Bratislava: 4 dny Šostakoviče a Brodsky Quartet

  1. 1
  2. 2

Štyri dni Šostakoviča

Dmitrij Šostakovič (foto archiv)
Dmitrij Šostakovič (foto archiv)

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie je dnes už etablovanou značkou patriacou Jozefovi Luptákovi a jeho spolupracovníkom, ktorý okrem festivalu komornej hudby prináša aj počas roka niekoľko výnimočných koncertov. Celá koncepcia týchto podujatí je pripravovaná moderne a sviežo, čím si dokáže získať aj mladú generáciu. Obzvlášť to poteší v prípade, keď dopredu neviete, ako budú reagovať na kontroverznú a zložitú osobnosť z hudobných dejín 20. storočia. Ruského skladateľa Dmitrija Šostakoviča si tento rok pripomíname cez 110. výročie jeho narodenia. To bol dôvod, aby sa podarilo na Slovensku v sále bratislavského Slovenského rozhlasu po prvýkrát zrealizovať kompletné uvedenie jeho sláčikových kvartet.

Britský súbor Brodsky Quartet mal byť pôvodne ozdobou 16. ročníka Konvergencií. Keďže sa ho však jeho členovia nemohli zúčastniť, dostali ponuku na náhradný koncert pozostávajúci z atraktívnej témy: kompletného uvedenia Šostakovičových kvartet. Päť koncertov počas troch večerov pripomínalo maratón Bratislavskej noci komornej hudby uvádzanej tradične na festivale Konvergencie. Úspech celého podujatia organizátorov utvrdil v myšlienke nebáť sa poslucháčom servírovať artificiálnu hudbu takýmto intenzívnym spôsobom. Na otváracom koncerte sa z Brodsky Quartet predstavil iba jeho vedúci člen Daniel Rowland, ktorého doplnila Natacha Kudritskaya (klavír), Simon Tandree (viola), Milan Paľa (husle) a Jozef Lupták (violončelo).

Konvergencie – Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava 2016 (foto © konvergencie/Martina Šimkovičová)
Konvergencie – Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava 2016 (foto © konvergencie/Martina Šimkovičová)

V rámci predkoncertu zaznelo Klavírne trio č. 2 e mol op. 67 a Klavírne kvinteto op. 57. Celý otvárací koncert bol veľmi uvoľnený, hudobníci pôsobili koherentne a gestami niekedy pripomínali jazzový svet. To však nebolo na škodu, lebo začleniť komorné zoskupenie na tak obrovskú scénu, akou je priestor Veľkej sály Slovenského rozhlasu, môže byť problém. Vizuálne vnemy, interakcia s publikom a vzbudenie pozornosti sa od interpretov aj očakávajú. V štvorčasťovom klavírnom triu absolútne fungovalo kontrastné napätie sláčikových partov Daniela Rowlanda a Jozefa Luptáka, čo jemným frázovaním zvýraznila klaviristka Natascha Kudritskaja. To sa prejavilo v akordickom materiáli časti Largo a končilo až v mystickom Allegrette – ten neskôr samotný skladateľ vybral do svojho najslávnejšieho Sláčikového kvarteta č. 8.

Konvergencie – Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava 2016 (foto © konvergencie/Martina Šimkovičová)
Konvergencie – Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava 2016 (foto © konvergencie/Martina Šimkovičová)

Po zvyšné tri dni sa už Šostakovičovej hudbe naplno venoval iba britský komorný súbor Brodsky Quartet pomenovaný po známom ruskom huslistovi a celoživotnom priateľovi Čajkovského, Adolfovi Brodskom. Súbor známy nahrávaním pre BBC Radio či spoluprácou s Elvisom Costellom, Björk a Paulom McCartneym je skutočnou perlou vo svete komornej hudby.

Počas ich bohatej vyše štyridsaťročnej existencie sa im podarilo nahrať kompletné sláčikové kvartetá od Schuberta, Beethovena, Čajkovského, Brittena, Zemplinského, Weberna, Bartóka či Schönberga, no k Šostakovičovmu dielu ich viaže zvláštne puto.

Zakladajúci členovia súboru, súrodenci Jacqueline a Michael Thomas, ako mladí interpreti veľmi túžili preniknúť do nepreniknuteľného sveta Dmitrija Šostakoviča. Vo Veľkej Británii však bolo v tej dobe zložité prepracovať sa k partitúram skladateľov z východného bloku. Iba vďaka nezlomnosti a námahe sa im to podarilo. Mimochodom, Šostakovičovo Sláčikové kvarteto č. 11 f mol op. 122 bolo jedným z ich prvých naštudovaných diel. Odvtedy uplynulo mnoho dní, súbor prešiel zmenou a z jeho pôvodných členov sú v zoskupení už iba Jacqueline a Ian Belton. Na vedúcom poste je dnes najmladší člen Daniel Rowland, ktorý priniesol do súboru čerstvý závan.

Konvergencie – Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava 2016 (foto © konvergencie/Martina Šimkovičová)
Konvergencie – Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava 2016 (foto © konvergencie/Martina Šimkovičová)

Šostakovič je dodnes vnímaný ako kontroverzná osobnosť. Na jednej strane dostával vyznamenania od Stalina a zúčastňoval sa na celoštátnych projektoch, no na druhej strane postihovali tvrdé ataky jeho tvorbu a neustále bol spochybňovaný jeho význam v sovietskom umení. Na rozdiel od západných skladateľov, snažiacich sa zabezpečiť sociálne istoty, musel zápasiť s pocitom absolútnej neistoty v časoch, kedy sa aj oslavovaní priatelia režimu dostávali z vykonštruovaných dôvodov do gulagov. Šostakovič sa z toho dokázal nezblázniť len vďaka tomu, že si zachoval veľký zmysel pre humor a iróniu. Zápasy s mocou či prispôsobovanie sa tirádam socializmu ho poznačili. Poľský skladateľ a autor jeho životopisu Krzysztof Meyer sa o ňom vyjadril ako o vreci tikov a grimás. Šostakovič isté obdobie používal zjednodušený hudobný štýl, ktorý je možno počuť v jeho symfonickej či opernej tvorbe, no pravá podstata jeho citlivej povahy je vyjadrená práve v týchto kvartetách. Zjednodušene možno povedať, že sláčikové kvartetá sa stali pre Šostakoviča jeho vnútorným azylom. Napísal ich už ako vyzretý skladateľ, potom, čo zažil sklamania aj oslavné ódy.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Konvergencie - Brodsky Quartet (Bratislava 3.-7.2.2016)

[yasr_visitor_votes postid="200874" size="small"]

Mohlo by vás zajímat