Bratislava: Když je tělo obrazem

Naše telo je schránka, ktorá umožňuje duši fungovať v reálnom svete. Telo tanečníka je nástroj, ktorý dokáže exitovať aj mimo neho. Prostredníctvom tanca sa telo stáva …