Jubilující Petr Fiala dostal k narozeninám koncert ze svých skladeb

Skladatel, dirigent a sbormistr Petr Fiala oslaví krásných sedmdesát pět let. Jak jinak by měl muzikant slavit své narozeniny, když ne hudbou? A protože je Petr Fiala skladatel plodný, bylo z čeho vybírat. Ale místo opulentního sborového koncertu zněly především skladby komorní, dýchající intimitou.
Komorní skladby Petra Fialy a Dvořákova Mše D-dur – Brno 11. března 2018 (zdroj ČFSB)

Protože je skladatel plodný i jinak a jeho dcery jsou rovněž hudebnice, nesl se koncert také v úrovni rodinné. Violistka Kristina Fialová si již vydobyla renomé po celém světě jako vynikající sólistka. Spolu s Petrem Nouzovským přednesli Dialogy pro violu a violoncello, které byly napsány v roce 2016. Je to zjevná reminiscence na manželské dialogy, nechyběly disonance, hádky, škádlení, milostná melodičnost i nostalgie. Barevná i dynamická vyváženost obou nástrojů lahodila uchu, i když disonantnost jednotlivých částí tomu mnohdy nepřála.

Fragmenty pro dva klavíry (napsané v roce 1977) přednesly Renata Bialasová a Miriam Zuziaková (Fialová). Skladatel využil všech možností důvěrně známého nástroje a obě klavíristky si užívaly finesí ve vzácné souhře. Velebnost, údernost, janáčkovské názvuky, hra na struny a brilantní mohutný závěr, to vše strhlo posluchače.

Další skladba byla objevem, i když byla napsaná již v roce 1979. Flos et ventus (Květ a vítr), cyklus pro soprán a akordeon, překvapil intonačními i rytmickými záludnostmi, přesto působil křehce a poeticky. Mladá sopranistka Zuzana Kopřivová, ještě studentka konzervatoře, přistoupila k úkolu s odvahou a obdivuhodnou muzikalitou. Přesná a jistá intonace, dokonalá souhra s akordeonem a rytmická přesnost v překvapivých a nepředvídatelných rytmech byla obdivuhodná. Snad jen snaha o bezchybné splnění náročného úkolu stála za poněkud ostřejším témbrem sopránu, který odváděl od prožitku neobvyklého a poezií a filozofií dýchajícího cyklu. Textovým podkladem pro jednotlivé části cyklu jsou latinská přísloví (Festina lente, Omnia vincit amor, Ut flos et ventus, sic transit nostra iuventus), která se stále opakují. Jen první část, Largo, je komponována na slabiky, které jsou používány pro rozezpívání, což je v tomto případě od skladatele vůči zpěvačce ohleduplné. Spolupráce akordeonisty Jiřího Lukeše přispěla k intimnímu a dráždivému vyznění cyklu a byla bezpečným vodítkem pro náročný úkol pěvkyně.

Jako poslední skladba před přestávkou zazněly Kontrasty pro violu, violoncello a akordeon (1984). Kristina Fialová, Petr Nouzovský a Ladislav Horák na akordeon si pohráli s mistrovsky napsanými částmi, hýřícími barevností, virtuozitou a kontrasty. Neobvyklé instrumentální spojení umožňuje zejména akordeonu prezentovat technické i výrazové možnosti nástroje, který se stává rovnoprávným koncertním nástrojem a nositelem vzrušení i pojícím elementem. Komorní skladby Petra Fialy jsou přes svoji disonantnost a rytmickou náročnost vděčným materiálem pro poslech i pro intimní prezentaci jednotlivých nástrojů.

Po přestávce přece jen došlo na sborovou tvorbu. Jako protiváha k první polovině koncertu zazněla Mše D dur op. 86 pro smíšený sbor a varhany „Lužanská“ Antonína Dvořáka. Šestidílné niterně zaměřené dílo, které skladatel psal na objednávku od architekta a mecenáše Josefa Hlávky pro vysvěcení jeho nové kaple v Lužanech, překvapuje geniálním spojováním starých církevních postupů s harmonickým cítěním romantismu. Je zde zachována forma katolické bohoslužby, a přitom skladba dýchá smyslem pro gradaci, kontrasty i vyváženost formy. Český filharmonický sbor Brno za dirigování svého zakladatele a sbormistra Petra Fialy přednesl skladbu s výrazovým nábojem a s interpretačními klady, které jsou mu vlastní. Měkké, přesto svítivé soprány, hladivé alty, citlivě vedení tenoři a barevné basy, to vše propojeno do vyváženého plného zvuku za podpory a spolupráce Martina Jakubíčka, který vytvářel na varhany barevnou auru celkovému provedení.

Koncert k narozeninám Petra Fialy byl poněkud osobní záležitostí, ale užili si jej jak interpreti, tak publikum, a bylo znát, že i sólisté. Popřejme tedy skladateli a dirigentu Petru Fialovi ještě hodně let, sil i elánu, aby vedl sbor k nadšení publika, a přitom dával příležitosti nadějným mladým hudebníkům a zpěvákům, jako byla zde mladičká Zuzana Kopřivová.

Hodnocení autorky recenze: 90 %

 

Komorní skladby Petra Fialy a Dvořákova Mše D-dur
Dirigent: Petr Fiala
Zuzana Kopřivová (soprán)
Kristina Fialová (viola)
Miriam Zuziaková (klavír)
Renata Bialasová (klavír)
Petr Nouzovský (violoncello)
Ladislav Horák (akordeon)
Jiří Lukeš (akordeon)
Martin Jakubíček (varhany)
Český filharmonický sbor Brno
11. března 2018 Koncertní sál Besední dům Brno

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Komorní skladby Petra Fialy a Dvořákova Mše D-dur – P. Fiala, ČFSB (Brno 11. 3. 2018)

[yasr_visitor_votes postid="288765" size="small"]

Mohlo by vás zajímat