Skladatel, jenž byl vygumován

  1. 1
  2. 2

Přerod hudebního baroka v klasicismus byl postupným procesem uskutečňovaným v díle bezmála tří skladatelských generací osmnáctého století. Pokorného hudba kráčela odlišnými cestami než třeba hudba Bachových synů. Zůstala zapomenuta prakticky až do roku 1957, kdy vyšly dva Pokorného klarinetové koncerty, Es dur a B dur, v první novodobé edici nakladatelství Breitkopf a Härtel. Datování obou skladeb je ohraničeno léty 1760–1765. Jsou zajímavé z několika pohledů. Jedním z nich je to, že jde nesporně o jedny z prvních koncertů pro klarinet v B ladění, jež se mnohem později prosadilo jako základní. Jan Václav Stamic předstihl Pokorného svým jediným koncertem pro B-klarinet (1755) jen o pár let. Pokorného koncerty v době vydání překvapily svými hudebními kvalitami, barokní fakturou, použitím jednoduché sonátové formy i jistou záhadou. Titulní list prvního koncertu Es dur je nadepsán v originále Concerto per il Clarinetto Primo Toni Es, druhý koncert B dur nese titul Concerto per il Clarinetto Secundo Tono B. Zatímco první koncert cíleně využívá celého rozsahu tříklapkového klarinetu s převážným využitím dvojčárkované vyšší polohy, druhý naopak hlavně poloh spodních, tedy nižšího, šalmajového rejstříku. Co si o tom myslet? Napsal snad Pokorný dva sólové koncerty pro dva různé konkrétní hráče, pro prvního a druhého klarinetistu téhož orchestru? Odlišil snad proto sólové party charakterem, polohou a rozsahem, což bylo příznačné třeba pro tehdejší hráče lesních rohů? Pokud ano, je to příklad v hudebních dějinách dosti vzácný.

František Xaver Pokorný
František Xaver Pokorný

Pokorný oba koncerty složil ještě v oettingen-wallersteinském období. V tamním orchestru hrály dva klarinety zhruba od roku 1764. Vzhledem k dobrým kontaktům skladatele s Mannheimem se však nabízí možnost, že koncerty byly zkomponovány pro klarinetisty mannheimské kapely Johanna Hampela a Michaela Quallenberga, kteří byli angažováni jako stálí členové orchestru již v roce 1758, rok po smrti Jana Václava Stamice.

Pokorného hudba se v současnosti úspěšně vrací na koncertní pódia. Bylo rekonstruováno několik jeho symfonií či koncerty pro dva lesní rohy. Autor tohoto článku v současné době pracuje na spartaci dosud neznámého Koncertu B dur pro dva klarinety a orchestr.

František Xaver Pokorný: Koncert B dur pro 2 klarinety – part Clarinetto Primo, II. věta Andante
František Xaver Pokorný: Koncert B dur pro 2 klarinety – part Clarinetto Primo, II. věta Andante

Pokorného půvabná hudba upoutává i dnes zdánlivou rozporností: v jednu chvíli působí vyloženě archaicky, jinde překvapí moderností. Syntéza celkově barokního charakteru s novým raně klasickým instrumentálním stylem, okořeněná jistou mírou lidových melodických prvků, ji činí velmi poutavou, zajímavou a překvapivě životnou. Zapomenutý rodák z Městce Králové se přece jen dočkal v dějinách hudby své rehabilitace.

Abychom zůstali objektivní: jistým procesem znovuobjevování procházejí v současnosti v Německu i skladby barona Theodora von Schacht. Napsal dokonce tři klarinetové koncerty – snad jsou opravdu jeho…

Autor je členem orchestru Filharmonie Brno
Foto archiv autora

  1. 1
  2. 2