Baletní panorama Pavla Juráše (38)

    Tentoraz:  - Letný Londýn s Kleopatrou a Rubinsteinovou - Zastavenie v exotickom oriente Ballets Russes - Kto je choreograf Pál Frenák? - ChaOtica v Košiacich…

    Baletní panorama Pavla Juráše (26)

    Tentoraz: - Šéfovia baletných súborov z Česka a Slovenska o minulej i budúcej sezóne: Petr Zuska, Jozef Dolinský ml., Andrii Sukhanov, Jiří Pokorný, Robert Balogh,…