Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech skončila

Karlovarská Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka má celou řadu výjimečných předností. Jednou z těch nejpodstatnějších je bezesporu ta, že se letos konala již po padesáté a může se prokázat množstvím úspěšných absolventů, kteří mezitím z mladých vítězů soutěže vyzráli v pěvecké osobnosti. Pro člověka, který přijíždí do Karlových Varů, aby byl svědkem finále a závěrečného koncertu kategorií Junior a Opera, je mimořádným zážitkem, když může zažít týž program dva dny po sobě, jednou s výkony poznamenanými stresem soutěžního finále a podruhé na závěrečném koncertě, kdy mladí pěvci pochopitelně působili nesrovnatelně uvolněněji. Samozřejmě, že i tak může být svědectví takového posluchače, byť měl i příslušné odborné vzdělání, pouze řadou postřehů, jimž schází kontext předchozího průběhu soutěže. Zajímala jsem se proto alespoň o repertoárové rozpětí, s nímž se mladí pěvci karlovarské soutěže zúčastnili.

Finále obou kategorií zřetelně ukázalo, že v letošní soutěži byla kategorie Junior obsazena výrazně kvalitněji než kategorie Opera. Není proto divu, že se do finále dostalo v kategorii Junior třináct pěvců a ve starší kategorii jich bylo jenom osm. Ještě víc tato zajímavá disproporce vynikla při koncertě vítězů. Koncert zahájil a zakončil vítěz kategorie Junior Boris Prýgl, který studuje na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, sympatický technicky zdatný basista, který, bude-li takto pokračovat ve svém zdokonalování a přidá-li také důkladnou hereckou a pohybovou přípravu, má před sebou slibnou kariéru. Zvláště Leporellovu rejstříkovou árii měl výborně připravenou a je jen škoda, že její přesvědčivé závěrečné vyznění na koncertě zbytečně narušil přidaný duet Giovanniho se Zerlinou (Lucie Kaňková), který byl populistickým krokem zpět. Nositelem druhé ceny v dané kategorii se stal Roman Hoza (Deutsche Oper am Rhein), jehož pěvecky i výrazově přesvědčivý Oněgin slibuje další pěvecký a patrně i herecký růst. Třetí cenu obdržel Lukáš Bařák (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění), který prokazuje výrazný pěvecký talent, byť jeho znělý hlas zatím nemá patřičnou elastičnost výrazovou a dynamickou. Dívky juniorky zastupovala na třetím místě Kristýna Kůstková z pardubické konzervatoře s pečlivě připravenou Markétinou šperkovou árií, muzikální Lucie Kaňková (Hochschule der Künste Bern) s valčíkovou árií Julie z Gounodovy opery, již provázela až operetně rozevlátou jevištní akcí, a Tereza Hořejšová (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění) s velmi obtížnou, výborně zazpívanou a prožitou árií Louisy ze Charpentierovy stejnojmenné opery.

V kategorii Opera nebyla třetí cena udělena, je však otázkou, zda neměla být neudělena spíše cena první, kterou získal Peter Malý (Slovenské národní divadlo Bratislava). Zaujal víc svou štíhlou vysokou postavou než svým  byť i pěkným – tenorem, jímž zazpíval Alfréda z Traviaty. Bude-li pokračovat v dobře nastartované kariéře, měl by si poradit se svými nápadně nekvalitními sykavkami. Nositelem druhé ceny se stal jihokorejský pěvec Hyunduk Kim (Hochschule für Musik Dresden), který pro závěrečný koncert zvolil ke svému prospěchu lyričtějšího Tamina místo neprůkazného finálového Rudolfa z Bohémy. Ženská kategorie byla zastoupená Marinou Kipingan (Rusko) s Leonorou z Donizettiho Favoritky, krásně procítěnou Charlottou z Massenetova Werthera v podání Dany Šťastné (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění) a průkaznou vítězkou operní soutěže Veronikou Holbovou (Ostravská univerzita), která předvedla svou Violettu ve vzácně znělé dramatické koloratuře.

Co však k Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka neodmyslitelně patří, je pedagogická práce těch, kdo soutěžící připravili po pěvecké stránce, spolupráce s korepetitory, z nichž někteří mají na úspěchu pěvce lví podíl, a ve finále a na závěrečném koncertě spoluúčast orchestru a dirigenta, tady Karlovarského symfonického orchestru řízeného Františkem Drsem. Tak citlivou spolupráci mezi dirigentem, sólisty a orchestrem jsem už opravdu dlouho nezažila a díky tomu vyzněly oba večery neobyčejně přesvědčivě a sympaticky. Soustředěné výkony interpretů potěšily všechny zúčastněné a musím připomenout, že právě této souhry dirigenta a orchestru s pěvci se při nedávném Slavnostním koncertě k 50. výročí Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Karlovy Vary v historické budově Národního divadla výrazně nedostávalo.

Rozhodování poroty pěvecké soutěže, v níž pod předsednictvím Petera Dvorského a za účasti Gabriely Beňačkové, Zdeňka Šmukaře, Magdalény Blahušiakové a dalších zahraničních a domácích odborníků byly zastoupeny osobnosti, jejichž názory se pochopitelně od sebe liší, musí být neobyčejně složité. Může se samozřejmě stát, že cenu získá pěvec, který by si na ni mohl ještě počkat, nebo soutěž opustí někdo, komu se jeho soutěžní výkon v prvních kolech z nejrůznějších příčin ne zcela podařil. S tím se ovšem vždycky musí počítat a pro mladé pěvce od nás i z ciziny je v každém případě účast v takovém klání velmi prospěšnou zkušeností. A pro posluchače, který se zajímá o operní umění, je návštěva karlovarské soutěže velmi cennou možností alespoň trochu poznat některé nadějné mladé pěvce, kteří vstupují nebo teprve vstoupí na naše jeviště.

Neodmyslitelnou součástí karlovarské soutěže je genius loci, který je nenahraditelný. Musíme být víc než vděčni jednomu ze zakladatelů soutěže, který ji po celou dobu její existence řídí s nenapodobitelným šarmem a vtipem, panu Aloisu Ježkovi a jeho spolupracovnicím a spolupracovníkům za jejich náročnou práci. A také všem těm institucím i jednotlivcům, kteří soutěž podporují svým zájmem o ni a udělováním zvláštních cen, od jednotlivých divadel přes Český rozhlas a Pražské jaro až po další spřízněné kulturní instituce. Je chvályhodné, že si město Karlovy Vary i krajské instituce své pěvecké soutěže patřičně považují.

Těšme se tedy na následující padesátý první ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech!


CENY MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA 2015

JUNIOR ženy
1. cena (25.000 Kč) Tereza Hořejšová (Česká republika)
2. cena (10.000 Kč) Lucie Kaňková (Česká republika)
3. cena (5.000 Kč) Kristýna Kůstková (Česká republika)

JUNIOR muži
1. cena (25.000 Kč) Boris Prýgl (Česká republika)
2. cena (10.000 Kč) Roman Hoza (Česká republika)
3. cena (5.000 Kč) Lukáš Bařák (Česká republika)

OPERA ženy
1. cena (35.000 Kč) Veronika Holbová (Česká republika)
2. cena (15.000 Kč) Dana Šťastná (Česká republika)
3. cena (10.000 Kč) Marina Kipingan (Ruská federace)

OPERA muži
1. cena (35.000 Kč) Peter Malý (Slovensko)
2. cena (15.000 Kč) Hyunduk Kim (Jižní Korea)
3. cena (10.000 Kč) nebyla udělena

PÍSEŇ v absolutním pořadí mužů i žen
1. cena (25.000 Kč) Roman Hoza (Česká republika)
2. cena (15.000 Kč) Juraj Kuchar (Slovensko) a Boris Prýgl (Česká republika)
3. cena (10.000 Kč) Lucie Kaňková (Česká republika)

ZVLAŠTNÍ CENY UDĚLENÉ V ROCE 2015
Ceny operních scén České a Slovenské republiky jsou při předání definovány udělovatelem jako hostování nebo nastudování operní role v následujících dvou uměleckých sezonách. Interpretační ceny divadel udělují ředitelé divadel nebo šéfové operních scén. V roce 2015 jsou uděleny:

Cena Národního divadla v Praze: nastudování operní role nebo hostování v představení Národního divadla v Praze v sezoně 2016 nebo 2017. Cenu udílí ředitelka Opery ND Mgr. Silvia Hroncová
Cenu získává Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Národního divadla Brno: hostování v operním představení Národního divadla Brno v sezoně 2016 nebo 2017. Cenu udílí šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery MgA. Jiří Heřman.
Cenu získávají Lukáš Bařák (Česká republika) a Roman Hoza (Česká republika)

Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě: hostování v operním představení Národného divadla v Bratislavě v sezoně 2016 nebo 2017. Cenu udílí generální ředitel divadla Marián Chudovský.
Cenu získává Adriana Banásová (Slovensko)

Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě: nastudování operní role a hostování v operním představení podle stávajícího repertoáru v sezoně 2016 nebo 2017. Cenu udílí ředitel divadla Jiří Nekvasil.
Cenu získávají Veronika Holbová (Česká republika) a Roman Hoza (Česká republika)

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni: nastudování operní role pro představení Divadla J. K. Tyla v Plzni v sezoně 2016 nebo 2017. Cenu udílí generální ředitel divadla MgA. Martin Otava.
Cenu získává Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Slezského divadla Opava: pozvání k nastudování a realizaci operní role v představení Slezského divadla Opava v sezoně 2016 nebo 2017. Cenu udílí ředitel divadla Prof. Karel Drgáč.
Cenu získává Veronika Holbová (Česká republika)

Cena Českého rozhlasu – s garancí finanční odměny ve výši 20.000 Kč nositeli 1. ceny v kategorii PÍSEŇ.
Cenu získává Roman Hoza (Česká republika)

Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu – zástupce Českého rozhlasu vybere jednoho z laureátů soutěže, aby ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v produkci ČRo Vltava natočil v rámci dvou nahrávacích frekvencí operní árie odsouhlasené dramaturgií této rozhlasové stanice s přihlédnutím k nastudovanému repertoáru laureáta. Nahrávka se uskuteční v průběhu roku 2016. Podmínkou udělení této ceny je souhlas laureáta s vysíláním této nahrávky v programu Českého rozhlasu a v rámci mezinárodní programové výměny v rámci Evropské vysílací unie EBU.
Cenu získává Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro: nabídka vystoupení v rámci festivalu Pražské jaro v roce 2016 nebo 2017. Cenu udílí Ing. Roman Bělor, ředitel festivalu.
Cenu získává Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů v kategorii PÍSEŇ v částce 20.000 Kč. Cenu udílí ředitel Nadace Bohuslava Martinů Prof. Václav Riedlbauch.
Cenu získává Belinda Sandiová (Slovensko)

Cena Jarmily Novotné nejlépe umístěné české účastnici III. kola soutěže. Součástí ceny je vystoupení v rámci Festivalu Jarmily Novotné v Litni. Cenu udílí nezisková organizace Zámek Liteň a pan Georgie Daubek, syn Jarmily Novotné.
Cenu získává Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Viléma Zítka s částkou 5.000 Kč nejmladšímu oceněnému českému účastníkovi III. kola. Součástí ceny je pozvání na recitál v Muzeu Bedřicha Smetany. Cenu udílí doc. Lidmila Němcová a Dr. Václav Němec.
Cenu získává Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha za nejlepší interpretaci písní Antonína Dvořáka s částkou 5.000 Kč.
Cenu získává Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Antonína Dvořáka – za interpretaci Dvořákova díla – částka 5.000 Kč – cenu udílí vnuk a pravnuk slavného skladatele Antonín Dvořák III. a Antonín Dvořák IV.
Cenu získává Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Gustava Mahlera – účinkování na festivalu Hudba tisíců – Mahler 2016 – udílí ředitel Festivalu Gustava Mahlera doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc.
Cenu získávají Tereza Hořejšová (Česká republika) a Boris Prýgl (Česká republika)

Cena Karlovarského symfonického orchestru – vystoupení s KSO v rámci koncertní sezony 2016/2017. Cenu udílí ředitel KSO Mgr. Petr Polívka.
Cenu získává Veronika Holbová (Česká republika)

Cena hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla nositeli první ceny kategorie PÍSEŇ, jarní koncert v Galerii umění v Karlových Varech v roce 2016.
Cenu získává Roman Hoza (Česká republika)

Cena Dvořákova kraje Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou nositeli třetí ceny kategorie PÍSEŇ, kterou udílí předseda Kruhu přátel hudby Ing. Vojen Očenášek.
Cenu získává Lucie Kaňková (Česká republika)

Cena Galerie MIRO Praha nositeli 1. ceny oboru JUNIOR ŽENY, kterou udílí ředitel Galerie MIRO PhDr. MgA. Miro Smolák.
Cenu získává Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Beno Blachuta s částkou 5.000 Kč. Cenu udílí Společnost Beno Blachuta a předává Beno Blachut, vnuk vynikajícího českého tenoristy.
Cenu získává Roman Hoza (Česká republika)

Cena Josefa Hercla za nejlepší interpretaci árie z období vrcholného baroka s důrazem na duchovní tvorbu s částkou 5.000 Kč. Cenu udílí paní Lucie Kábelová, předsedkyně Společnosti Josefa Hercla.
Cenu získává Roman Hoza (Česká republika) za interpretaci Händlova Mesiáše

Cena Carangelo Belcanto Academy I. – za nejlepší výslovnost a interpretaci italského repertoáru, určená českým a slovenským účastníkům soutěže. Cenu udílí Antonio Carangelo, ředitel Carangelo Belcanto Academy.
Cenu získává Jana Prouzová (Česká republika)

Cena Hlasového centra o. p. s. Praha za barvu hlasu v částce 5.000 Kč. Součástí ceny je křišťálová koule, jejímž autorem je Jiří Fryč. Cenu udílí prim. MUDr. Jitka Vydrová, ředitelka společnosti.
Cenu získává Andrea Banásová (Slovensko)

Cena za nejlepší interpretaci Mozartovy árie, věnovaná panem Georgem Fischerem z Aue s částkou 500 € a honorované koncertní vystoupení na Saském Mozartově festivalu 2016, organizovaném Saskou Mozartovou společností v Chemnitz.
Cenu získává Hyunduk Kim (Jižní Korea) za interpretaci árie Tamina z Mozartovy opery Kouzelná flétna

Cena Magdalény Hajóssyové za krásný zpěv.
Cenu získává Tereza Hořejšová (Česká republika)

Cena Jana Lucemburského s částkou 2× 400 € pro českého a slovenského pěvce. Cenu inicioval a udílí pan Geoffrey Piper, zakladatel společnosti MusicEnterprise, která se podílí na rozvoji uměleckých aktivit mezi Lucemburskem a Českou republikou.
Cenu získávají Lucie Kaňková (Česká republika) a Peter Malý (Slovensko)

Cena dirigenta Františka Drse za mimořádný hudebně-interpretační výkon a honorované vystoupení na koncertu v Kutné Hoře v rámci festivalu Operní týden v červnu 2016.
Cenu získává Boris Prýgl (Česká republika)

Cena společnosti Grandhotel Ambassador Národní dům, víkendový pobyt pro dvě osoby, udílí zástupce společnosti p. Jan Motlík.
Cenu získává Jana Nagy-Juhász (Slovensko)

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za vynikající klavírní doprovod – víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Kriváň. Cenu udílí ředitel společnosti Jiří Sluka.
Cenu získává Peter Valentovič (Slovensko)

Cena divácké poroty
Cenu získávají Lucie Kaňková (Česká republika) a Veronika Holbová (Česká republika)

Mohlo by vás zajímat