Příprava učitelů hudební výchovy prý na fakultách někdy vázne

Přípravu budoucích učitelů na pedagogických fakultách považuje předseda Společnosti pro hudební výchovu Jan Prchal za hlavní problém ve výuce tohoto předmětu. Zástupce ředitelky liberecké základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy, který působí i na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, je přesvědčen, že i tento předmět je třeba učit moderně. Vodítkem pro učitele se podle něj v tom může stát také nová interaktivní učebnice pro šestou a sedmou třídu základních škol z dílny Nakladatelství Fraus.

Z pedagogických fakult podle něj i v současné době vycházejí absolventi se zastaralými postoji. Například požadují po dětech znalost not, i když žáci neumějí hrát na nástroj. „Hudební výchova musí mít i teoretickou bázi, ale takový přístup je špatný,“ poznamenal Prchal.

Považuje za nutné, aby učitelé při seznamování dětí s hudbou začínali od žánrů, které jsou školákům blízké. Tím by měli snadněji vzbudit jejich zájem a následně se posunout například až ke klasické hudbě.

Nová učebnice by jim to mohla ulehčit výběrem odkazů na celkem sto padesát skladeb, mezi nimiž jsou vedle Smetany a Dvořáka i populární písně od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, folkaře Jarka Nohavici nebo skupin MIG 21 či Divokej Bill. Další skladby lze do zpěvníku doplnit.

Prchal ji považuje za výjimečnou především propracovanou digitální verzí použitelnou na interaktivních tabulích, případně tabletech. Navíc podporuje muzicírování i u dětí, které neumějí hrát na žádný hudební nástroj.

Pro tablety učebnice nabízí speciálně vyvinutou klaviaturu. „Díky nápovědě, která žákům ukazuje, které klávesy odpovídají uvedeným notám, mohou snadno hrát i ti nezkušení. Poznají tak, že hrát na klávesový nástroj není žádná věda a jsou tak o krok blíže k aktivnímu přístupu k hudbě,“ uvedl v tiskové zprávě jeden ze spoluautorů učebnice Jakub Šedivý.

Prchal doplnil, že muzicírování školáků se nemusí omezovat jen na hodiny hudební výchovy. „Učebnicí se prolíná příběh dětí, které si zakládají vlastní kapelu. To může někoho inspirovat.“

V nové učebnici mu chybí pouze větší prostor věnovaný dějinám hudby. „Je ale otázka, zda je vůbec možné, aby na hudební výchovu byla ideální učebnice. Já si myslím, že nikoliv,“ řekl. Autoři učebnice plánují, že se hudební historií budou podrobněji zabývat v připravovaném druhém dílu určeném pro osmou a devátou třídu.

Foto ČT24

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky