Týden s hudbou. Významné hudební události doma i v zahraničí, živě i online

Přinášíme vám nový Týden s hudbou na první květnový týden. V přehledu nejzajímavějších hudebních událostí najdete živé koncerty v Česku a na Slovensku, významné koncerty a představení českých umělců v zahraničí i TV záznamy, přenosy do kin a online streamy ze zahraničí.
Smetanovo trio (zdroj Smetanovo trio)
Smetanovo trio (zdroj Smetanovo trio)

Praha

Smetanovo trio vystoupí v úterý 2. května v 19:30 hodin v Dvořákově síni Rudolfina. Zazní Klavírní trio č. 3 c moll, op. 1 Ludwiga van Beethovena, Klavírní trio č. 1 c moll, op. 8 Dmitrije Šostakoviče a Klavírní trio č 3 f moll, op. 65 Antonína Dvořáka.    

Wihanovo kvarteto vystoupí v Koncertním sále Pražské konzervatoře v úterý 3. května v 19:30 hodin.  Zazní Smyčcový kvartet č. 2 d moll Bedřicha Smetany, Smyčcový kvartet F dur Maurice Ravela, Kvartet pro hoboj, housle, violu a violoncello, K. 370 Wolfganga Amadea Mozarta a  Phantasy Quartet pro hoboj, housle, violu a violoncello Benjamina Brittena. 

V Barokním refektáři MFF UK vystoupí v úterý 3. května od 19:30 hodin klavíristka Andrea Mottlová, Fidelio ansámbl a klarinetista Irvin Venyš. Zazní hudební koláž na skladby Astora Piazzoly a Johanna Sebastiana Bacha, po pauze pak Fantazie pro klarinet sólo Jörga Widmanna a komorní verze Koncertu pro klavír č. 2 A dur Franze Liszta v úpravě pro klavír, klarinet a smyčcové kvarteto.  

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s dirigentem Jacem van Steenem uvedou ve středu 4. května a ve čtvrtek 5. května od 19:30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu Symfonii č. 6 a moll Tragickou Gustava Mahlera.

Ve čtvrtek 5. května od 19:00 hodin v Jeruzalémské synagoze v rámci řady Musica non grata bude uveden program spojující tango a židovské písně v jidiš v podání Olgy Avigail Mieleszcuk (zpěv), Grzegorze  Bożewicze (bandoneon), Piotra Malického (kytary) a Hadriana Filipa Tabęckého (klavír).     

Koncertní klavír Ant. Petrof (zdroj Česká filharmonie)
Koncertní klavír Ant. Petrof (zdroj Česká filharmonie)

Ve čtvrtek 5. května v 19:30 hodin bude v Dvořákově síni Rudolfina slavnostně představen nový koncertní klavír Ant. Petrof 275 z daru tchajwanské mecenášky České filharmonii. V programu s názvem Hudba jménem Antonín zazní díla Franze Liszta, Antonína Dvořáka, Sergeje Rachmaninova, Maurice Ravela, Leoše Janáčka a Bedřicha Smetany.

Koncertní melodramy Zdeňka Fibicha Štědrý den a Vodník v kontextu děl soudobé hudby zazní ve čtvrtek 5. května v 19:30 hodin v Atriu na Žižkově. Za klavírního doprovodu Daniela Wiesnera a Jiřího Peška uslyší posluchači díla  Jana Vičara, Kateřiny Trojanové, Ondřeje Jívového, Daniela Poledňáka, Michaely Augustinové a Marka Karpilkovského.

Klavírní recitál skladatele Adama Skoumala se uskuteční v sobotu 7. května v Dvořákově síni Rudolfina v 19:30 hodin. Kromě dvou interpretových skladeb zazní díla Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna a Josefa Suka.  

PKF – Prague Philharmonia vystoupí v neděli 8. května v 19:30 hodin v Dvořákově síni Rudolfina pod taktovkou  Emmanuela Villaumea. Zazní Serenáda Es dur, op. 7 Richarda Strausse, předehra k opeře Divadelní ředitel K 486 Wolfganga Amadea Mozarta,  Sonáta pro klarinet a klavír f moll č. 1, op. 120 Johannesa Brahmse v orchestraci Patricia Cueta (sólista Andreas Ottensamer) a na závěr Symfonie č. 2 Es dur Charlese Gounoda. 

Brno

Ivan Vokáč (foto Martin Straka)
Ivan Vokáč (foto Martin Straka)

Filharmonie Brno vystoupí tento týden ve čtvrtek 5. května a v pátek 6. května od 19:00 hodin v Besedním domě. Zazní Symfonie c moll Antonína Rejchy, Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll, op. 33 Camille Saint-Saënse a slavné jazzové Capriccio pro violoncello a orchestr Jana Nováka (sólista Ivan Vokáč) a balet Le Boeuf sur le Toit (Vůl na střeše) op. 58 Daria Milhauda.

Olomouc

Moravská filharmonie Olomouc uvede v pátek 6. května od 17:00 hodin v Redutě poslední ze šesti koncertů ve spolupráci s JAMU. Pod taktovkou Ľubomíra Zelenáka zazní suita Václava Talicha z opery Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka, Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g moll, op. 22 Camille Saint-Saënse (sólistka Mao Norioka) a Symfonie č. 4 f moll, op. 36 Petra Iljiče Čajkovského.

Ostatní regiony

V rámci festivalu Pardubické jaro se ve středu 4. května od 19:00 hodin představí Ensemble Inégal. Zazní výběr Anthemů Georga Friedricha Händela. Sólových partů se ujmou Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková, Tobias Hunger a Tadeáš Hoza.  

Kai Gergov (foto Ernst Hefter)
Kai Gergov (foto Ernst Hefter)

Komorní filharmonie Pardubice tradičně vystoupí v rámci festivalu Kocianovo Ústí, kde ve středu 4. května doprovodí vítěze loňského ročníku Kocianovy houslové soutěže, kterým je Kai Gergov. Pod taktovkou Tomáše Braunera zazní předehra k Weberově opeře Euryanta, dále pak Koncert pro housle a orchestr č. 2 d moll Henryka Wieniawského a na závěr Schumannova Symfonie č. 1 B dur Jarní, op. 38.

Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou Petra Vronského vystoupí ve čtvrtek 5. května v Domě kultury v Teplicích. Zazní Different Skies, poem pro saxofon Paola Ugoletta a Carmina Burana Carla Orffa. Spoluúčinkuje Pražský komorní sbor

Češi v zahraničí

Kompozici Ondřeje Adámka Illusorische Teile des Mechanismus uvede hamburský Ensemble Resonanz v hamburské Elbphilharmonie v pondělí 2. května od 19:30 hodin ve spojení se skladbami Richarda Strausse a Carla Philippa Emanuela Bacha.   

Collegium 1704 s Václavem Luksem představí v Caen v Normandii v Divadle Caen ve čtvrtek 5. května a v pátek 6. května inscenaci Národního divadla Brno opery Alcina Georga Friedricha Händela. V hlavních rolích vystoupí Karina Gauvin, Mirella Hagen, Andrea Široká, Ray Chenez, Václava Krejčí Housková, Krystian Adam a Tomáš Král.

Janáčkova filharmonie Ostrava vystoupí v německém Weikersheimu v pátek 6. května. Zazní díla Akademická předehra Johannese Brahmse, L’invitation au voyage, Chanson triste, La vie anterieure a Phidylé Henriho Duparca a Symfonie č. 4 G dur Gustava Mahlera (sólistka Kateřina Kněžíková).  

Pražský filharmonický sbor (foto Tomáš Krist)
Pražský filharmonický sbor (foto Tomáš Krist)

Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka vystoupí v pátek 6. května a v neděli 8. května ve velkém sále Elbphilharmonie po boku NDR Elbphilharmonie Orchesteru pod taktovkou Alana Gilberta v koncertní verzi opery Rusalka Antonína Dvořáka. Jako sólisté se představí Rachel Willis-Sørensen, Anastasiya Taratorkina, Ekaterina Gubanova, Michelle DeYoung, Dmytro Popov, Attilio Glaser, Eric Owens, Andreas Heinemeyer, Catherina Witting, Lucy De Butts a Anna-Maria Torkel.

Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou se představí v sobotu 7. května ve stuttgartské Liederhalle. Společně se Stuttgartskými symfoniky pod taktovkou Dan Ettingera a sólisty Yasmine Levi-Ellentuck, Ednou Prochnik, Johnem Irvinem a Adrianem Erödem provedou Petit messe solennelle Gioacchina Rossiniho.

Slovensko

Ivan Buffa a Diana Buffa se představí v úterý 2. května v košickém Domě umění. Zazní skladby pro dva klavíry Romana Bergera, Jozefa Podprockého, Jany Kmiťové, Justé Janulyté, Maurice Ravela a řady dalších.  

Slovenská filharmonie vystoupí tento týden ve čtvrtek 5. května v 19:30 hodin v Koncertní síni SF s dirigentem Martinem Majkútem. Zazní symfonická báseň En Saga, op. 9 Jeana Sibelia, Koncert pro klarinet a orchestr, op. 57 Carla Nielsena (sólista Martin Adámek) a Pohádka Josefa Suka.

Martin Adámek (foto Luc Hossepied)
Martin Adámek (foto Luc Hossepied)

Státní filharmonie Košice s dirigentem Finneganem Downie Dearem vystoupí ve čtvrtek 5. května v Domě umění. Zazní předehra Leonora III. Ludwiga van Beethovena, Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur Josepha Haydna (sólista Václav Petr) a Symfonie č. 1 D dur Titan Gustava Mahlera.

Pohádka Josefa Suka zazní v rámci Hudební akademie Slovenské filharmonie v pátek 6. května od 9:30 hodin a 11:30 hodin v koncertní síni SF s dirigentem Martinem Majkútem.

Kino

Od 7. května ve 23 kinech České republiky můžete navštívit přímý přenos opery Turandot Giacoma Pucciniho z newyorské Metropolitní opery. V režii Franca Zeffirelliho a pod taktovkou Marca Armiliata vystoupí v sólových rolích Liudmyla Monastyrska, Michelle Bradley, Yonghoon Lee a Ferruccio Furlanetto.

Streamy a televizní přenosy

Minulý týden jsme si připomněli třicet let od úmrtí Oliviera Messiaena (1908–1992). Na webu Radia France si poslechněte několik znovu uvedených videí s tvorbou tohoto skladatele.  

Kristiina Poska (foto Kaupo Kikkas)
Kristiina Poska (foto Kaupo Kikkas)

Na TV Noe si v úterý 3. května v 7:25 hodin a v repríze ve čtvrtek 5. května od 12:50 hodin poslechněte záznam části koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava s dirigentkou Kristiinou Poskou z Hudebního festivalu Leoše Janáčka 2021. V pořadu byla zařazena Symfonie č. 2 D dur Jeana Sibelia.

Streamovaný koncert soudobé komorní hudby uvede v neděli 8. května v 17:00 hodin Budapest Festival Orchestra. Zazní díla Andráse Derecskeie, Jánose Vajdy, Ádáma Kondora, Arvo Pärta, Gilada Cohena, Adreiy Pinto Correiy a Kerry Turnera. 

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments