Bratislava: Hommage à Bohdan Warchal

Slovenský komorný orchester: Takto znie pianissimo

Zatiaľ čo Slovenská filharmónia v týchto dňoch cestuje po španielskych mestách s dirigentom Rastislavom Štúrom a huslistom Daliborom Karvayom, kontinuitu koncertného programu v ich domácej Redute udržiavajú komorné telesá. V utorok 26. januára to bolo Solamente naturali a ich fašiangový koncert v Malej sále, vo štvrtok sa predstavil rezidenčný súbor Filharmónie, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala. Ten sa len pred pár dňami vrátil z japonského turné, kam zvykol cestovať ešte so svojím prvým umeleckým vedúcim.

Hommâge à Bohdan Warchal - Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (foto Jan Lukas)
Hommâge à Bohdan Warchal – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (foto Jan Lukas)

Koncertný večer orchester venoval svojmu zakladateľovi Bohdanovi Warchalovi. Warchalovi vďačí za výborné renomé už od svojho vzniku, teda od roku 1960; hudobná obec v ňom videla predovšetkým mimoriadneho hudobníka a propagátora slovenskej hudby. Komorný orchester nesie ďalej jeho odkaz nielen vo svojom mene, ale aj v tradičných spomienkových večeroch na Warchalov prínos hudbe. Tie sa konajú od roku 2004 vždy na začiatku roka ako Hommâge à Bohdan Warchal.

Nevieme, kedy, kde a prečo napísal Bach svoje husľové koncerty. Nevieme ani, či hral husľové party sám, ba dokonca nevieme, koľko takýchto koncertov napísal, pretože mnohé sa stratili,“ napísal v jednej z esejí o Bachovej hudbe hudobný kritik Howard Posner. Dodajme, že Bach bol schopným hráčom (vlastnil nástroj z dielne Jacoba Stainera) a miloval husle v centre orchestra a hudobného deja. Jeho Koncert pre husle a orchester E dur má veľa spoločných znakov s koncertami jeho súputníka Vivaldiho, ale Bachove diela majú dôkladnejšiu štruktúru, ktorá by Vivaldiho zrejme prekvapila. Napríklad pri tomto koncerte: Prvá časť využíva typické striedanie orchestrálnych a sólových sekcií, no tematicky má dielo formu A-B-A s presnou reprízou. Táto štruktúra bola typická pre barokovú operu a árie v Bachových kantátach, ale netradičná pre sólový koncert. Spoločným konsenzom pre hudobných vedcov teda je skutočnosť, že Bach prvú časť koncertu napísal ako áriu, až neskôr sa ju rozhodol prerobiť.

Že sa rozhodol správne, je zrejmé už len preto, že koncert má svoje stabilné miesto v modernom repertoári. Nás v prvom rade teší, že sa dobre rozhodol aj Slovenský komorný orchester, keď koncert zaradil do svojho programu. V osemnástich minútach hudby je bohatý priestor na ukážku interpretačného majstrovstva. Warchalovci majú všetko, čo medzinárodne uznávaný orchester zahŕňa: hudobnú symbiózu, výraz, vyvážený zvuk i dobrého koncertného majstra. Predovšetkým však už v prvej časti Bachovho koncertu akoby návštevníkom ukázali: Dámy, páni, takto znie pianissimo v orchestri. Bez straty atmosféry, ťahu či zvuku zvládnutý tichý spôsob hry. Tichý natoľko, že niektoré tóny zneli iba v ozvene sály. Oným spomínaným stredom orchestra bol Pavel Bogacz ml., inak hráč prvých huslí. Odporúčam vypočuť – pozrieť na stránke koncertných záznamov z Filharmónie, tomuto prednesu sa ťažko môže niečo vyčítať.

Hommâge à Bohdan Warchal - Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala - Pavel Bogacz ml. - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (foto Jan Lukas)
Hommâge à Bohdan Warchal – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala – Pavel Bogacz ml. – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (foto Jan Lukas)

Druhým vrcholom večera bol Koncert pre marimbu a orchester skladateľa Emmanuela Séjourného. Marimba je nástroj, ktorý v akomkoľvek diele znie exoticko. Po barokovom úvode to bolo predsa len prirýchle preladenie do iného obdobia a zvukovosti, no pri tradícii umiestňovania sólových koncertov do stredu programu by sa to inak spraviť nedalo. Hráčov na marimbu na našej interpretačnej scéne nie je veľa. Warchalovci po jedného vynikajúceho sólistu nemuseli chodiť ďaleko: V Slovenskej filharmónii už dlhšiu dobu púta pozornosť bulharský perkusionista Kiril Stoyanov. Ako sólista už pôsobil napríklad so Sofijskými sólistami a Komornými sólistami Salzburg, u nás spolupracoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Podľa webovej stránky Filharmónie bol sólistom na večernom koncerte v Redute po prvýkrát.

Pre Stoyanov debut bol Séjourné vynikajúcou voľbou. Koncert francúzskeho skladateľa je unikátnym, pretože ako jedno z mála diel poukazuje na marimbu v romantickom kontexte. Stoyanov v koncerte odhalil nielen lyrickú stránku nástroja, ale aj jeho expresívny a dynamicky rozvinutý potenciál. Podľa slov samotného autora odhalia vo svojej hre tieto vlastnosti iba skutoční majstri, čo môže byť pre sólistu skúškou správnosti. Koncert prechádza od pomalých a slávnostných pasáží cez lakonickosť do melanchólie. Zhrňme to: Stoyanovovi a komornému orchestru sa podarilo predstaviť marimbu ako nástroj s veľkým zvukovým potenciálom a extrahovať pocity širokého spektra do stredne dlhého koncertu. Čo viac?

Hommâge à Bohdan Warchal - Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala - Kiril Stoyanov - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (foto Jan Lukas)
Hommâge à Bohdan Warchal – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala – Kiril Stoyanov – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (foto Jan Lukas)

V momente, keď už o úspešnosti večera bolo rozhodnuté, zaznela spomienková Hudba pre Warchala. Autor Ilja Zeljenka sa svojho času vyjadril: „Bohdanovi Warchalovi a jeho súboru vďačím veľa za to, že predstavil publiku moje skladby. Tento vzácny umelec je mi blízky cítením a chápaním.“ Premiéra tohto diela zaznela v roku 1988 v Rudolfine, u nás o rok neskôr. Na koncerte bola štvrčasťová kompozícia tradičným uctením si Warchalovej osobnosti.

V druhej časti koncertu znelo rýchlo skomponované Sláčikové kvarteto F dur Antonína Dvořáka. Rýchlo preto, lebo podľa skladateľových pamätí mu komponovanie od skice po partitúru trvalo iba pätnásť dní. Americké kvarteto má veľa charakteristických čŕt, ktoré Dvořák objavil v Novom svete: časté použitie synkôp, pentatonika, hudobné motívy domorodej alebo černošskej kultúry. Ide o nenáročné melodické dielo; jedno z tých, ktoré cez poslucháča tečú ako rieka a občerstvujú ho (osobne mi to vždy pripomenie Biblické písně). Za celý koncert si Slovenský komorný orchester právom vyslúžil plnú sálu a ovácie na záver. Prídavkom koncertu bol krátky a efektný Tanec z diela Tryptyk Mariacki od Romualda Twardowského.

Posledným mimoriadnym koncertom pred príchodom Filharmónie bude koncert Symfonického orchestra a zboru Konzervatória v Bratislave. Podľa programu môže byť február v Bratislave hudobne veľmi príjemný.

Hodnotenie autora recenzie: 90 %

Hommâge à Bohdan Warchal
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel (umelecký vedúci)
Pavel Bogacz ml. (husle)
Kiril Stoyanov (marimba)
28. januára 2016 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava

program:
Johann Sebastian Bach: Koncert pre husle a orchester E dur, BWV 1042
Emmanuel Séjourné: Koncert pre marimbu a sláčikový orchester
Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
Antonín Dvořák: Sláčikové kvarteto F dur Americké, op. 96 (verzia pre orchester)
prídavok:
Romuald Twardowski: II. časť Tanec z Tryptyk Mariacki

www.filharmonia.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Hommâge à Bohdan Warchal - Slovenský komorný orchester B.Warchala (Bratislava 28.1.2016)

[yasr_visitor_votes postid="199838" size="small"]

Mohlo by vás zajímat