Jubilanti slovenské opery (6)

    Spomeňme si na jubilantov (6)  V mesiaci júni nenájdeme medzi slovenskými opernými spevákmi zvlášť významných jubilantov. Aj tak si však môžeme pripomenúť nedožitých 85 rokov…