Eva Kröschlová by oslavila 95. narozeniny

  Sféry svého zájmu, tzn. chorografii, pedagogiku, teorii a analýzu pohybu, lidové a historické tance, vzájemně propojovala. Když tančila, „cítila, jak jí hudba protéká tělem“ a…

  Radačovský interpretuje Beethovena

  Jako druhou premiéru této sezony představil baletní soubor Národního divadla Brno téměř rok odkládanou inscenaci Beethoven. Umělecký šéf, choreograf a režisér Mário Radačovský cítil jako…

  K 75 letům od úmrtí Achille Viscusiho

  O Achille Viscusim, od jehož skonu dnes uplynulo 75 let, se píše jako o člověku neúnavném a v přátelství oddaném, nesmlouvaném a skutečném profesionálovi svého…

  Nezapomenutá Nina Jirsíková

  „Vzpomínáme-li na lidi, kteří již nejsou mezi námi, nevynořuje se nám podoba u všech stejně. Někteří jako by odcházeli rychleji, jejich podoba bledne jako na…

  Taneční kritika období romantismu

  V létě jsme publikovali sérii o umělecké kritice, s důrazem na českou kritiku literární, k níž se v našem prostředí nejvíce vztahujeme a představuje pro…