Rozverná Prodaná nevěsta v Opavě se Smetanou, Masarykem, Nejedlým i Klausem

  1. 1
  2. 2
V opavském Slezském divadle uvedli původní „operetní“ dvouaktovou verzi Prodané nevěsty Bedřicha Smetany z roku 1866. Šéf opavského operního souboru a režisér Lubor Cukr k ní přizval pro autentické hudební nastudování Vojtěcha Spurného. Při premiéře se v hlavních rolích představili Jana Sibera, Juraj Nociar a Jiří Přibyl jako Mařenka, Jeník a Kecal.
Prodaná nevěsta, SD Opava 2018, foto: Tomáš Ruta

Po třech Libuších (v Praze, Brně a Ústí) dvě Prodané nevěsty – v Budějovicích a nyní v Opavě. Tak se do podzimních operních premiér našich operních souborů promítlo sté výročí české státnosti. Ve Slezském divadle zvolili první verzi Prodané nevěsty z roku 1866. Smetana ji podle libreta Karla Sabiny strukturoval do dvou dějství (místo definitivních tří) a hudební čísla (kterých bylo celkově méně, bez tanců a v jiném pořadí) prokládal mluveným dialogy (v konečném znění recitativy). Můžeme spekulovat, čím byly další Smetanovy úpravy Prodané nevěsty, v porovnání s jeho ostatními operami mimořádně rozsáhlé, vedeny, než vznikla dnes standardně provozovaná čtvrtá verze, která měla premiéru v Prozatímním divadle 25. září 1870. Jestli změny vycházely z jeho vlastního přesvědčení nebo nakolik se podřizoval vnějším okolnostem, ať už představitelka Mařenky chtěla další árii, v naději na uvedení v Paříži s její tradicí nepostradatelných baletů v operách doplnil tance a pro nastudování v Petrohradu mluvené dialogy nahradil zpívanými recitativy.

Uvádění první verze je však plně legitimní a v případě u nás tak známé „zlidovělé“ opery, jakou je právě původní verze Prodané nevěsty, dramaturgickým oživením. Tím spíš, že v Opavě pojali návrat po hudební stránce „se vší vážností“. Dirigent Vojtěch Spurný šel v Muzeu Bedřicha Smetany ad fontes a nechal se inspirovat i nejstaršími nahrávkami. V tomto kontextu bylo velmi vtipné Spurného namaskování jako Bedřicha Smetany.

Fotografie ze zkoušek Prodané nevěsty. Fotograf Tomáš Ruta.

Spurný se především se rozhodl respektovat tempové předpisy, které do partitury zanesl přímo Smetana nebo dokonce opravil svůj původní odhad sboru Proč bychom se netěšili ze 152 M.M., což vyhodnotil na základě provozování za nesmysl a opravil na 120 M.M. Tempa v opavském inscenaci tak jsou výrazně pomalejší, než jsme dnes zvyklí.

Další „novotou“ je obsazení orchestru, které Vojtěch Spurný zredukoval na čtveřici prvních a druhých houslí, 2 violy, 2 violoncella a 2 kontrabasy podle toho, jaké hráče měl Smetana k dispozici. Z partitury se tak vylouply nečekané barevné kombinace a umístění orchestru do zadní části jeviště pomohlo nejen celkovému zvuku, ale i režijní koncepci, která nemusela překonávat vůči divákům bariéru orchestřiště.

Po prvním posluchačském „šoku“ se začalo ukazovat, že honba za rychlými tempy sice může (bohužel často nemusí) svědčit o technické brilantnosti hráčů i sólistů, ale nadřazuje tento efekt ostatním interpretačním aspektům, takže je na úkor propracovanějších detailů artikulace, frázování, dynamiky, deklamace a celkového výrazu. A lze si představit, že by šlo z těchto pomalých temp „vytáhnout“ ještě více, než opavský orchestr dokázal při premiéře zprostředkovat. Novotou pro něj totiž byl také požadavek, aby smyčcové nástroje hrály bez vibrata, protože Vojtěch Spurný se v debatách o používání vibrata přiklání k názoru, že permanentní vibrato je „výdobytkem“ až 20. století a ve Smetanově době bylo ještě používané jako jeden z typů hudební ornamentiky.

Prodaná nevěsta, SD Opava 2018, foto: Tomáš Ruta

V každém případě je přístup Vojtěcha Spurného výrazným příspěvkem do diskuse o interpretaci Prodané nevěsty. A cedulka s nápisem „Pozor zlý pes!“, kterou Spurnému rozpustilí kluci během představení pověsí za záda, je dozajista jen vtipná nadsázka, s jakou důsledností trval na dodržování svého výkladu historicky poučené interpretace (a do zkoušek chodil s metronomem). A dal si záležet, aby se mu choulostivý ansámbl „Rozmysli se, Mařenko“ nerozpadl –  ze svého dirigentského místa v zadní části jeviště u orchestru přešel před sólisty, aby jim dodával jistotu.

Uvádění české operní klasiky, a o Prodané nevěsty to platí dvojnásob, je u nás velmi citlivé téma. Je zajímavé, že v roce stoletého českého jubilea dva režiséři, dozajista zcela nezávisle na sobě, aplikovali na Smetanovy opery průřez českou historií: Jiří Heřman v Brně na Libuši a Lubor Cukr v Opavě na Prodanou nevěstu.

Jiří Heřman vyšel ve své režijní koncepci Libuše z okamžiku spojeného se vznikem Československa – z památného představení Libuše v Národním divadle 22. prosince 1918 na počest přítomnosti T. G. Masaryka při jeho triumfálním přivítání po příjezdu do Československa už jako prvního prezidenta nového samostatného státu. Zapojil do inscenace všech deset dosavadních prezidentů až po současného Miloše Zemana a v dalším plánu Libuše si pohrával s vtipně odpozorovanými momenty z české historie i současnosti (včetně například krátkých kalhot Václava Havla nebo hůlky Miloše Zemana).

Prodaná nevěsta, SD Opava 2018, foto: Tomáš Ruta

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2