Téma rezonující českou taneční scénou, otázky taneční kritiky a teorie

  1. 1
  2. 2
Poslední dobou je na české taneční scéně mezi tanečníky a choreografy cítit zvýšený zájem o funkci a hodnotu taneční kritiky. Přes sociální sítě vznikaly nejdříve spontánní interakce mezi tanečníky a kritiky a nutno říct, že situace byla nepřehledná a ne příliš konstruktivní. Díky tomuto vření však vznikly velmi kvalitní texty, které se touto problematikou podrobně zabývaly z pozice jak kritika (Lucie Kocourková), tak i umělce (Jiří Havelka). Tyto aktivity vyústily u určitého okruhu lidí v potřebu se potkávat a společně nad problémy, které hýbou českou taneční scénou, diskutovat. Výsledkem byl mimo jiné víkendový seminář s názvem Ulov realitu! uskupení Pulsar. Článek přináší svědectví z tohoto semináře, kterého se autorka textu účastnila, a zároveň uvádí do prostoru odborné taneční veřejnosti pro inspiraci publikaci teoretika umění Viktora Čecha Choreografický moment v současném umění, která by mohla být obohacujícím příspěvkem k současné taneční teorii.
Seminář Ulov realitu! Pro taneční tvůrce a recenzenty – Honza Malík z uskupení Pulsar (foto Anna Benháková)

Ulov realitu, uskupení Pulsar pod vedením Terezy Krčálové
Víkendové tvůrčí setkání Ulov realitu uskupení Pulsar proběhlo 12. a 13. října v prostorách Studia ALTA. V rámci ročního výzkumu 30 let tancem ke svobodě s leitmotivem „Co přinesla svoboda?“, navázalo na potřebu setkání a diskuse tanečních umělců, choreografů, fyzických performerů a tanečních kritiků, která vyvrcholila po sérii internetových přestřelek do diskuze Kulatý stůl o reflexi současného tance – Taneční aktuality: Zaostřeno na tanec v dubnu tohoto roku ve Studiu ALTA.

Říjnové setkání pracovalo s otázkou, co vlastně potřebuje celá naše taneční scéna, aby se mohla dále vyvíjet a tvůrčím způsobem se pokusila překlenout konfrontační naladění na české taneční scéně jiným způsobem. Hlavní lektorkou se stala Tereza Krčálová, bohemistka a rusistka, jejíž oblast výzkumu leží ve sféře zájmu současného vývoje ruského divadla se zaměřením na metodu verbatim.

Seminář Ulov realitu! Pro taneční tvůrce a recenzenty – kritička Nina Vangeli (foto Anna Benháková)

Metodu verbatim Tereza Krčálová hned na začátku semináře uvedla a vysvětlila. Tato tvůrčí metoda se stala hlavním nástrojem, který měl skupině pomoci téma uchopit. Po počátečních rozpacích, které metoda verbatim může vyvolávat svojí až psychoterapeutickou funkcí, kdy se sbírá verbální materiál na základě dohodnutého tématu díky konkrétním individuálním výpovědím a poté se zpracovává v jakýsi jako dokument, se v průběhu víkendu ukázalo, že zvolení této metody mělo svůj smysl i význam. Tématem se stala svoboda, nebo spíše, co pro každého z nás znamená, když se dostaneme do konfrontace se svým přesvědčením a svobodnou vůlí kvůli vyšší autoritě. Brzy jsme se dostali k přemýšlení o tom, co slovo svoboda znamená v kontextu naší taneční komunity, a poté až k tomu, zda vůbec něco takového jako svoboda existuje. Odpoledne se skupina rozdělila na čtyři části a každá pracovala již na pohybovém vyjádření myšlenek, ke kterým dospěla. Tereza Krčálová hned v úvodu upozornila, že tanec má tendenci si hledat svoji cestu, která se liší od té, jež pracuje divadelně.

Skupiny performerů doplnili i kritici, a naopak tanečníci dostali možnost o vzniklých výstupech napsat kritickou reflexi. Mohlo tak dojít k situaci, kdy kritik byl přítomen procesu myšlení umělce a zároveň si mohl vyzkoušet i roli performera, a naopak umělec se musel vžít do role kritika a pokusit se výslednou skicu smysluplně popsat.

Tuto obrácenou roli si z řad kritiků vyzkoušela Lucie Hayashi a Daniela Machovcová, naopak Zuzana Smugalová a Nina Vangeli zůstaly striktně v roli kritiček a z tanečníků se role kritika ujal pouze Florent Golfier.

Výstupy čtyř skupin se ukázaly jako krásné příklady různých přístupů k tvorbě, které dnes diverzita současného tance umožňuje. Tereza Krčálová to přesně popsala, když ukázala na rozdíly krátkých skic, které vycházely jak z čistě fyzického materiálu, který vnímáme jako tanečníkům nejpřirozenější, tak z mixu fyzicko-intelektuálního, kdy materiál je zatančen, ale vychází z intelektuálních rozhodnutí, či ryze konceptuálního, který se myšlence přímého vyjádření tématu tancem vyhýbá a raději se pohybuje v intertextuálních rovinách.

Na základě těchto ukázek pak proběhla debata umělců, o tom, co viděli u druhých skupin, jak tvořili svoji skicu, a kritici mezitím psali svoje postřehy. Nakonec debatou všech zúčastněných mohla spontánně vzniknout diskuse nad palčivými otázkami, které trápí českou nezávislou taneční scénu. Mluvilo se o diverzitě přístupů na současné taneční scéně, a tím o nutnosti různého čtení tance, o roli a důležitosti kritiky a teorie tance na poli současného tance, o mezerách v taneční teorii, která by se dokázala systematicky a hluboce zabývat koncepty 20. a 21. století a spoluurčovat tak umělecký diskurz, ale také o hodnotě tanečních umělců pro společnost, o nefunkčnosti grantové politiky či o ekonomických problémech umělců, zvláště umělkyň-matek.

Protože byl seminář zaměřen na spojení kritika a umělce, je asi nejdůležitější zmínit téma kritiky či teorie tance. Jak velmi trefně podotkla Nina Vangeli, a nezbývá než s ní souhlasit, role kritika či teoretika tance spočívá hlavně v tom, aby udržoval živý diskurz. To znamená, že spoluurčuje, kam se bude taneční umění ubírat, jaká témata se budou diskutovat a ztvárňovat a také kdo z umělců bude či nebude vidět. Diskurz je věc mocenská a určuje, o čem se hovoří a o čem naopak ne, vpisuje se do používání jazyka a tím určuje náš pohled na skutečnost. Jako společnost však věříme, že teoretik a kritik se na základě svého akademického vzdělání dokáže zorientovat ve složitých konceptech a historii, a proto má také právo či přímo povinnost formovat a kultivovat prostředí a dokazovat a určovat hodnotu (zde) tanečního umění a jeho prospěšnost společnosti. Zároveň slouží jako kotva a seismograf pro umělce, kterým má pomoci vytvořit jakousi základnu pro ukotvení a reflexi jejich tvorby.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat