Výjimečný koncert ve výjimečném prostoru se neobešel bez nadšených ovací

  1. 1
  2. 2
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka v Ostravě není omezen pouze na rodné město, ale pokrývá svými koncerty celou oblast, kde je realizuje v krásných i neobvyklých prostorách. Opava, staré slezské kulturní a správní centrum, je důležitým městem, kam festival patří. Proto se zde konal jeden z prvních koncertů, ve čtvrtek 3. června.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, 3. června 2021: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Ainãrs Rubiķis a Kristóf Baráti (foto Martin Straka)
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, 3. června 2021: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Ainãrs Rubiķis a Kristóf Baráti (foto Martin Straka)

Prostor kostela sv. Václava je úchvatný. Starobylý klášter dominikánů, založený již v roce 1291 opavským knížetem Mikulášem I., si v minulosti prošel těžkými zkouškami a doslova očistným ohněm. Od reforem Josefa II., kdy byl jako klášter zrušen, se mu až v novém tisíciletí dostalo náležité péče jako kulturní památce a byl rekonstruován pro potřeby kulturního života města Opavy. Je zde Dům umění a konají se tu významné kulturní akce, koncerty nevyjímaje. Není divu, neboť prostor je úchvatný. Zachovalé gotické zdi jsou obnažené a na klenbě jsou restaurované barokní fresky, které citlivě doplňuje obraz Zavraždění sv. Václava od vídeňského malíře Antona Pettera, který malíř namaloval v roce 1844 původně pro olomouckou katedrálu. Byl však odložen do depozitáře v Kroměříži a teprve nyní se mu dostalo čestného místa v Opavě a působí zde velmi autenticky.

Prostor má skvělou akustiku. Dlouhá loď má dvě boční lodě a zvuk se zde nese přirozeně, aniž by se zpožďoval či sléval. Poslech je velmi čistý, puristický a překvapivě kompaktní a čitelný. Účinkoval zde Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR), který je rezidenčním orchestrem festivalu. Proto také koncert přenášely dvě rozhlasové stanice, Vltava a D-dur a pořadem zasvěceně provázel jako moderátor šéfredaktor Lukáš Hurník.

První skladbou, která zazněla, byla světová premiéra symfonické verze skladby Kapesní průvodce letem ptáků od skladatele Slavomíra Hořínky. Skladatel byl přítomen a prozradil, že se inspiroval „kraťoučkým zvukem mávnutí ptačích křídel“ analýzou zvukové nahrávky kolibříka a že „odráží jeho způsob slyšení.“ Jednalo se původně o komorní skladbu, kterou přepracoval do symfonické podoby poté, co skladba získala v roce 2015 cenu v soutěži České filharmonie od předsedy poroty Miroslava Srnky. Proto se odehrála první premiéra až nyní.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, 3. června 2021: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Ainãrs Rubiķis a Kristóf Baráti (foto Martin Straka)
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, 3. června 2021: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Ainãrs Rubiķis a Kristóf Baráti (foto Martin Straka)

Jde o velmi zajímavou, originální a velmi poslouchatelnou skladbu charakteru world music, přestože nevychází z etnických motivů, ale z vibrací letu kolibříka. Nesoustřeďuje se jen na tento výchozí materiál, ale rozvádí ho do aleatorických postupů a nevyhýbá se ani melodičnosti postupně zapojovaných nástrojů v následné gradaci, až po náhlé utnutí a ztišení, doprovázené jen tichou trubkou a kapáním vody. Publikum skladbu přijalo nadšeně a s ovacemi.

Druhým číslem byla pocta Ludwigu van Beethovenovi, které se mu v minulém, jubilejním roce nedostalo. Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61 spolu s orchestrem provedl fenomenální houslista Kristóf Baráti. Maďarský umělec, který účinkoval po celém světě s prestižními orchestry, se představil jako mistr dynamiky, zejména hry v pianu a jako mistr flažoletů. Jeho výraz je emotivní, jeho hra v nízké dynamice je nadpozemsky jemná a nosná a dokáže dát skladbě niterný náboj i expresivní výraz. Jeho souhra s orchestrem byla dokonalá, na čemž jistě měl podíl především mladý litevský dirigent Ainārs Rubiķis. V první větě Allegro ma non troppo nastolil rozvážné, klidné tempo, které dalo vyznít dlouhým tónům v kantiléně i přesným kadencím, tón houslisty jiskřil především ve výškách, které se díky o něco vyššímu ladění zdály být nadpozemské. Ve virtuosní části sólista stále zachovával lehkost tónu, který působil jako pohlazení. Věta Larghetto zněla nadýchaně a spirituálně, i když byla narušována klapáním bot pozdě příchozí starší paní, která obcházela celý prostor kostela, než našla své místo. Vpád věty Rondo attacca přineslo energii i melodické zpěvné části, kterým lahodily čisté a pevné horny a jemné tóny fagotu, následovaný flétnou a dřevěnými nástroji, aby uvedly v Allegru celý orchestr a opět přinesly virtuózní část pro housle. Závěr skladby byl přijat s nadšením a ovacemi, které neustávaly.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, 3. června 2021: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Ainãrs Rubiķis (foto Martin Straka)
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, 3. června 2021: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Ainãrs Rubiķis (foto Martin Straka)

Po přestávce zazněla Symfonie č. 5 B dur op. 100 ruského skladatele Sergeje Prokofjeva. Skladba, kterou psal ke konci války a která byla provedena v Moskvě za dirigování autora 13. ledna 1945. Již tehdy byla přijata s nadšením a přinesla mu uznání a triumf. Nutno říci, že rozlehlý prostor kostela unesl i provedení tak akusticky náročné skladby, což bylo obdivuhodné. Skladatel přináší i velmi exponované části, s náročnou a mnohovrstevnou instrumentací, umocněnou nejen fortissimem žesťů, ale i všech bicích nástrojů, které imitují kanonádu. Přesto nebyla akustika zahlcená a předimenzovaná a bylo i tak možné sledovat souhru orchestru. Dirigent Ainārs Rubiķis zde dostal hlavní slovo a provedení koncertu ho vyloženě těšilo, vedl orchestr krásnými zřetelnými gesty a hlídal každou nuanci zvuku. První věta Andante přináší tesknou, širokou ruskou melodii, široké disonantní plochy orchestru a plnou instrumentální plasticitu při gradaci do kanonády. Allegro marcato přineslo hravost, přecházející ve spěch a poté do napětí se silnou rytmizací. Třetí věta Adagio se nesla v houpavém rytmu v prolínání vln nástrojových skupin do ztracena, aby přešla v závěrečné Finale a Allegro, kde se ozývala jasná ruská melodika i plénum s disonancemi ve fortissimu a v postupném accelerandu. Vznikl tak plný plastický zvuk s neobvyklou barevností instrumentace a nápaditými harmonickými postupy, které publikum překvapily. Odměnou za skvělou interpretaci byly hudebníkům nadšené ovace. Byl to koncert, který se jistě zařadí ke špičkovým produkcím festivalu.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, 3. června 2021: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Kristóf Baráti a Ainãrs Rubiķis (foto Martin Straka)
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, 3. června 2021: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Kristóf Baráti a Ainãrs Rubiķis (foto Martin Straka)

Symfonický koncert – Klasická díla klasiků
3. června 2021, v 19:00 hodin
Kostel Sv. Václava, Opava

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments