Ital, jenž nikdy nebyl v Itálii

    Zapomenuté osobnosti: Antonio Cartellieri  Jméno Antonia Casimira Cartellieriho (1772–1807), skladatele, houslisty a kapelníka ve službách rodu Lobkoviců v Čechách, upadlo v naprosté zapomnění. Beethovenův generační souputník zemřel…