V Plzni skončila Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  • Převis nabídky pianistů nad poptávkou je obrovský
  • Rozhovor s předsedou soutěže Ivanem Klánským
  • Kompletní seznam finalistů letošního ročníku

 

Soutěž přivedla do Plzně začínající klavíristy z celého světa
Mladí pianisté z celého světa se sjeli minulý týden do Plzně. V Domě hudby se od 15. března až do včerejšího odpoledne konal již dvaatřicátý ročník prestižní Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, kterou pořádá Konzervatoř Plzeň. V letošním roce se přihlásilo rekordních více než šest desítek mladých klavíristů z tradičních zemí Evropy, jako je Rakousko, Francie či Polsko, do Plzně ale přijely soutěžit i klavírní naděje z Ruska, Gruzie, Ukrajiny nebo Lotyšska. Mezi přihlášenými byli také Japonci, Číňané, klavíristé z Koreje, Mongolska. Více než padesát procent z celkového počtu účastníků bylo právě ze zahraničí. Soutěžili ve třech kategoriích – do šestnácti, dvaceti a třiceti let. Výkony klavíristů v Plzni posuzovala pětičlenná odborná porota, jejímž předsedou byl náš významný klavírista, profesor pražské AMU Ivan Klánský. V porotě usedli ředitel plzeňské konzervatoře Miroslav Brejcha, Jan Jiraský z JAMU, František Maxián z Pražské konzervatoře a Marcel Štefko z Vysoké školy múzických umení v Bratislavě. Soutěž skončila v neděli 20. března. Nejlepší klavíristé první kategorie byli hned dva – Johann Zhao z Rakouska a Geonhee Lee z Koreje. I ve druhé kategorii byly uděleny dvě první ceny. Odvezli si ji Aleinikov Oleksii z Ukrajiny a Zhexian Wu z Číny. Třetí kategorii vyhrála česká pianistka Lucie Valčová a o druhou příčku se dělí hned tři další klavíristé. V první kategorii byly uděleny čtyři druhé ceny a dvě třetí, které si odvezli klavíristé z České republiky, Ruska a Číny, polský pianista získal Čestné uznání, ve druhé kategorii druhou a třetí cenu získaly české pianistky.

Všechna soutěžní kola jsou tradičně přístupná veřejnosti. A očekávanou událostí je kromě závěrečného Koncertu vítězů v Domě hudby, který zakončuje celou soutěž, především sobotní koncert finalistů třetí, nejvyšší věkové kategorie, který se koná v reprezentativních prostorách Měšťanské besedy. Na něm finalisté třetí kategorie hrají čtyři klavírní koncerty.

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016: Koncert vítězů - Tomáš Brauner, Plzeňská filharmonie (foto Petr Bureš)
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016: Koncert vítězů – Tomáš Brauner, Plzeňská filharmonie (foto Petr Bureš)

Doprovází je Plzeňská filharmonie. Mimořádný, ryze klavírní večer se těší tradičně značnému zájmu plzeňské veřejnosti a letos v sobotu 19. března tomu nebylo jinak. Filharmonici hráli pod taktovkou Tomáše Braunera. Publikum tleskalo a volalo bravo třem českým klavíristkám – Michaele Augustinové, Lucii Valčové a Johanně Hanikové – a ruskému klavíristovi Valentinu Popovovi.

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016: Koncert vítězů - Valentin Popov (foto Petr Bureš)
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016: Koncert vítězů – Valentin Popov (foto Petr Bureš)

Michaela Augustinová z plzeňské konzervatoře si získala posluchače jako první přednesem Koncertu pro klavír a orchestr G dur op. 58 Ludwiga van Beethovena, Beethovenovým Koncertem Es dur Valentin Popov.

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016: Koncert vítězů - Michaela Augustinová (foto Petr Bureš)
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016: Koncert vítězů – Michaela Augustinová (foto Petr Bureš)

Po přestávce se s úspěchem u diváků setkaly další dvě české klavíristky. Lucie Valčová hrála Koncert f moll pro klavír a orchestr op. 21 Fryderyka Chopina a Johanna Haniková Koncert pro klavír a orchestr a moll Roberta Schumanna.

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016 - Johanna Haniková (foto Petr Bureš)
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016 – Johanna Haniková (foto Petr Bureš)

Mladí pianisté si získali i porotce. Jak prohlásil po skončení finálového koncertu předseda prezidia soutěže a ředitel pořádající plzeňské konzervatoře Miroslav Brejcha, nikdy nebyly výsledky tak těsné jako letos. Na druhém místě skončili Michaela Augustinová, Johanna Haniková a Valentin Popov.

První místo získala Lucie Valčová.

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016 - Lucie Valčová (foto Petr Bureš)
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016 – Lucie Valčová (foto Petr Bureš)

„Konečné pořadí je určeno podle součtu bodů všech tří kol, dnešní výkon tvoří tedy třetinu celkového hodnocení,“ vysvětlil Miroslav Brejcha.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat