Skladatelskou soutěž České filharmonie vyhrál Jan Ryant Dřízal

Autorem vítězné skladby soutěže České filharmonie se stal Jan Ryant Dřízal s kompozicí Kuře melancholik. Zároveň získal finanční odměnu sto tisíc korun a jeho dílo zařadí Česká filharmonie do programu svých abonentních koncertů ve sto dvacáté sezoně 2015/2016. Zvláštní ohodnocení v podobě Ceny šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka získal David Lukáš za skladbu Zrození světla. Cena předsedy poroty byla udělena Slavomíru Hořínkovi za skladbu Kapesní průvodce letem ptáků.

Soutěže se zúčastnilo dvacet devět autorů. Zadáním byla skladba pro symfonický orchestr v délce do patnácti minut, která nesměla být dosud veřejně provedena, a všichni autoři museli být mladší třiceti pěti let. Kompozice se posuzovaly anonymně.

Jan Ryant Dřízal pochází z Prahy, studoval u Otomara Kvěcha na Pražské konzervatoři a zároveň obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Nyní se zdokonaluje v oboru kompozice u Hanuše Bartoně na Hudební fakultě AMU v Praze. V roce 2013 absolvoval půlroční studijní stáž na Estonské hudební akademii v Tallinnu. Od roku 2013 rozvíjí vlastní kompoziční koncept, který nazývá ‚organická hudba‘. V roce 2014 prezentoval řadu přednášek o současné estonské hudbě. Působí též jako pedagog a příležitostně recenzuje vybrané kulturní akce.

V roce 2011 získal od nadace Českého hudebního fondu finanční stipendium na dokončení baletu Alenka v říši divů, který byl úspěšně proveden a natočen Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu na jaře 2013. Za kompozici Na křídlech vážky získal třetí cenu v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2013 a skladba byla v témže roce uvedena v rámci abonentních koncertů Pražského jara.

Foto Eva Orossová

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky