Klavírista Ivo Kahánek společně s dalšími osobnostmi v Ostravě

Čtenáři Opery Plus blogují

Předvánoční adventní koncerty mají nezapomenutelnou atmosféru a nejinak tomu bylo i 6. prosince 2017 v Ostravě, kde byl tento koncert zároveň koncertem benefičním. Jeho výtěžek patřil klarinetistovi Michalu Šemorovi (39), který je již dlouhodobě upoután na lůžko s nevyléčitelnou nemocí.

Koncert inicioval jeho bývalý pedagog Petr Bohuš, který vyučuje na Janáčkově konzervatoři a který oslovil umělce, mající blízký vztah k Ostravsku. Ti bez váhání a bez nároku na honorář přislíbili na tomto koncertě svou účast.

Hlavní protagonisté večera společně s iniciátorem koncertu Petrem Bohušem (vlevo). Dále zleva Jiří Hanousek, Kateřina Pašková, Ivo Kahánek a Ivo Hrachovec (zdroj archiv autora)

Klavír, zpěv, violoncello a klarinet dokážou vždy zaujmout posluchače a jména účinkujících slibovala rovněž vysoký umělecký zážitek.

A bylo tomu opravdu tak. Na pódiu se sešli nejen tři vynikající renomovaní umělci, klavírista Ivo Kahánek, basista Ivo Hrachovec a violoncellista Jiří Hanousek, ale také klarinetistka Kateřina Pašková, která stojí sice teprve na prahu své slibně se vyvíjející umělecké kariéry, avšak mezi trojicí zkušených upoutala pozornost nejen svým výkonem a zároveň naznačila, že i s ní se v budoucnu bude muset v hudebním světě vážně počítat.

Kateřina Pašková, Ivo Kahánek a Jiří Hanousek (zdroj archiv autora)

Úvod koncertu, který byl věnován klarinetistovi, patřil tedy zcela přirozeně tomuto nástroji. Na ten se představila mladá klarinetistka Janáčkovy konzervatoře, nositelka Ceny Nadace Bohuslava Martinů, Kateřina Pašková.

V jejím podání ve spolupráci s klavíristou Ivo Kahánkem zazněla velice působivě Sonáta f moll pro klarinet a klavír Johannese Brahmse, v níž se ideálním způsobem skloubilo mládí se zkušeností. Poté se v Preludiu ze Suity č. 2 d moll Johanna Sebastiana Bacha pro sólové violoncello představil nádherným zvukem svého nástroje koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Jiří Hanousek.

Ve virtuózním provedení v podání Ivo Kahánka pak zaznělo Scherzo cis moll pro klavír Fryderyka Chopina.

Ivo Kahánek byl dominantní postavou večera, účinkoval téměř ve všech skladbách. V následujícím výběru z Biblických písní Antonína Dvořáka doprovodil sólistu Opery Národního divadla v Praze Ivo Hrachovce. Svým témbrem dokázal Ivo Hrachovec navodit překrásnou atmosféru zcela zaplněného sálu Českého rozhlasu.

Závěrečnou skladbou večera pak bylo Trio B dur pro klarinet, violoncello a klavír Ludwiga van Beethovena v provedení Kateřiny Paškové, Jiřího Hanouska a Ivo Kahánka. Zde jednotliví interpreti nejen mistrně ovládali své nástroje, ale především dokázali skloubit zvuk svých nástrojů do jednoho celku. Také proto toto dílo vyznělo naprosto přesvědčivým způsobem.

I váš text v této rubrice rádi uveřejníme. Naše adresa: [email protected]