Čtrnáctý ročník sborového zpívání na jihu Čech

  1. 1
  2. 2

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu vytváří důležité podhoubí pro vnímání hudby

V netypickém termínu konce tohoto měsíce, ve dnech 27.–29. listopadu, proběhl v jihočeském městečku Vlachovo Březí již čtrnáctý ročník Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu. V netypickém termínu proto, že obvyklé datum po třináct předchozích ročníků bylo dosud vždy na počátku října. V této době se brána Šumavy, jíž se oblast Prachaticka nazývá, rozzáří babím létem osobitého kouzla krajiny pod majestátní dominantou Libína. V tomto roce ale vstoupila do hry příliš prozaicky opožděná kolaudace opravy hlavního festivalového prostoru, čímž se dospělo k zásadní otázce. Vzdát, nebo přesunout festival na termín pozdější, leč po léta netypický? Jistě, nejsnazší cestou je vždy všechno vzdát. Organizátoři ve Vlachově Březí však festival nevzdali a uskutečnili jej v komornějším vydání, tedy bez sborů, které změnu termínu nemohly z různých důvodů akceptovat. Je dobře, že se tento ročník uskutečnil. Jakmile se festival nekoná, vypadne z myšlení potenciálních zájemců a ohrožuje se tím ročník příští.

Druhou, pro mne osobně podstatnou otázkou, je obecněji vytvářené podhoubí pro profesionální hudební oblasti, pro vnímání artificiální hudby, nad čímž vládnou nářky. Neboť krom velkých hudebních center není u nás situace s publikem v těchto sférách hudby nikterak růžová. Až bude opět pan redaktor Fišer koncipovat na ČT art zajímavé otázky osobnostem české hudební kultury na téma hudebního vnímání, třeba proč právě u nás je hudba dvacátého století v jisté nemilosti u publika, zatímco údajně v okolních zemích a ve vyspělém světě tomu tak není, asi by měl začít s otázkami u tohoto typu festivalu. Aniž bych toto téma více rozvíjel (je jistě složitější), je pravdou, že právě zde, na tomto typu akcí, onen zápas o hudební vnímání probíhá. Protože hudební výchova v rámci základních škol již dávno neplní funkci, pro niž existuje ve školních osnovách. A vůbec nejde jen o hudbu moderní, zjednodušeně řečeno dvacátého století (do tohoto století ovšem náleží také vrchol velmi populárního díla Giacoma Pucciniho), jejíž vnímání potřebuje určitou hudební erudici. Ta se získává obvykle tím, že sám hudbu amatérsky pěstuji. Slavný maďarský Kodályho systém hudební výchovy, aplikovaný mimo jiné i v USA a Kanadě, dokonce vlastní produkci pro hudební vnímání přímo předpokládá.

Náplní festivalu ve Vlachově Březí je hudební romantismus. Je to stylová epocha, která nikde jinde v Čechách na sborových festivalech zastoupena přímo není. Důraz na romantismus je obsažen ve finále festivalu, kde vystupují všechny zúčastněné sbory festivalu po společném nácviku vokálně instrumentálních skladeb. Základ zde po léta tvoří amatérský orchestr – Pošumavská komorní filharmonie – pod vedením dirigenta Karla Haymanna, který vede metodicky nácvik sborů s orchestrem ve sborové dílně. Na závěr festivalu se provádí Smetanova kantáta Česká píseň, Verdiho sbor otroků z opery Nabucco, letos byl zastoupen ve společném pilném nácviku vybraných skladeb pro finální slavnostní koncert dvěma ukázkami také Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel. Jako potvrzení, že vytyčený styl romantismu není žádné dogma. Na festivalu zaznělo v programech sborů také mnoho děl autorů dvacátého století, které tvoří právě u sborů značnou část jejich repertoáru.

Festival byl zahájen koncertem v Kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí, po pietní vzpomínce před rodným domkem skladatele a pedagoga – profesora Václava Matouška.

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu 2015: pietní vzpomínka před rodným domem prof. Václava Matouška ve Vlachově Březí - na snímku Ing. Jiří Štembera, zástupce PSPU (Pěvecké sdružení pražských učitelů) a ředitelka festivalu Tatjana Tláskalová
Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu 2015: Pietní vzpomínka před rodným domem prof. Václava Matouška ve Vlachově Březí – na snímku Ing. Jiří Štembera, zástupce PSPU (Pěvecké sdružení pražských učitelů) a ředitelka festivalu Tatjana Tláskalová

Ve velmi pěkném světle se představil chrámový sbor Schola Všech svatých z Volyně se sbormistryní Václavou Veselou. Zaujal zejména přednesem povinné skladby z minulých ročníků festivalu – Locus iste Antona Brucknera a půvabnou Missou brevis Zdeňka Lukáše. Sbor komorního typu zaujal sourodým sborovým zvukem a velmi dobrými, pěvecky se jistě prezentujícími mladými sopránovými hlasy.

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu 2015: Zahajovací koncert MSFHR - chrámový sbor Schola Všech svatých z Volyně, sbormistryně Mgr. Václava Veselá - kostel Zvěstování Páně Vlachovo Březí
Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu 2015: Zahajovací koncert MSFHR – chrámový sbor Schola Všech svatých z Volyně, sbormistryně Mgr. Václava Veselá – kostel Zvěstování Páně Vlachovo Březí

Tradičním hostem festivalu je Smíšený sbor Slavík Pacov, vedený Lenkou Klátilovou. Na vstupním koncertu se představil také Suchovrbenský chrámový sbor České Budějovice s dirigentem Janem Járou. Je moc dobře, že se chrámové sbory nebojí vystoupit na koncertech i mimo svůj obvyklý repertoár skladeb s doprovodem varhan, ale prezentují se i ve sborové hudbě a capella, tedy bez nástrojového doprovodu.

Obvyklou soutěž, v níž je typickou povinná nebo doporučená skladba ze sborové literatury romantického stylu, nahradila letos přehlídka nesoutěžního charakteru. Odborná porota měla za úkol udělit cenu za nejpřesvědčivější celkový sborový výkon v rámci přehlídky, na druhém místě vybrat technicky a interpretačně dvě nejzdařileji realizované skladby, pro něž byly vymezeny dvě speciální ceny. V hudební vizitce sborů, která po odřeknutí několika favoritů dostala celkově více společenský charakter, vynikly dva sbory. Ženský pěvecký sbor Vox Novus z Českých Budějovic se sbormistryní Petrou Novou a Smíšený pěvecký sbor Slavík Pacov se sbormistryní Lenkou Klátilovou. Petra Nová vede v současnosti dětský pěvecký sbor Canzonetta (po dlouholetých sbormistrech Vladimíru Vačkářovi a Anně Knotkové), který má pro celý region zásadní význam. Dívčí sbor Vox Novus tvoří zejména absolventky Canzonetty, což dává ansámblu samo o sobě solidní technickou bázi především v dobré intonaci.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat