Saleem Ashkar Beethoven Residency Praha

Saleem Ashkar (zdroj Saleem Ashkar Beethoven Residency)

Izraelsko-palestinský klavírista Saleem Ashkar usedl v pondělí 27. listopadu v Anežském klášteře opět ke klaviatuře křídla D 282 renomované firmy C. Bechstein, aby zahájil druhou část cyklu Beethovenových klavírních sonát s názvem Saleem Ashkar Beethoven Residency. Po velkém úspěchu první části cyklu tak v této sezóně dokončí během čtyř koncertů kompletní provedení všech 32 Beethovenových klavírních sonát. Hudební život Prahy tak obohatí zážitek z unikátního projektu, v němž se snoubí velikost Beethovenova génia s mimořádným talentem mladého umělce, jehož precizní a procítěné podání si získalo ohlas v celosvětovém měřítku.

pondělí 4. června 2018 v 19.30 hodin – Anežský klášter
Ludwig van Beethoven:
Sonáta č. 6 F dur, op. 10
Sonáta č. 23 f moll, op. 57 „Appassionata“
Sonáta č. 10 G dur, op. 14
Sonáta č. 32 c moll, op. 111

 

www.beethoven-residency.cz