Filharmonie Brno věnovala koncert jubilantům Fialovi a Brahmsovi

Nabitý brněnský Besední dům hostil 9. listopadu narozeninový koncert dvou skladatelů. Prvním z nich byl Petr Fiala, zakladatel a sbormistr Českého filharmonického sboru Brno, který v březnu letošního roku oslavil osmdesát let. Druhý z oslavenců byl Johannes Brahms, od jehož narození letos uplynulo 190 let.
Petr Fiala 80 & Brahms 190, 9. listopadu 2023, Besední dům – Petr Fiala a Filharmonie Brno (foto Dag Markl)
Petr Fiala 80 & Brahms 190, 9. listopadu 2023, Besední dům – Petr Fiala a Filharmonie Brno (foto Dag Markl)

První část programu byla věnována Petru Fialovi. Kromě toho, že je Petr Fiala úspěšným sbormistrem, je také produktivním skladatelem. Je autorem mimo jiné tří symfonií, opery Kráska a zvíře podle Františka Hrubína a oratoria Stabat Mater pro violu, sbor a orchestr.

Na koncertě zazněly dvě jeho skladby, první z nich ve světové premiéře. Pocta Leoši Janáčkovi pro varhany a orchestr vznikla v létě letošního roku na objednávku Filharmonie Brno. Patří k okruhu skladeb, které Filharmonie Brno, často ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka, zadává různým skladatelům, aby udržovala janáčkovský odkaz.

Skladba je koncipována jako koncertní předehra se sólovým partem varhan a Petr Fiala se při psaní nechal inspirovat hudebním materiálem Janáčkovy Glagolské mše. Velmi dobře vystavěná kompozice si svůj název skutečně zaslouží. Petru Fialovi se podařilo janáčkovské motivy skloubit s vlastním kompozičním jazykem, aniž by výsledkem byla pouhá napodobenina Janáčkova stylu, či nesourodá směs. Naopak, kontrast bohaté kontrapunktické práce a přímých odkazů na Janáčka pomocí sčasovek přispěl k dramatickému výrazu skladby. Zvláště působivé byly společné pasáže varhan a žesťové sekce.

Varhanního partu se ujal Petr Kolař, v současné době ředitel kůru a varhaník v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla. Petr Kolař působí i jako pedagog na Konzervatoři Brno a na JAMU. Věnuje se rovněž sborovému zpěvu, založil například Brněnský katedrální sbor Magnificat. Za své hudební působení obdržel v roce 2017 Medaili sv. Cyrila a Metoděje a v roce 2018 cenu Jana Václava Stamice. Ačkoli varhany nejsou v Poctě Leoši Janáčkovi postaveny proti orchestru jako vysloveně koncertantní nástroj, skladatel jim přiřadil náročný part a důležitou úlohu průvodce celou skladbou. Petr Kolař se tohoto úkolu zhostil s virtuozitou a nadhledem.

Petr Fiala 80 & Brahms 190, 9. listopadu 2023, Besední dům – Petr Kolař (foto Dag Markl)
Petr Fiala 80 & Brahms 190, 9. listopadu 2023, Besední dům – Petr Kolař (foto Dag Markl)

Jako druhou skladbu uvedla filharmonie Fialův Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr. Skladba byla napsána v roce 1987 na objednávku Státního komorního orchestru Žilina a na čtvrtečním koncertě si odbyla českou premiéru. I přes vtipné pasáže se v celku jedná o výrazově temnější skladbu, než je Pocta Leoši Janáčkovi. Sólové party jsou psány tak, že hudbě orchestru skutečně spíše odporují, než že by šly s ní. Tematicky zajímavě propojila obě skladby první části koncertu citace svatováclavského chorálu, který se v Poctě Leoši Janáčkovi objevil jako slavnostní apoteóza, kdežto v Koncertu pro dechové kvinteto se vynořil nenápadně, skoro jako šifra.

Sólových úloh se zhostilo Filharmonické dechové kvinteto Brno ve složení Petr Pomkla – příčná flétna, Barbora Trnčíková – hoboj, Lukáš Daňhel – klarinet, Petr Hlavatý – fagot a Nicolas Peréz – lesní roh. Všech pět interpretů má za sebou bohaté zkušenosti jak s orchestrální, tak s komorní hrou. Petr Pomkla a Petr Hlavatý působili například jako členové souboru Kremerata Baltica, Barbora Trnčíková je zakládající členkou ansámblů Slavic Trio a Alinde Quintet, Lukáš Daňhel je stálým členem Brno Contemporary Orchestra a Nicolas Peréz byl členem orchestrální akademie mohučského Staatsorchester. Všichni členové kvinteta přednesli své party sebevědomě a jistě. Snad jen drobná výtka tónu příčné flétny, který vůči ostatním hráčům nebyl vždy stabilní.

Petr Fiala 80 & Brahms 190, 9. listopadu 2023, Besední dům – Petr Fiala a Filharmonie Brno (foto Dag Markl)
Petr Fiala 80 & Brahms 190, 9. listopadu 2023, Besední dům – Petr Fiala a Filharmonie Brno (foto Dag Markl)

Po přestávce přišla na řadu hudba Johannesa Brahmse, a sice jeho Koncert a moll pro housle, violoncello a orchestr z roku 1887. Koncert byl napsán pro Roberta Hausmanna, violoncellistu Joachimova kvarteta, a pro samotného Josepha Joachima, Brahmsova dlouholetého přítele. Jedná se o koncert symfonického typu, v němž jsou sólisté a orchestr rovnocennými partnery a virtuozita sólových partů nemá za hlavní cíl ukázat zdatnost hráčů, nýbrž je podřízena hudebnímu smyslu skladby. Brahms v tomto koncertu využívá celý svůj hudební arzenál, od melancholického zasnění přes vtipkování až po bouřlivé vrcholy.

Coby sólisté vystoupili houslista Roman Patočka a violoncellista Václav Petr. Oba jsou laureáty mnoha soutěží a vystupují jako sólisté i komorní hráči. Roman Patočka je členem Eben tria a Talichova kvarteta, Václav Petr působí v ansámblu Josef Suk Piano Quartet. Jelikož Brahms sólové party napsal pro komorní spoluhráče, je úloha sólistů dvojí – vedou dialog jak s orchestrem, tak se sebou navzájem. Roman Patočka a Václav Petr se v obou rolích očividně cítili dobře a podali precizní a emotivní výkon. Jako poděkování publiku za bouřlivý potlesk se rozloučili půvabným Andantinem Erwina Schulhoffa.

Taktovky se na prvním abonentním koncertě sezony chopil Robert Kružík, mimo jiné šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a stálý dirigent Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Brněnská filharmonie pod jeho vedením podala vyrovnaný a energický výkon a čtvrteční koncert se tak dá považovat za vydařenou oslavu i nadějný začátek nové brněnské filharmonické sezony.

Petr Fiala 80 & Brahms 190, 9. listopadu 2023, Besední dům – Roman Patočka a Václav Petr (foto Dag Markl)
Petr Fiala 80 & Brahms 190, 9. listopadu 2023, Besední dům – Roman Patočka a Václav Petr (foto Dag Markl)

Petr Fiala 80 & Brahms 190
9. listopadu 2023, 19:00 hodin
Besední dům

Program
Petr Fiala: Pocta Leoši Janáčkovi, skladba na objednávku Filharmonie Brno, světová premiéra
Petr Fiala: Koncert pro dechové kvinteto a komorní orchestr
Johannes Brahms: Koncert a moll pro housle, violoncello a orchestr op. 102

Účinkující
Filharmonické dechové kvinteto Brno:
Petr Pomkla – flétna
Barbora Trnčíková – hoboj
Lukáš Daňhel – klarinet
Petr Hlavatý – fagot
Nicolas Peréz – lesní roh

Roman Patočka – housle
Václav Petr – violoncello
Petr Kolař – varhany

Filharmonie Brno
Robert Kružík – dirigent

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments