Armida v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti

  1. 1
  2. 2

Dílo bylo nastudováno vedoucím souboru Markem Štrynclem, který ze svého místa violloncelisty ve čtrnáctičlenném orchestru představení dirigoval. Bylo vidět, že po řadě repríz je již představení hudebně dobře „usazeno“, a hlavně zvuku orchestru pomáhala výtečná a vlastně úplně speciální akustika menšího zámeckého divadelního prostoru. Podstatně nižší hladina osvětlení tak navozovala atmosféru dřívějšího nasvícení dobovými lampami. Trochu rušilo menší množství denního světla, které pronikalo do hlediště dvěma vysoko položenými okny na pravé straně sálu.Režie a tolik důležité choreografie se ujala zkušená specialistka na barokní divadlo a pedagožka Hudební a taneční fakulty pražské AMU Helena Kazárová. Ta také vede uměleckou taneční skupinu Hartig Ensemble – tance tří století, jejíž tři členky Michaela Bartlová, Barbora Dastychová a Blanka Ferjentsik Wernerová v opeře účinkovaly nejprve jako svůdné nymfy a přítelkyně Armidy, v druhé půli představení se převtělují do rolí strašidelných až nepříčetných fúrií. Choreografka se zaměřila hlavně na specifickou pohybovou stránku tehdejšího dobového herectví. Krásné kostýmy byly dílem Lenky Kristiánové a Eleanor Pinkavové, autory dekorace jsou při provedeních na vlastní dřevěné scéně Jiří Bláha a Václav Krajc. V provedení v Mnichově Hradišti byla použita pouze jedna scéna ze zámeckého divadelního fundusu znázorňující vedutu místní krajiny, což ale nikterak neubralo na působivosti a celkové atmosféře představení. Scarlattiho dílo o dvou jednáních bylo původně u skladatele objednáno v komorní verzi knížetem Josefem Adamem Schwarzenbergem pro krumlovské zámecké divadlo. Hlavní roli si tehdy zazpívala jeho devatenáctiletá dcera Marie Teresie II. Do úlohy Rinalda pak byla obsazena hraběnka Marie Anna z Dietrichsteinů. Ubalda ztvárnil libretista opery Marco Coltellini. Opera má proto tak málo osob a ne velký balet, protože bylo počítáno s uváděním na menším jevištním prostoru.Příběh o nenaplněné lásce inspiroval k vytvoření operních děl také další významné skladatele, jako byli Gluck, Haydn, Lully, Mysliveček nebo Rossini. Děj přibližuje příběh vztahu rytíře Rinalda ke svůdné pohanské kouzelnici Armidě, žijící v čarokrásné zahradě. Z jejích pout jej má pomoci vymanit jeho přítel Ubaldo a připomenout mu jeho hlavní úkol, bojovat za Jeruzalém. Armida vidí, že prohrává, a tak ve své zášti probudí mocné fúrie a další živly, aby ostrov se zahradou potěšení zbořily.

Titulní roli bezproblémově a s maximálním nasazením podala Alice Martini a hlasem velmi pěkného témbru zaujala Lucie Rosznyó v kalhotkové roli rytíře Rinalda. Ubaldo pak byl ztvárněn na výborné úrovni jediným mužským představitelem v této opeře – Jaroslavem Březinou z pražského Národního divadla, který je dnes vyhledávaným představitelem právě úloh ve starých operních dílech a oratoriích. Všichni tři sólisté byli dobře a jistě sezpíváni v duetech i tercetech a samozřejmě i po herecké stránce splňovali to, co po nich dobová inscenace žádala. Je třeba též připomenout dvoje rozdílné herecké úlohy tanečnic, které se představily jako nymfy i fúrie. Myslím, že uvádění starých děl je příjemným přiblížením pohledu do hudební kultury a zvyků osmnáctého a sedmnáctého století. Hrálo se bez přestávky devadesát minut. Obdiv zaslouží i soubor Musica Florea, který hned den poté uvedl stejný titul tentokrát v České Lípě v rámci tamního festivalu, opět na svém vlastním dřevěném skládacím jevišti (přenosné jeviště ale bylo instalováno na další vnitřní scéně). Ovace publika účinkujícím umělcům a inscenátorům byly velmi intenzivní a zasloužené. Kéž by bylo takových akcí provozovaných v historických divadelních prostředích více.

Hodnocení autora recenze: 75 %

Giuseppe Scarlatti:
Armida
Hudební nastudování a dirigent: Marek Štryncl
Režie a choreografie: Helena Kazárová
Scéna: Václav Krajc
Kostýmy: Lenka Kristiánová, Eleanor Pinkavová
Světla: Mojmír Ledvinka
Musica Florea
Hartig Ensemble
Premiéra 20. června 2014 Zámek Nové Hrady u Litomyšle
(psáno z reprízy 20. 9. 2014 Zámecké divadlo Mnichovo Hradiště)

Armida – Alice Martini
Rinaldo – Lucie Rozsnyó
Ubaldo – Jaroslav Březina
Nymfy / Fúrie – Michaela BartlováBarbora Dastychová, Blanka Ferjentsik Wernerová  

www.musicaflorea.cz

Foto Pavel Horník

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Scarlatti G.: Armida (Musica Florea)

[yasr_visitor_votes postid="114606" size="small"]

Mohlo by vás zajímat