FOK zahájí komorní cyklus Mozartovou Korunovační mší a hlasem zvonu

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod taktovkou Marka Štryncla uvede Mozartovu Korunovační mši s Kühnovým smíšeným sborem a kvartetem sólistů. Koncert se koná 26. září 2017 v kostele sv. Šimona a Judy. U příležitosti zahájení sezóny komorních koncertů FOK v kostele po letech zazvoní zvon sv. Patricius. Je to poslední přeživší z původních čtyř zvonů, které kostel kdysi míval.

Zazní i dvě chrámové sonáty pro varhany a smyčce a dále nešpory složené pro salcburskou katedrálu. Korunovační mše byla původně zkomponována pro velikonoční bohoslužby v téže katedrále. Ačkoli se mladému Mozartovi v Salcburku příliš nelíbilo, je i dílo z tohoto období plné jasu a zářivých melodií. Zmíněná mše byla dokonce pro svůj slavnostní charakter později použita na císařském dvoře ve Vídni. Teprve tam získala přízvisko „Korunovační“, pod kterým ji známe dnes. Ne náhodou si Pražští symfonikové dílo vybrali právě pro první koncert v kostele Šimona a Judy v nové sezóně – lze slavnostněji zahájit cyklus komorní hudby?

Tímto koncertem končí možnost zakoupení abonentních vstupenek na cyklus komorní hudby (KH), v rámci kterého zahraje i Stamicovo kvarteto, Dvořákovo trio, ale také Iva Bittová. Tento cyklus nabízí pestrou škálu skladeb pro milovníky klasického repertoáru i pro ty, kteří si občas rádi poslechnou vybrané novější kousky, anebo ocení originální nápady při hudebně-taneční improvizaci. Tu povede od varhanního pozitivu Jaroslav Tůma. Po Bachovi, Vivaldim, Mozartovi, Debussym a Janáčkovi bude uvedena skladba Györgyho Kurtága na motivy z díla Franze Kafky, a to v české premiéře.

MOZART – KORUNOVAČNÍ MŠE
26. 9. 2017, úterý, 19.30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Chrámová sonáta pro varhany a smyčce C dur
Chrámová sonáta pro varhany a smyčce F dur
Vesperae solennes de confessore
Mše C dur „Korunovační“

Michaela ŠRŮMOVÁ | soprán
Sylva ČMUGROVÁ | alt
Václav ČÍŽEK | tenor
Jaromír NOSEK | bas

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Jaroslav BRYCH | sbormistr
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Marek ŠTRYNCL | dirigent

Slovo dramaturga Martina Rudovského
O Wolfgangu Amadeu Mozartovi už bylo řečeno a napsáno mnohé. Jeho život byl příliš krátký a ne vždy zalitý sluncem. Díla, která dnes uslyšíme, vznikla v období, kdy byl Mozart doslova spoután. Městem, které neměl rád, a také svým tehdejším zaměstnavatelem, arcibiskupem Colloredem. Ten mu práci pro salcburský chrám znepříjemňoval nesmyslnými požadavky. Korunovační mše například nesměla mít více než 40 minut! Per aspera ad astra, chtělo by se říci, když nyní tuto hudbu posloucháme. Mariánské nešpory byly posledním duchovním dílem, které Mozart pro Salcburk napsal, a pak se vydal na cestu ke svobodnému vídeňskému nebi.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat