Magnificat, Golbergovy variace a další díla Johanna Sebastiana Bacha zazní v červenci v centru Prahy

Červenec se v Praze ponese za zvuku hudby Johanna Sebastiana Bacha. Od 14. do 28. července 2017 se uskuteční první ročník mezinárodního hudebního festivalu Bach for All, který otevírá hudbu Johanna Sebastiana Bacha širšímu publiku. Festival je součástí nově vzniklé platformy, která se snaží uvádět kompletní dílo tohoto skladatele a v širším kontextu prezentovat nejen jednotlivé skladby, ale i souvislosti s dalším světovou tvorbou, která z díla Johanna Sebastiana Bacha čerpá. První ročník festivalu uvede především obecně známé Bachovy kompozice a nabídne posluchači sedmnáct koncertů, kde se představí interpreti z České republiky a zahraničí. Mimo jiné zazní Goldbergovy variace nebo vznešený Magnificat v D dur a Velikonoční oratorium.

Johann Sebastian Bach (zdroj archiv)

Golbergovy variace jsou vlastně jen klavírním cvičením. Pod tímto názvem („Clavierübung“) byl cyklus také poprvé vydán. A s trochou nadsázky lze říci, že cvičením jsou variace stále, ovšem „cvičením“, při kterém se na klavíristovi nebo cembalistovi ukáže, jaké nadání pro tyto nástroje dostal do vínku. Dnes patří Golbergovy variace k pokladům Bachovy tvorby a mezi základní literaturu klavírní a cembalové tvorby vůbec. Bach je zkomponoval v roce 1741 pro talentovaného klavíristu Johanna Theophiluse Goldberga, Bachova žáka. Goldberg byl častým hostem knížete Hermanna Carla von Keyserlingk, který si již zmíněné Variace u Bach pro tyto účely objednal. Po Golbergovy se dnes variace jmenují. Bach zde uplatnil svoje nesmírné kompoziční variační umění. Skladba je vlastně jakýmsi začátkem novodobých dějin variací a uchvacují posluchače pro svoji osobitost a jednoznačnou nádheru.

Celý komplet variací představí na festivalu Bach for All přední český cembalista Vojtěch Spurný. Na cembalo uvede 20. července ve 20 hodin všech 30 variací, Aria i závěrečnou Aria da Capo v Lichtenštejnském paláci v centru Prahy. Spurný je všestranným hudebníkem a šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Hru na klavír a flétnu studoval na Pražské konzervatoři, později pokračoval ve studiu operní režie, dirigování a hry na cembalo na Akademii múzických umění v Praze. Svůj zájem o interpretaci staré hudby a hru na cembalo rozvíjel studiem na holandské Hoogeschool de Kunsten v Utrechtu, kde získal diplom Uitvoerend musicus. Zúčastnil se mistrovských kurzů u takových osobností jako Johann Sonnleitner nebo Helmuth Rilling. Mimo již zmíněné působení jako dirigent je Vojtěch intenzivním hráčem na historické klávesové nástroje včetně čtvrttónového klavíru. Kritika nadšeně hodnotila jeho nahrávky českých klasicistních symfonií pro firmu Alto Records. Pro Český rozhlas editoval kritické vydání děl V. J. Tomáška, F. X. Duška a připravil kritické vydání České mše vánoční J. J. Ryby.

Vojtěch Spurný (zdroj bachforall.cz/foto Ilona Sochorová)

Zásadní skladbu hudby vrcholného baroka uvede Barokní orchestr Pražské konzervatoře na závěrečném koncertu Bach for All 28. července večer v Chrámu matky Boží před Týnem. Bude to Magnificat v D dur Johanna Sebastiana Bacha. Toto slavné dílo zhudebňuje biblický chvalozpěv o Panně Marii a patří dnes mezi základní duchovní skladby. Interpretuje se po celém světě a premiéru měl v nedalekém Lipsku, v místě spjatém s tvorbou Johanna Sebastiana Bacha. Mimochodem, tam se dodnes zpívá při nedělních bohoslužbách. V Praze Magnificat představí Barokní orchestr Pražské konzervatoře, sopranistky Michaela Popik – Kuštěková a Jolana Slavíková, Markéta Cukrová (alt), tenor Opery Národního divadla Jaroslav Březina a Jiří Miroslav Procházka (bas). Vše doprovodí Kühnův smíšený sbor a koncert povede dirigent Jakub Kydlíček. V rámci koncertu zazní i Bachovo Velikonoční oratorium.

Barokní orchestr Pražské konzervatoře (zdroj Bach for All)

www.bachforall.cz

Autor textu: Jakub Kubíček