Třikrát z velikonoční Bratislavy

Veľká noc v Bratislave Veľkonočné sviatky ako jeden z najväčších kresťanských sviatkov v roku prakticky od začiatku letopočtu priťahujú skladateľov. V stredoveku bola motiváciou prevaha cirkevnej…

Rossini mimo opery

Niektorými odborníci zastávajú názor, že talianske belcanto vyvrcholilo práve v tvorbe rodáka z Pesara Gioachina Rossiniho, kým opery Donizettiho a Belliniho sa podľa nich z tohto rámca vymykajú pre romantickú…

Bratislava: Dvořák v česko-slovenské interpretaci

Bratislava: Dvořák v česko-slovenskej interpretácii Veľkonočné Trojdnie – t. j. Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - bývajú v tradícii kresťanských krajín dňami stíšenia. Predovšetkým v chrámoch zmĺknu…