A co brněnské „Národní“?

  1. 1
  2. 2

Rezignace Daniela Dvořáka na funkci ředitele Národního divadla Brno může být vnímána jako překvapivý krok. Jestliže se zamyslíme nad celou problematikou hlouběji, zase až o tak překvapivý krok nejde. Nyní se vyrojí přečetné dohady, domněnky a bude se spekulovat o všem možném. A vlastně celá situace je prostší. Vrátíme-li se pár týdnů zpátky, je „brněnský případ“ zase jen další variantou toho, že u nás v řízení kultury (a bohužel, zdaleka nejen kultury), neexistuje žádná koncepce. Na současné brněnské kauze to lze, vzhledem k specifice brněnských poměrů, demonstrovat ještě průkazněji.

Je známý bonmot Miroslava Horníčka, že divadlo se hraje dobře, špatně a v Brně. S oblibou k tomu dodávám, že tento bonmot neplatí zdaleka nejen o divadle. Brno prošlo ve dvacátém století velmi specifickým vývojem, který, bohužel, v mnohém jeho vývoj poznamenal velice negativně. Po rozpadu monarchie Brno přestalo být proslulým předměstím Vídně. Stalo se ovšem hlavním městem Země moravskoslezské a důležitou spojnicí mezi Prahou a Bratislavou. Navíc v době první republiky mělo štěstí na osvícené „první muže na radnici“. Pak ovšem přišlo o německé a židovské obyvatelstvo, které bylo důležitou součástí života města a zejména jeho kulturního rozvoje. Zemské zřízení bylo v roce 1949 nahrazeno krajským (podle nikdy nerealizovaného plánu z roku 1919) a Brno se stalo jedním z třinácti krajských měst. Prahu nepočítám, Praha je stát ve státě. A v rámci všeobecného nedostatku koncepčního uvažování jsme se koncem devadesátých let vrátili k tomuto nepříliš smysluplnému systému. Brno, město, které vždy mělo velké a oprávněné ambice (o oblasti umění to možná platí několikanásobně) se stalo opět pouze jedním z regionálních center. To pochopitelně podpořilo a podporuje tradiční brněnský neduh, kterým je směsice ne vždy podloženého velikášství a mindráku, především vůči Praze. Když někdo na to kriticky poukáže , se zlou se vždy potáže – viz reakce na rozhovor profesora Cepla, který poskytl mediím při ukončení svého brněnského působení na Ústavním soudě.

Píšu tohle všechno, protože situace, která dnes v Brně je, není zdaleka jen důsledkem selhání toho či onoho, ale její kořeny jsou – a to opakuji s úpornosti jistého římského senátora – v nedostatku koncepce v celém veřejném životě této země.

Na konkrétní situaci, která dnes v brněnském divadelnictví je, se ovšem podepsali všichni, kdož s ní měli a mají co do činění. Bylo by nesmyslem házet všechnu vinu jenom na politickou reprezentaci a na to, že se brněnští politici chovají ke kultuře a kumštu jako lakomá Barka, jak to svého času charakterizoval v Právu J.P.Kříž. Brněnská radnice vydává na financování umění a kultury relativně velmi slušné peníze (v percentuelním porovnání s Prahou rozhodně mnohem více), jenomže to na pokrytí potřeb současné sítě profesionálních institucí v oblasti tzv. „živého umění“ (divadlo, vážná hudba) zdaleka nestačí.

Brno má ve své velikostní kategorii v počtu profesionálních souborů, které se věnují divadlu a vážné hudbě a stejně tak v počtu budov, které užívají, zcela nedostižný evropský primát. A prakticky všechna tato zařízení (až na školní scény JAMU, které jsou financovány z prostředků Ministerstva školství) jsou zřizovány a téměř kompletně financovány městem Brnem. Příspěvek, který na jejich činnost poskytuje Ministerstvo kultury ČR a Jihomoravský kraj, je prakticky téměř zanedbatelný.Pokud se týče přímo opery, je třeba si uvědomit, že současný způsob provozování opery je zcela jiný, než tomu bylo v minulosti, a pokud chceme, aby Janáčkova opera navázala na svou slavnou minulost a byla schopná konkurovat s výraznými operními scénami v zahraničí, muselo by průměrné vstupné na jejich představení být alespoň 1.000 Kč. V této souvislosti si dále uvědomme, že se rádi chlubíme tím, že jsme městem Janáčkovým, ale už zaplnit hlediště při čtvrté, páté repríze Příhod lišky Bystroušky dá dost práce a zdaleka nejpopulárnějším brněnským operním hitem je Verdiho raná opera Nabucco.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat