„Výdejna umění“ v Praze – Collegium 1704 spustilo kampaň na podporu Collbenky 1704

Collegium 1704 oživuje průmyslový areál bývalých závodů ČKD na Kolbenově ulici a vytváří z něj další bod na pražské kulturní mapě. Jeden z tamních objektů – bývalou výdejnu – mění ve své nové zázemí i na prostor pro zkoušení uměleckých souborů a pro pořádání kulturních akcí. V souvislosti s další rekonstrukcí budovy spustilo Collegium 1704 crowdfundingovou kampaň na serveru HITHIT.

Collbenka 1704 – nový prostor Collegia 1704 – prochází od ledna 2017 rozsáhlou rekonstrukcí. Již nyní je prostor využíván produkcí i orchestrem a sborem Collegia 1704. K tomu, aby se ale mohl plně otevřít široké veřejnosti a dalším uměleckým souborům ke zkoušení i představením. Collegium 1704 proto spustilo v červnu oficiální crowdfundingovou kampaň na serveru HITHIT, jejíž výtěžek bude využit právě na nadcházející nutné úpravy a vybavení prostoru. Kampaň probíhá celkem 45 dní od čtvrtka 8. června, zakončena bude 22. července.

Po vzoru Holešovic nebo Karlína by se Collegium 1704 chtělo projektem Collbenka 1704 podílet na znovuoživení další zapomenuté průmyslové zóny v Praze a zpřístupnit Collbenku veřejnosti. Otázka nedostatku prostorů na zkoušení je palčivým problémem všech nezávislých kulturních subjektů bez vlastního zázemí působících v Praze – orchestrů, tanečních a divadelních souborů, skupin nového cirkusu.

Collbenka 1704 se proto stává vyhledávaným a do budoucna velmi potřebným nástrojem pro rozvoj kultury v Praze, potřebným pro vznik nových uměleckých projektů.

Collbenka 1704 byla původně zamýšlena jako prozatímní zkušebna Collegia 1704 pro nastudování evropské produkce Vivaldiho opery Arsilda v novodobé světové premiéře, kterou orchestr a sbor v čele s dirigentem Václavem Luksem uvedli po 301 letech 9. března 2017 ve Slovenském národném divadle v Bratislavě. Po základních rekonstrukcích budovy v průmyslovém areálu bývalých závodů ČKD nezbytných pro vytvoření vhodných podmínek pro zkoušení opery, se ale ukázalo, že tento perspektivní prostor je ideální pro vytvoření zázemí, které Collegiu 1704 dlouhodobě chybělo. Snaha poskytnout orchestru, sboru i produkci vhodné podmínky vede k celkové rekonstrukci prostoru a k vybavení a uzpůsobení hal i kancelářského prostředí.

Díky rekonstrukci je možné otevřít dveře Collbenky také dalším uměleckým souborům a v blízké budoucnosti pak také široké veřejnosti jako prostor pro pořádání kulturních akcí.

Odkaz na HITHIT kampaň: https://www.hithit.com/collbenka1704