Večer s Dechovou harmonií SČF Teplice přenesl posluchače do světa krásy hudby

Sedmý abonentní koncert komorního cyklu K a zároveň závěrečný koncert této řady patřil dne 12. dubna 2023 Dechové harmonii složené z hráčů Severočeské filharmonie Teplice. Tento vynikající večer potvrdil, jak důležitá je podpora vzniku a fungování těchto komorních uskupení, jejíž členové jsou jinak hráči v profesionálních orchestrech. Precizní provedení skladeb Josefa Myslivečka, Františka Vincence Kramáře a Carla Reineckeho potěšilo posluchače, kteří koncert v sále Lázeňského domu Beethoven v Teplicích navštívili. Publikum po každé skladbě ocenilo účinkující srdečným a dlouhotrvajícím potleskem. V téměř zaplněném sále panovala příjemná atmosféra.

Záležitost dechových harmonií patří spíše do 18. století. Hudba měla nejenom reprezentovat, ale i bavit. V komorní hudbě vznikaly soubory až s deseti účinkujícími, převážně se jednalo o dechová uskupení. Jejich úkolem bylo často doprovázet večery pod širým nebem, pro které vznikaly typické “serenády”, tedy skladby příjemného a lehkého charakteru. Kolem roku 1750 se připojila také Vídeň. Císař a rakouští šlechtici si nemohli dovolit velké orchestry, a proto se rozhodli udržovat domácí kapely, kterým se v tehdejší době říkalo Harmonien. Hudba provozovaná těmito uskupeními sloužila většinou pro zábavné účely. Hrálo se na banketech, nebo při zahradních slavnostech. V dnešních dobách se s profesionálními dechovými komorními soubory, které by byly navíc přidruženy k profesionálním orchestrům, nesetkáváme tak často. Přesto jich několik existuje. Jmenovat můžeme dechové harmonie složené z předních hráčů Severočeského divadla v Ústí nad Labem, České filharmonie a Severočeské filharmonie Teplice.

Dechová harmonie SČF Teplice představila v rámci středečního koncertu pestrý a precizně vypracovaný program, který zahrnoval klasicistní i romantický repertoár. Večer zahájil příjemný Oktet č. 3 B dur pro dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy Josefa Myslivečka, jenž se báječně hodil na začátek koncertu. Soubor již v úvodu přesvědčil posluchače o svých kvalitách. Vyzdvihnout je potřeba zejména krásu a kultivovanost zvuku, která byla dokladem pečlivé práce při zkouškách. V Myslivečkovi se také ukázalo, jak je důležité pracovat na dokonalé souhře, artikulaci a vypracovanosti jednotlivých frází. To vše nechybělo v provedení jednotlivých skladeb v podání Dechové harmonie SČF Teplice. Od prvních tónů Myslivečkova Oktetu č. 3 B dur bylo zřejmé, že slyšíme výborné hráče, kteří jsou schopni si s tímto nelehkým repertoárem poradit i bez dirigenta, na jehož vedení jsou jinak pravidelně zvyklí.

Druhou skladbou v programu byla Partita Es dur op. 71 z pera skladatele Františka Vincence Kramáře. Autora, kterého řadíme mezi nejúspěšnější české skladatele působící ve Vídni na přelomu 18. a 19. století. Partita plynule navázala na lehkost a klasicistní melodicko-zpěvný charakter Myslivečkova Oktetu. Posluchači se tak mohli seznámit se dvěma výraznými skladateli, kteří komponovali také pro dechové harmonie. Členové Severočeské filharmonie Teplice výborně vystihli charakter jednotlivých částí Kramářovy čtyřvěté Partity Es dur, která zahrnuje jak formu oblíbeného párového tance 17. století Menuett, tak i například neobvyklou čtvrtou větu s názvem “Adagio. La Chasse”. Výraz “La Chasse” napodobuje lov, který představuje artikulačně a intonačně otížný part lesního rohu. To byla jediná drobnost v rámci celého koncertu, kterou by bylo vhodné ještě lépe vypracovat a zaměřit se zejména na přesnější intonaci. Celkové vyznění koncertu to ovšem neovlivnilo.

Příjemný večer dotvořil nádherný Oktet B dur op. 216 z pera působivého skladatele Carla Reineckeho (1824–1910). Zvolit romantickou skladbu po vyslechnutí dvou delších klasicistních kompozic bylo dramaturgicky velmi vhodné. Posluchači dnešní doby mají rádi kontrast. Kromě toho jsme se mohli seznámit s Oktetem, který napsal skladatel, jenž žil dlouhá léta v Lipsku. Zde získával cenné zkušenosti při studiích u Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Roberta Schumanna i Franze Liszta. Reinecke působil také v Paříži a nakonec se stal profesorem konzervatoře v Kolíně nad Rýnem, mezi jehož studenty patřili Edvard Grieg, Leoš Janáček, Isaac Albéniz, Max Bruch a mnoho dalších. Dechová harmonie SČF Teplice přednesla tuto skladbu s velkým vnitřním prožitkem. Opět jsme byli svědky pečlivé práce, která se projevila zejména ve vyznění jednotlivých vět, které přesvědčivě charakterizovaly různé hudební obrazy. Zdařilé provedení tohoto romantického oktetu nás přeneslo do světa pestrých barev ve spojitosti s rozličnými harmoniemi, které je dechový soubor schopen přinést, přeneslo nás do světa krásy hudby a nezapomenutelných dojmů, které člověk v životě prožívá.

Po dlouhém potlesku mnoho posluchačů ještě sedělo na svých místech a z nadšených úsměvů bylo poznat, že Dechová harmonie složená z vynikajících instrumentalistů předvedla výbornou práci a přinesla posluchačům nezapomenutelný zážitek. Koncert ukázal, jak důležité je pro hráče profesionálních orchestrů působit také v komorních souborech. Tyto příležitosti pomáhají pěstovat kultivovanost tónu, souhru, vzájemné naslouchání a také práci na precizní artikulaci a hudebním pojetí. Celkový výsledek nespočívá pouze ve vydařených komorních koncertech, jako byl tento, ale je velkým přínosem pro kvalitu celého profesionálního orchestru.

Severočeská filharmonie Teplice – Komorní cyklus K koncert 7
12. dubna 2023, 19:00 hodin
Lázeňský dům Beethoven v Teplicích

Program
Josef Mysliveček: Oktet B dur pro 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty a 2 lesní rohy
František Vincenc Kramář: Partita Es dur, op. 71
Carl Reinecke: Oktet, op. 216

Účinkující
Členové Dechové harmonie SČF Teplice:
Anna Kršková – flétna
Martin Beneš, Miroslava Ladová – hoboje
Petr Kubík, Zuzana Čajková – klarinety
Pavel Staněk, Jaroslav Keller – lesní rohy
Radovan Skalický, Ondřej Svitavský – fagoty
Ondřej Šindelář – kontrafagot, j.h.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments