Jubilanti slovenské opery (1)

    Spomeňme si na jubilantov (1) V mesiaci január sme okrem okrúhlejších výročí narodenia či úmrtia viacerých svetových operných hviezd (Irina Archipova, Richard Tucker, Sherrill Milnes,…