Ústav dějin umění Akademie věd ČR se rozšiřuje o oddělení muzikologie

V lednu 2019 zahájilo v Ústavu dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR) činnost nové oddělení muzikologie, zaměřené na výzkum hudby v rozpětí od středověku až po současnost. Jeho vedoucím se stal Roman Dykast, specialista na dějiny hudební estetiky a teorie hudby v období renesance, baroka a klasicismu.
Hlavní budova Akademie věd ČR v Praze (ilustrační foto – archiv OP)

V současnosti se oddělení skládá ze šesti výzkumných pracovníků (vedle Romana Dykasta jsou to Petr Daněk, Martin Horyna, Milada Jonášová, Václav Kapsa a Aleš Opekar), v průběhu roku se předpokládá rozšíření týmu o zahraniční badatelku Anju Bunzel.

Nový tým sestavený z renomovaných odborníků bude pracovat na individuálních a týmových badatelských projektech zaměřených na českou a evropskou hudbu od středověku až do 20. století. Dále se bude podílet na organizování konferencí, přednášek a workshopů, přípravě a realizaci publikačních a dalších odborných výstupů,“ říká ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter a dodává: „Současně budeme usilovat o to, aby tým spolupracoval s jinými muzikologickými pracovišti v České republice i v zahraničí.“

Dosavadní Kabinet hudební historie (KHH) byl mezi lety 2003 až 2018 součástí Etnologického ústavu AV ČR. Pod vedením Hany Vlhové Wörner bylo toto pracoviště zrušeno a původní tým (cca 15 pracovníků) rozpuštěn. Koncem roku 2018 byly položeny základy nového pracoviště při ÚDU AV ČR.

Pracoviště oddělení muzikologie ÚDU AV ČR bude prozatím umístěno na původní adrese KHH (Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6). Vedení Ústavu dějin umění AV ČR plánuje, že v budoucnosti bude oddělení muzikologie sídlit v centrální budově v Husově ulici na Praze 1. Důvody vysvětluje ředitel ústavu: „Je důležité, aby muzikologové nebyli odděleni od vlastního ústavu, ale aby se stali jeho organickou součástí, mimo jiné kvůli plánované spolupráci na mezioborových badatelských projektech, dotýkajících se výzkumu hudby i výtvarného umění. Střednědobá výzkumná koncepce oddělení jako součást celkové koncepce odborné činnosti Ústavu dějin umění bude zveřejněna v prvním čtvrtletí tohoto roku.

V současné době nejsou v centrální budově žádné volné prostory. Ústav dějin umění má však vypracovaný plán přesunu depozitářů, fototéky, fotoateliéru a konzervátorské dílny z Husovy ulice do jiného objektu, který by měl disponovat lepšími podmínkami jak pro práci jednotlivých složek, tak pro uložení cenných fotografických, kresebných a grafických sbírek. V součinnosti s vedením Akademie věd ČR ústav hledá řešení, jak takový objekt získat.

Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR bude také zajišťovat pravidelné vydávání čtvrtletníku Hudební věda, předního domácího oborového periodika, vycházejícího dosud pod hlavičkou Etnologického ústavu AV ČR.

V rámci současných změn převezme Ústav dějin umění AV ČR rovněž fond muzikologické knihovny. Knihovna je v důsledku loňské havárie aktuálně uzavřena. K jejímu znovuotevření odborné i širší veřejnosti by mělo dojít nejpozději na jaře 2019 a čtenáři ji mohou opět navštívit v prostorách na Puškinově náměstí 447/9 v Praze 6. V rámci knihovny bude rovněž zajištěno pravidelné sledování, vytváření a doplňování databáze oborové bibliografie včetně zajištění předávání bibliografických informací do mezinárodní databáze muzikologické literatury RILM.

 

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky