Festival Lípa Musica představil letošní program, zlatým hřebem se má stát Mozart Gala s Plachetkou

  1. 1
  2. 2

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica završil v roce 2016 své patnácté výročí. Festival, původně dramaturgicky zaměřený na odkaz duchovní hudby a geograficky českolipský region, se za dobu své existence vypracoval na mezinárodní hudební přehlídku, která reflektuje odkaz klasické hudby v plné jeho šíři, doplňuje jej o žánry hudebního divadla, baletu, tance i neklasické žánry hudební (zejména jazz, alternativa, world music) a své regionální zakotvení přesahuje záběrem do dvou krajů i zahraničí.

Ústřední programová idea festivalu však vykrystalizovala díky uvědomění si role kulturní instituce působící v regionu, jehož identita byla historicky utvářena i zraňována střetáváním kultur. Sudetská otázka evokuje dodnes potřebu posilování základních lidských hodnot a sounáležitosti, potřebu nastolení přátelského dialogu, pochopení a vzájemného respektu. Prostřednictvím hudebního dialogu a kulturní výměny vzniká nejen přirozená platforma, ale také pozitivní stimuly pro kultivaci dialogu společenského.

A právě v této oblasti vnímá festival nejintenzivněji své poslání, a proto i do následující etapy vstupuje s cílem posílit a prohloubit česko-německou kulturní spolupráci. V oblasti interpretační a programové je pak zřejmým posunem získání garance osobností Radka Baboráka, světově renomovaného hornisty a dirigenta, který se nejen stává spolutvůrcem programu festivalu pro následující roky, ale také aktivním elementem v rovině sólové a komorní a navíc garantem vlastního festivalového orchestrálního tělesa.

Festival se tak se završením patnáctého ročníku posouvá do dalšího stupně mezinárodnosti zařazením rekordního počtu koncertů konaných mimo území České republiky a současně i na vyšší dramaturgickou úroveň, implikovanou posílením vlastní dramaturgické rady a vytvořením vlastního festivalového orchestru, jenž je znakem rozvinutých festivalů.

Schola Gregoriana Pragensis – Lípa Musica 2016 (zdroj lipamusica.cz/foto © Lukáš Pelech Atelier)

Šestnáctý ročník festivalu předznamená v srpnu prolog, zasazený tradičně do ruin gotického kostela na saském hradě Oybin, kde vystoupí jeden z čelných reprezentantů mladé generace naší houslové školy, koncertní mistr České filharmonie, Jiří Vodička za doprovodu komorního tělesa filharmonie.

Hlavní koncertní řadu festivalu odstartuje v roce 2017 projekt vynikajícího německého basisty a loutnisty Joela Fredericksena, který připravil s německým ansámblem Ensemble Phoenix Munich Requiem pro růžový měsíc. Tento projekt inovativně objevuje vazby mezi klasickou hudbou a soudobou písňovou tvorbou a je jakousi alžbětinskou poctou Nicku Drakeovi, za kterou umělci v roce 2013 získali prestižní cenu ECHO Klassik. Hudba Nicka Drakea se zde dostává do kontrastu s tvorbou Johna Dowlanda, Michaela Cavendishe nebo Thomase Campiona a vytváří tak jedinečný hudební experiment.

Srdce festivalu, které od počátku tepe v České Lípě, přivítá dále duo vynikajících klasických umělců – Jiřího Bártu s Terezií Fialovou, kteří provedou díla Sibelia, Beethovena a Šostakoviče.

Do prostoru Centra textilního tisku je zařazen scénický projekt klarinetisty Karla Dohnala Harlekýn. Neobyčejné dílo Karlheinze Stockhausena, zpracované v sólový hudebně-scénický a taneční kus, festival provede i jako dětské představení pro školy.

Karel Dohnal (zdroj MHF LM/foto © Ivan Korč)

Do České Lípy se po třech letech vrátí vynikající Pražský komorní balet, který zde provede nový projekt Mystérium času na stejnojmennou skladbu Miroslava Kabeláče. Českolipskou nabídku dotváří exkurz do světa world music – renomované německé kytarové duo Cafe del Mundo představí svůj flamencový projekt Dance of Joy.

V České Lípě se na jaře uskutečnil rovněž další ročník soutěže Lípa Cantantes pro mladé zpěváky věnující se klasickému zpěvu, který letos ozdobila rekordní účast, a další pokračování úspěšného projektu připravovaného ve spolupráci s místní Základní uměleckou školou coby doprovodné projekty festivalu.

V prezentaci německých umělců bude Lípa Musica pokračovat v Prysku, kde vystoupí česko-německé duo Aurea, které se v netradičním propojení lidského hlasu a nástrojů didgeridoo a fujara vrací k odkazu Hildegardy von Bingen a rané renesanční polyfonii, zachycené v královéhradeckém Kodexu Speciálník. V letošním roce nově zařazené Litoměřice přivítají renomovaného německého varhaníka Alberta Kocha, který v místním kostele Všech svatých rozezní tamní nástroj.

Albrecht Koch (zdroj MHF LM/foto Martin Förster)

Svatováclavský koncert přinese setkání s německých tenorem Marcusem Brutscherem, který se zaměřuje na interpretaci staré hudby i opery a na svém kontě má mnoho úspěchů interpretačních i diskografických. Brutschera ve skladbách Bacha, Zelenky a dalších autorů doprovodí naše přední cembalistka Barbara Maria Willi.

Komorní festivalovou řadu, která obohacuje kulturní život mnoha menších obcí Libereckého a Ústeckého kraje, bude v roce 2017 tvořit například návrat Zuzany Lapčíkové, která do Zahrádek přiveze program dotýkající se české písňové tvorby v umělé i folklórní rovině. Ve Filipově u Rumburku vystoupí Kühnův dětský sbor, který představí průřez českou i světovou sborovou tvorbou s akcentem na díla soudobá. Do Kamenického Šenova je pak zařazen návrat populárního Hradišťanu a Jiřího Pavlici. Do Doks je připraven projekt s jedním z našich předních smyčcových kvartet – Bennewitzovci, které uvede kvartety Mozarta a Dvořáka. Do Děčína Lípa Musica přiveze Barocco sempre giovane s Igorem Františákem a přehlídkou klarinetových koncertů.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat