Třikrát z velikonoční Bratislavy

  1. 1
  2. 2

Veľká noc v Bratislave

Veľkonočné sviatky ako jeden z najväčších kresťanských sviatkov v roku prakticky od začiatku letopočtu priťahujú skladateľov. V stredoveku bola motiváciou prevaha cirkevnej hudby v spoločnosti, dnes téma priťahuje inotajmi, ktorými je smrť opradená. Veľká noc na Slovensku je neodmysliteľne spätá nielen s pracovným voľnom, ale aj pôstnou a veľkonočnou hudbou, ktorá znie v chrámoch a počas Veľkého týždňa aj v mnohých koncertných sieňach.

V Bratislave sa odohrali tri koncerty späté s touto tematikou. Diváci mali možnosť počúvať diela Josepha Haydna, Dietricha Buxtehudeho a výber sakrálnych diel v podaní súboru Technik Akademik.

Joseph Haydn – Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži
„Moja skladba vznikla na objednávku katedrály v Cadize podľa presne zadanej štruktúry. Zistil som, že je takmer nemožné zostaviť sedem pomalých desaťminútových častí za sebou, aby som neunavil poslucháča,“ napísal Haydn pri predstavovaní diela.

Haydnovo orchestrálne dielo malo rovnako ako Bachove pašie premiéru na Veľký piatok, no o pár desaťročí neskôr, v roku 1783. Skladba má deväť častí – okrem siedmich spomínaných častí pozostáva z úvodnej predohry v majestóznom pomalom tempe; poslednou časťou je Zemetrasenie (v biblickom príbehu nastáva bezprostredne po Ježišovej smrti), v rýchlom tempe a čo najhlasnejšie. Haydn dielo po štyroch rokoch od premiéry prekomponoval pre sláčikové kvarteto, neskôr ešte ako oratórium.Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži si návštevníci Dómu sv. Martina v Bratislave vypočuli v podaní Slovenského komorného orchestra. Spolu s dirigentom Ewaldom Danelom predniesli hráči veľmi koncentrovanú hudbu; dirigent ťažil z atmosféry pôstu, chrámového prostredia a religióznej tematiky, čo zanechalo v poslucháčoch výrazný citový dojem. Spolu s orchestrom na koncerte účinkoval aj Katedrálny zbor sv. Martina, zbormajstrom je Ján Miškovič. Tento zbor môžeme najčastejšie počuť pri slávení liturgie v Dóme, preto je spojenie tohto zboru s SKO netradičné. Katedrálny zbor nie je profesionálny ako trebárs Filharmonický zbor, preto ich interpretáciu Haydnovho diela nehodnotíme natoľko kritickým okom (treba povedať, že žiadna z nich nebola zásadná, išlo skôr o občasné intonačné nepresnosti).

Sólistky Eva Šušková a Mária Henselová boli do tohto diela dobrým výberom – ich cítenie presne kopírovalo Ewaldovo vedenie orchestra. Dvaja MartinoviaGyimesi a Mikuš – zase presvedčili v technike, hoci tenorista Martin Gyimesi nemá vhodný typ hlasu na interpretáciu tohto diela, tenorový part je náročný a u Gyimesa bolo cítiť, že nad ním nemá nadhľad.  Žiaden z nedostatkov ale nezmenil celkový dobrý umelecký dojem. Výber tohto Haydnovho diela bolo pre veriacich výbornou duchovnou prípravou na Veľkú noc.

Hodnotenie autora: 70 %
***

Dietrich Buxtehude – Membra Jesu Nostri
Cyklus Najsvätejšie údy nášho trpiaceho Ježiša si mohli návštevníci Reduty vypočuť v posledný marcový deň o 19:00.

Dielo je prvým luteránskym oratóriom z roku 1680. Cyklus pozostáva zo siedmich kantát, každá je venovaná časti tela umučeného Krista: nohy, kolená, ruky, bok, hruď, srdce a hlava. Buxtehude zložil hudbu výborne architektonicky vystavanú, zároveň však prispôsobil melódiu textu.Predstavil sa domáci súbor Musica aeterna (umelecký vedúci Peter Zajíček) a The Czech Ensemble Baroque Choir pod vedením Terezy Válkovej. Spojenie týchto dvoch telies má veľký potenciál – jeden z našich najlepších súborov starej hudby spolu s českým partnerom, ktorí hrávajú starú hudbu na historických nástrojoch. Na naše potešenie sa očakávania splnili – tak, ako koncert v Dóme, aj tento potešil vynikajúcim hudobným zážitkom. Je pravdou, že pre dokonalý pocit by poslucháč mal obľubovať barokovú hudbu, ku ktorej sa vzťah hľadá ťažšie ako k mladším hudobným smerom. Tých divákov, ktorí starú hudbu poznajú, potešili interpreti dodržaním dobrým frázovaním a vďaka historickým nástrojom aj verným zvukom. Súbory boli intonačne presné, dielo rytmicky dobre vystavali a vďaka výbornému vedeniu a hre Petra Zajíčka bola komunikácia nielen medzi umelcami navzájom, ale aj medzi javiskom a publikom zreteľná a atmosférotvorná. Interpretácii nechýbala dávka pokory, s akou ju Buxtehude napísal, a vyloviť zo zmesy pocitovpráve tento je dosť náročné. Dlhý aplauz na záver by mohol pre našu radosť primäť telesá k ďalšej spolupráci.

Hodnotenie autora: 90 %
***

Antonín Dvořák – Stabat Mater
Vyvrcholením pôstnych koncertov v Bratislave bol dvojkoncert Dvořákovho diela 1. a 2. apríla v Redute.

Téma trpiacej matky pod krížom je u skladateľov obľúbená: skladbu s rovnakým názvom môžeme nájsť u skladateľov ako Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi alebo Giuseppe Verdi – existuje niekoľko desiatok ďalších skladateľov.

V koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa pod taktovkou stáleho hosťujúceho dirigenta Leoša Svárovského predstavil domáci orchester spolu s Filharmonickým zborom a štyrmi sólistami: Eva Hornyáková, Monika Fabiánová, Otokar Klein a Gustáv Beláček. Toto vokálno-inštrumentálne dielo je na našej a českej scéne často uvádzaným dielom, intepreti preto mali ťažkú úlohu intepretácie všeobecne známeho diela. Do tretice s potešením hovoríme, že aj tento veľkonočný koncert priniesol pozitívne ohlasy – orchester a zbor pod Svárovského vedením pôsobil uvoľnene, široké dvořákovské frázy boli efektné a prednesené s veľkým citom. Pri sólistoch môžeme kategorizovať výkon podľa pohlavia: na ženách bolo veľmi dobre vidieť, že vedia, o čom spievajú, najmä hlas Moniky Fabiánovej na Dvořákove diela sedí, má potrebnú nosnosť . Muži takisto preukázali interpetačnú zručnosť, v hlasnejších partoch im však nebolo dostatočne rozumieť.Dojem zo všetkých koncertov je rovnaký a v krátkosti ho môžeme zhrnúť: hudobná príprava na Veľkú noc v Bratislave bola pripravená precízne, interpretovaná veľmi zručne a veriacej časti publika pomohla lepšie osláviť nadchádzajúce sviatky.

Hodnotenie autora: 80 %

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Veľkonočný koncert (Bratislava 29.3.2015)

[yasr_visitor_votes postid="159734" size="small"]

Vaše hodnocení - Veľkonočný komorný koncert (Bratislava 31.3.2015)

[yasr_visitor_votes postid="159737" size="small"]

Vaše hodnocení - Dvořák: Stabat Mater (Bratislava 1./2.4.2015)

[yasr_visitor_votes postid="159740" size="small"]

Mohlo by vás zajímat