Brno Contemporary Orchestra: Ctnosti a neřesti

  1. 1
  2. 2

Starozákonní komorní oratorium Já Jákob Miloslava Ištvana pro mne znamenalo nejsilnější moment večera. Před diváky stanula orchestrální armáda, která měla silnější zbraně než kdy předtím či vlastně i potom. Ovšem tento dojem bitvy musíme rázem opustit, aby nebyl vytvořen jakýsi dojem boje mezi jednotlivými uvedenými kusy. Na visící otazníky cnostně-neřestného diskurzu ovšem nacházela ty nejpádnější argumenty. Mikrointervalové vlnutí rozeznívají Ištvanovu skladbu z roku 1968 pro soprán, vypravěče, instrumentální soubor a magnetofonový pás na slova Vítězslava Gardavského a Bible. Právě magnetofon zde hraje zásadní roli v proměnách nálad a barev napříč celou skladbou. Jeho přítomnost se vynořovala a poté zase utichala ponechaje orchestru prostor pro plynulé navázání předešlé řeči. Jakoby tady proti sobě stály dva střídající se světy, které se ovšem místy úžasně splývaly a stávaly se tak bezrozdílnou součástí okamžiku. Jak v perfektním podání Ireny Troupové, která se jako jedno tělo stávala orchestrálními koloraturami, tak i vypravěč Tomáš Krejčí, který zde svým typickým přednesem nechal pevně vyznít Slovo a přitom nechal dost prostoru pro překrývání s hlasem z pásky.Orchestr hraje rovněž výborně, s obrovským nasazením a usilovným napětím, ovšem tentokrát úžasně vyrovnaně. Zejména zde patří obrovský obdiv zakladateli, uměleckému vedoucímu a šéfdirigentu Brno Contemporary Orchestra Pavlovi Šnajdrovi. Silný komorní orchestr hrající rychle střídající se zvukové plochy, elektrická kytara a široká paleta perkusí zní společně s vokálním projevem velmi vyrovnaně a vyznívá vždy to, co vyznít má. Vše jedním tahem a bez zaváhání.Já Jákob patří mezi díla, jež stejně jako filosofové v úvodu vedou debatu nad smyslem a správnou podobou lidské existence. Rovněž patří mezi díla autorsky typická a to zejména technikou střihové montáže, které se napříště stává zásadním pro Ištvanovo polystylové řešení kompozice. „Ištvanova montáž, uplatňovaná v rovině hudební i textové, je založena na střídání kontrastních objektů, které zůstávají při opakování v podstatě neměnné, jsou jen různě kombinovány, prolínány, zhušťovány a zřeďovány. Do kontrastních vztahů se dostávají i archaické znaky renesanční a barokní hudby nebo charakteristické prvky soudobého beatu a rocku, které současně dostávají funkci sémantického symbolu.“Závěr patřil doslovné prskavce  Györga Sándora Ligetiho. Absurdita, humornost a síla v jednom tahu jsou jasnými doménami Le Grand Macabre – jediné opery tohoto významného skladatele. Konec s tématem zkázy světa, jíž nikdo nechce a nemůže rozumět, zde byl rozprostřen ve skladbě Mysteries of the Macabre pro soprán a komorní orchestr. Tři árie, jež z Ligetiho opery vyňal a ucelil do kompaktní skladby skladatel a dirigent sotckholmské premiéry této opery Elgar Howarth. Jedná se o opravdovou prskavu, nejen v odkazu na tato Mozartovská interpretačně náročné dílo, ovšem i ve své doslovnosti tento termín fungoval docela. Osmiminutový kus plný rytmických překotů a intervalových smrští doplněný poloabsurdním textem, který je přehlušován v podstatě úplně vším i sám sebou, zazněl dokonce s českým překladem některých pasáží (výkřiků). Zapojuje se do nich orchestr a dokonce i dirigent.Obrovsky smekám před Irenou Troupovou, která mě svým výkonem zcela strhla. Toto Mystérium smrti posunul na hranici obecné známosti právě neskutečný výkon Barbary Hannigan. Nepatří mi zde v žádném případě srovnání těchto dvou dam, ovšem velmi osobitě pojatý part varujícího šéfa tajné policie Gepopa mě zcela uhranul. I publikum i účinkující se dobře bavili, což zde v žádném případě nebylo na škodu a spíše to posouvalo celý kus rychle kupředu. Místy snad až příliš rychle a hlasitě, prsty v uších jsou v očích nás potměšilců vždy znamením dobré zábavy. Brno Contemporary Orchestra zavřela velmi povedený večer velmi osobitým prásknutím dveřmi.

Hodnocení autora recenze: 90 %

Ctnosti a neřesti
Dirigent: Pavel Šnajdr
Irena Troupová (soprán)
BCO – Brno Contemporary Orchestra
19. listopadu 2014 Dům umění Brno

program:
Sofia Gubajdulina: Concordanza
Marek Kopelent: Agnus Dei
Miloslav Ištvan: Já Jákob
György Ligeti: Mysteries of the Macabre

www.bcorchestra.cz

Foto Jan Prokopius

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Brno Contemporary Orchestra -P.Šnajdr & I.Troupová (Brno 19.11.2014)

[yasr_visitor_votes postid="135835" size="small"]