Josef Škarka a Marko Ivanović: Aby opera vtrhla do bytů a domů…

  1. 1
  2. 2

Takže když to shrneme, co je základním cílem projektu Hausopera?
J.Š.: Především inspirovat tvořivost, udělat něco pěkného. Oslovit a propojit lidi, kteří mají umění rádi, s těmi, které by nenapadlo, že se stanou součástí divadla. Mám na mysli například naše akvabely, které se mimochodem právě nyní připravují na letní olympijské hry v Tokiu. Pak je to zadávání tvorby na objednávku, podnítit vznik nových děl a v neposlední řadě prokázat, že je možné tvořit díla na míru prostoru, který je schopen spolupůsobit a inspirovat, což je základ projektu tvorby site-specific. Neříkám, že objevujeme Ameriku. Site-specific tvorba je už běžným jevem, ale troufám si tvrdit, že náš projekt stojí za pozornost a v operní tvorbě jde stále o takové novorozeňátko.

Poslední pólo; tým akvabel – Alžběta Dufková, Alice Pavlíčková, Eliška Skácalová, Sabina Langerová (foto Marek Olbrzymek; archiv Hausoepry)

A kdo jsou vaši spolupracovníci? Na to je potřeba velké nadšení!
J.Š.: Vedle nás dvou jsou to manželé Tomáš a Zuzana Rusínovi. Tomáš je vyhledávaný architekt a scénograf, Zuzka stejně tak vytížená výtvarnice kostýmů. Dále s námi spolupracuje, pokud nepracuje zrovna někde v zahraničí, Pavla Beranová za light-design, a Petr Hašek, který svými zkušenostmi a přístupem pomohl velmi dobře nasměrovat náš projekt v začátcích. Špičkoví profesionální zpěváci, jakými jsou Aleš Procházka, Andrea Široká, se setkávají s těmi začínajícími.

M.I.: Plus další lidé, kteří nejsou vidět, ale bez nich bychom se nepohnuli ani o píď. Ti všichni věnují projektům Hausopery svůj volný čas a pozornost, i když mohli mít třeba chvíli volno a odpočinku, a za to před nimi hluboce smekám.

A teď neslušná otázka – kde na to chcete vzít peníze?
J.Š.: To je dobrá otázka. Samozřejmě jsme požádali o granty. Dnes už víme, že nám přispělo ministerstvo kultury, další žádosti jsou podané. Potěšilo nás, že jsme se v bodovém hodnocení na ministerstvu kultury umístili jako druzí z celkového počtu. To nás motivuje k tomu, že naše práce snad má smysl. Rozhodující je však grant od města Brna, na jehož výsledky napjatě čekáme. Dále hledáme partnery, sponzory a v neposlední řadě je důležitý i prodej vstupenek. Předpokládáme letos pět až šest repríz a věříme, že téma propojování opery s nedivadelním prostorem vzbudí zájem veřejnosti. Sázíme na zatraktivnění zajímavých brněnských objektů a zákoutí, které chceme oživit tak, jak je ještě nikdo nevnímal. Mimo jiné se tímto programově křížíme s festivalem Maraton hudby Brno, který si u nás objednal jednu z inscenací. Takže můžeme říct, že půjde o prezentaci brněnských půvabů. A protože Brno má množství zajímavých objektů a osobností, věřím, že bude stále z čeho čerpat inspiraci. A to je pro budoucnost Hausopery klíčové.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů!

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat