Bratislava: Sen noci svatojánské Youriho Vàmose

    Príbeh kohokoľvek z nás Pohľad, zbavený akýchkoľvek predsudkov, upretý povedzme na Mozartovu dramma giocoso Don Giovanni (poznámka autora: giocoso znamená veselý, radostný) skresľuje Kierkegaardovo démonizujúce a…