Operní kukátko (23)

Týden od 4. do 10. ledna 2016. Pavol Breslik a Lovci perel v Sydney. Martina Janková zpívá nejen krásně, ale také Krásu v La Scale.…

Stuttgart a Händelovo oratorium scénicky

Stuttgart coby hlavní město spolkové země Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa je se svými necelými sedmi sty tisíci obyvateli srovnatelný s naším Brnem. Ovšem stuttgartský operní…