Umělce znepokojuje malá podpora státu

    Nízká podpora ze strany státu, nestandardní pracovní podmínky, nízké a nepravidelné příjmy, nepředvídatelnost návratnosti umělecké práce nebo nedostatečná sociální ochrana trápí české umělce na volné…