Elegance, vtip a objevy na koncertě Kalabis Quinteta

    Barokní refektář Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy poskytl prostor pro koncert mladého Kalabis Quinteta, souboru složeného výhradně z nedávných absolventek Hudební fakulty Akademie múzických…