„Žijeť zde na dosti příjemný způsob…“ Ke stému výročí úmrtí Eduarda Nápravníka

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Záměnu Glinky za Glucka sveďme na tiskařského šotka, Glinkovo jméno u nás ještě běžně známé nebylo. Roku 1866 uvedlo Prozatímní divadlo Život za cara a česká premiéra Ruslana a Ludmily se uskutečnila rok nato. Řídil ji ruský host Milij Balakirev a vyvolala nepříjemnost, která měla své důsledky – ale to je také jiný příběh. V orchestrálním obsazení Ruslana a Ludmily je skutečně part klavíru, který má ve spojení s harfou imitovat zvuk ruského lidového nástroje gusli. Nápravník si každopádně záskokem získal vstup mezi zaměstnance carské opery v Mariinském divadle a stal se nejprve jakýmsi asistentem kapelníka Konstantina Ljadova (otce skladatele Anatolije Ljadova). V říjnu 1864 řídil první samostatné představení – Mozartova Dona Giovanniho, v ruštině jako Dona Žuana, a jeho autorita sílila.

Eduard Nápravník a orchestr Mariinského divadla (zdroj mariinsky.ru)
Eduard Nápravník a orchestr Mariinského divadla (zdroj mariinsky.ru)

Dnes se ví, jak významně se zasloužil o uvedení Musorgského Borise Godunova. Opera byla nejprve vedením carského divadla odmítnuta (jediným, kdo hlasoval pro její přijetí, byl Nápravník), a tak uvedl začátkem února 1872 na koncertě Ruské hudební společnosti aspoň korunovační scénu. Dalšího roku – rovněž koncertně – pak tři scény, a konečně se 27. ledna (podle nového kalendáře 8. února) 1874 dostala v jeho nastudování na jeviště celá opera (mezitím ji Musorgskij přepracoval). Nápravník uvedl v Petrohradě také Prodanou nevěstu, která tu ovšem dopadla neslavně, což souvisí s oním jiným příběhem, zmíněným o několik řádek výše. Při pražském hostování Milije Balakireva roku 1867 v Praze se nepohodly dvě osobnosti – Balakirev a Bedřich Smetana – a nebohá česká Mařenka se tak stala o tři roky později v Petrohradě obětí, neboť mocný Balakirev předchystal soud petrohradské kritiky. O mnoho lépe nedopadl ani Dalibor, kterého Nápravník v Petrohradě uvedl na samém konci století.

Vzájemnost i nedůvěra
Ovzduší konce šedesátých let se neslo v duchu slovanské vzájemnosti, ovšem už ne ve smyslu vizionářství Slávy dcery, ale na základě pragmatické politiky. Císařský výnos – Říjnový diplom z roku 1860 – umožnil Čechům upevnit snahy o kulturní autonomii. V tomto duchu také byla v květnu a červnu 1867 uspořádána slovanská pouť do Ruska, které se zúčastnili reprezentanti všech slovanských zemí. Češi a Moravané byli zastoupeni nejpočetněji. Z Petrohradu si tehdy odváželi jakýsi iluzorní příslib, že Rusko nedopustí, aby při rozpadu Rakouska české země pohltilo Prusko – 8. června 1867 byla vyhlášena rakousko-uherská federace, první závažný signál trhlin v habsburské říši.

Není náhoda, že se v následujících letech ruská kultura sledovala se zvýšenou pozorností, a také osobnosti, které v Rusku zastupovaly kulturu českou, byly předmětem zájmu. V Daliboru ročníku 1869 například vycházela na pokračování životopisná zpráva o Nápravníkovi (pozornost, která byla věnována třicetiletému Nápravníkovi, byla mimořádná), současně se studií Slovo o ruské hudbě a dramatu.

Ne všechno Nápravníkovi v jeho funkci vycházelo, pravidelnost hudebního života narušovala vyšší nařízení: „Naděje, že zákaz ruských představení během velkého půstu bude odvolán, se bohužel nesplnila a donutila ředitelství uspořádat tři koncerty, aby nějak zaměstnala členy divadla. Kdyby se myšlenka využila, jak to síly, které jsou k dispozici, umožňují, bylo by možno nabídnout skutečné hudební zážitky,“ píše nejmenovaný zpravodaj z Petrohradu. Místo toho se uskutečnily koncerty o dvou částech, v první bylo uvedeno nějaké symfonické dílo a druhá byla sestavena z úryvků oper, „většinou těch, které jsou týden co týden na repertoáru. Pochopitelně takové koncerty málo táhly a pochybujeme, že se ředitelství vrátily náklady, protože se našlo málo takových, kteří by chtěli po sté slyšet scénu z Hugenottů, nadto bez optické stránky.“ Dozvídáme se ale také něco víc o dojmu, jakým působil Nápravník jako skladatel. „Z větších věcí jsme slyšeli Druhou symfonii Čajkovského, úryvky z Berliozova Romea a Julie, Korsakovova Sadka a Nápravníkovu symfonickou báseň Démon podle Lermontova. Dílo je to široce založené, pracuje s leitmotivy, dobře a místy zajímavě je instrumentováno, ale podle mého pocitu mu schází vyšší svěcení a nezanechává žádný dojem.“ Korespondent se vyjadřuje i k Nápravníkovi dirigentovi: „Koncerty, které řídil pan Nápravník, mě neuspokojily ani co do provedení: přestože se dávala díla, která orchestr už hrál častěji, spočívalo na všem cosi vynuceného, nedobrovolného, jako by zúčastnění byli málo při věci a jen se snažili program dohrát do konce. Jen pomysleme, co by se všechno mohlo nabídnout s tím úžasným orchestrem, který má čtyři harfy a k tomu bezvadný, hlasově výtečný sbor!

Eduard Nápravník (zdroj liveinternet.ru)
Eduard Nápravník (zdroj liveinternet.ru)


Operní skladatel

První Nápravníkovou operou měla být Bouře podle Shakespeara; je ale nezvěstná a není jasné, zda ji Nápravník vůbec dokončil. Námět další opery Nižegorodci je vzat z ruských dějin. Odehrává se roku 1612, kdy byl sesazen z trůnu Vasilij Šujskij – souvisí tedy s rovněž operně zpracovanými příběhy Borise Godunova, cara Dimitrije a podobných.

Nápravník se ve svých zápiscích svěřuje, že důvody, proč se pustil do kompozice opery, byly finanční – autorský honorář mu pomohl vyrovnat rodinný rozpočet. Premiéra se uskutečnila 27. prosince 1868 (podle gregoriánského kalendáře 8. ledna 1869). Byla přijata velmi příznivě, kritičtější hlasy se objevily až s postupem doby. Uznání získal za instrumentaci, „jeho znalost prostředků orchestrálních a umění použíti jich může mu záviděti každý znamenitý skladatel“. Avšak „jeví se nám Nápravník jako napodobitel cizích myšlenek“, tlumočily názory ruské kritiky české noviny. Hudba prý připomíná hlavně Glinku, ale ozve se i Mendelssohn, Donizetti či Auber. Líbil se církevní sbor ve třetím jednání, v němž „poprvé uvedeny jsou na jeviště ruské nápěvy církevního rázu“.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments