Umění, hudba a management

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze pořádá ve dnech 14. - 15. dubna 2014 druhý ročník Symposia: umění / hudba / management.Navazuje…