Světová premiéra houslového koncertu Luigi Borghiho

  1. 1
  2. 2

Stejně na nás působí i kompoziční odkaz Borghiho. Koncert C dur, který bude v Praze premiérován, je utkán z mnoha jímavých melodií, které přitom nevybočují z formálně přísně klasicistního rámce. Oproti striktní formě je však obsah velmi citově rozvolněný, zvláště ve střední pomalé větě. Krajní věty jsou brilantně napsané a umožňují interpretovi ukázat i efektní technický arzenál. Borghi jistě znal houslové koncerty Wolfganga Amadea Mozarta a to lze vystopovat i v jeho koncertech. Mozartův vliv dokládá i poznámka v autorově manuskriptu druhého koncertu „quanti mozartiano sia il suo stile“. Borghiho hudba však není kopií Mozarta, obohacuje příbuzný rukopis výraznou dávkou italské nástrojové virtuozity i přímočaré melodické zpěvnosti.Provedení houslového koncertu Luigi Borghiho č. 4, C dur (op. 3) se jeví jako dramaturgická událost mimořádné hodnoty a posluchači i interpreti se na nezaslouženě opomenutou hudbu mohou při Stylovém večeru italské virtuozity v cyklu komorního orchestru Harmonia Praga právem těšit. Koncert nebyl – tak jako ostatní koncerty Borghiho – nikdy natočený a přes pravděpodobné uvedení koncertu samotným skladatelem za jeho života se nedochovala žádná zmínka o veřejném uplatnění skladby. Novodobá premiéra je tedy zcela určitě repertoárovým obohacením a zazní ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze 28. května 2015 v 19.30, pod taktovkou Štefana Britvíka. Sólového partu, včetně dokomponovaných vlastních kadencí, se ujme houslista Miroslav Vilímec, umělecký vedoucí orchestru Harmonia Praga a zároveň autor tohoto článku.

Foto archiv autora a Antonína Šmída

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2