova svita je hudební úvahou nad úslovím o překonávání zaběhlých stereotypů. Je rozložena do tří vět, kdy krajní spolu tematicky souvisí. Skladba obsahuje mnoho témbrových efektů a ve velmi podrobném vypracování akordeonového partu se výrazně odráží fakt, že Bezděk vystudoval akordeonovou hru na konzervatoři. Skladba však klade vysoké nároky na všechny interprety. Ladislav Horák se svými německými kolegy je beze zbytku vyplnili.

Zmíněný akordeonista se rovněž podílel na prezentaci Bezděkovy skladby pro violu a akordeon Palety a stínování, kterou s ním v Galerii Hudební fakulty Akademie múzických umění na pražském festivalu Dny soudobé hudby provedla přední česká violistka Jitka Hosprová. Zde se opět jednalo o svitový celek, který v barevném spektru přináší zvláštní pohledy na roční doby.

Autor se prezentoval jako každoročně v Kostnici a v oblasti Bodamského jezera, tentokrát svými Variacemi pro klavír, které brilantně hrála na svém turné vynikající plzeňská pianistka Věra Müllerová. Jedná se o časem prověřenou kompozici, která již nalezla v Německu svého vydavatele i realizaci na mezinárodním CD autorů z pěti zemí. Také tentokrát byla kritikou vysoce hodnocena.

Úspěšné bylo i provedení koncertního melodramu Evergreeny Karla Havlíčka Borovského v podání vynikajících interpretů Daniela Wiesnera a Filipa Sychry, uvedeného v rámci Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Zdeňka Fibicha.

Rok 2016 byl pro Jiřího Bezděka nejen rokem jubilejním, ale bezpochyby také úspěšným. Popřejme mu tedy do dalších let mnoho inspirace a tvůrčích sil.

I váš text v této rubrice rádi uveřejníme. Naše adresa: [email protected]

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]