„Rubikova kostka“ z Belgie

„Rubikova kocka“ z Belgicka (Wim Vandekeybus, Ultima Vez: booty Looting)  Festival Bratislava v pohybe predstavilo 17. októbra v Slovenskom národnom divadle publiku dielo svetoznámeho tvorcu radikálneho…