Tradice jako inspirace současnosti

Český spolek pro komorní hudbu vstupuje do své 120. sezony 

Právě dnes zahajuje Český spolek pro komorní hudbu při České filharmonii svoji stodvacátou sezonu. Otevře ji podvečerní přátelské setkání členů spolku a pozvaných hostů v západním salonku Rudolfina, jehož hostiteli budou generální ředitel České filharmonie David Mareček, předseda Rady Českého spolku pro komorní hudbu Ivan Englich a dramaturg Spolku Ludvík Kašpárek. Následuje večerní koncert Pražákova kvarteta, které je rezidenčním souborem jubilejní sezony Českého spolku pro komorní hudbu. Hostem koncertu bude Graffovo kvarteto, které vystoupí spolu s Pražákovým kvartetem v Oktetu Es dur op. 20 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Na programu jsou dále díla Františka Xavera Richtera a Bedřicha Smetany.

Český spolek pro komorní hudbu je zřejmě nejstarším a nejdéle fungujícím hudebním spolkem v České republice. Vznikl v době, která hledala způsoby, jak podpořit a zároveň sjednotit v dynamicky se rozvíjející společnosti druhé poloviny devatenáctého století různorodé hudební produkce. Bylo to období, jež přálo spolkovému životu, vyvolanému prosazením liberálnějšího sdružovacího práva, které přinesl spolkový zákon z 15. listopadu 1867 (zákon č. 134/1867 ř. z., O právě spolčovacím).Ve smyslu znění tohoto zákona, který zůstal v platnosti i po vzniku Československé republiky, během protektorátu, a dokonce i po únorovém komunistickém puči v roce 1948, se Český spolek pro komorní hudbu snažil o kontinuální přípravu a realizaci koncertů komorní hudby. I přes politické a hospodářské tlaky různých období, včetně protektorátu, nelehkých padesátých let dvacátého století či normalizace, nepřestaly být koncerty Českého spolku pro komorní hudbu místem, kde se pěstovala pouze a jedině krásná hudba. Český spolek pro komorní hudbu nikdy nezměnil nic ze svého původního poslání, a to i za cenu dočasné odmlky na přelomu roku 1944–1945 či práce na hraně ilegality v letech padesátých. I tato skutečnost je hodna pozornosti, neboť která z českých hudebních institucí se může vykázat takovýmto čestným stavovským profilem!?Český spolek pro komorní hudbu tedy vstupuje do své stodvacáté sezony. V dnešní době, pro kterou je naopak charakteristická neustálá potřeba proměn a inovací, nesených nestálými komerčními zájmy, je takováto tradice podivuhodným dokladem něčeho významného a nadčasového. „Manažerům současnosti“ možná tak dlouhá kontinuita činnosti připadá jako zbytečný archaismus, jako něco nemoderně statického, nicméně každý, kdo je trochu více empatický, kdo chápe společnost v delší kontinuitě jejího vývoje, která přesahuje zájmy jedné generace, ví, jak důležitá je dlouhodobá kultivace národa prostřednictvím pěstování umění všeho druhu. Český spolek pro komorní hudbu je významným a nezastupitelným nositelem toho nejlepšího v české hudební kultuře, co patří do oblasti komorní hudby.Pro novou sezonu jsou připraveny dva základní cykly koncertů. V Cyklu I, který bude realizován vždy v pondělí v Dvořákově síni Rudolfína od 19.30 hodin, vystoupí vybraná přední česká komorní tělesa: Ensemble Inégal, Janáčkovo trio, Talichovo kvarteto, Afflautus Quintet a Pražákovo kvarteto. Ze zahraničních hostů se představí Jerusalem Quartet, s kterým bude spolupracovat klavírista David Mareček, a violoncellista Benedict Klöckner za doprovodu klavíristy José Gallarda. Cyklus II, pořádaný vždy ve středu taktéž v Dvořákově síni v 19.30 hodin, bude hostit zmíněný rezidenční soubor stodvacáté sezony, tedy Pražákovo kvarteto, dále Dvořákovo trio, houslistu Josefa Špačka a klavíristu Miroslava Sekeru, basbarytonistu Adama Plachetku za klavírního doprovodu Garyho Matthewmana, Nostitz Quartet, Eben trio a Jaromíra Klepáče s Pražákovým kvartetem.Hudební středeční podvečery, které jsou situovány do Sukovy síně v 17.30 hodin, jsou dramaturgicky odvážně koncipované. Vedle osvědčených skladeb zazní i díla jubilanta Jana Klusáka, Vítězslavy Kaprálové, Igora Stravinského, Iši Krejčího či Antona Weberna.

Sobotní dopolední koncerty od 10.30 hodin v Sále Martinů Hudební fakulty Akademie múzických umění v Lichtenštejnském paláci nabídnou žánrově pestré koncerty především mladších nastupujících umělců různých oborů. V duchu poslání Českého spolku pro komorní hudbu však na většině koncertů zazní i díla českých autorů (Viktor Kalabis, Jan Rychlík, Bohuslav Martinů, Petr Eben, Jíří Gemrot). Březnový koncert je pak zcela věnován stému výročí narození skladatele Jana Hanuše. Sezona je pak završena třemi mimořádnými koncerty.

Při příležitosti zahajovacího koncertu je vydána brožura, která mapuje uplynulých sto dvacet let činnosti Spolku. K dispozici bude i nové CD v produkci Českého spolku pro komorní hudbu a Radioservisu, které obsahuje historické nahrávky Českého kvarteta. Brožura i CD budou distribuovány při zahajovacích koncertech jednotlivých koncertních cyklů.

Foto ČSKH

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat