Když hraje generální ředitel

    Dva programovo totožné koncerty Slovenskej filharmónie na rozhraní mesiacov január a február boli zaujímavé z viacerých príčin. Prvým bolo uctenie nedožitej storočnice Ladislava Holoubka (1913-1994), slovenského skladateľa a dirigenta,…